دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل UiPath REFramework

دانلود Udemy UiPath Advanced REFramework – Everything Explained

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی با UiPath REFramework آشنا شده و صفر تا صد آن را در پروژه های واقعی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : UiPath Advanced REFramework - Everything Explained

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
از مقدمه به دوره
از مواد دوره
از ارائه مورد پیام
از از شرکت سازنده، آندرس جنسن
از
از به راه اندازی محیط زیست:
از اتصال به ارکستراسیون اعتبار نامه
از
از REFramework نمای کلی
از پیکربندی فایل
از
از از اعزام:
از مقدمه به اعزام / مدل بازیگر
از راه اندازی اعزام
از برنامه نویسی اعزام
از در حال اجرا اعزام و اضافه کردن اطلاعات به صف
از
از از شروع:
از مقدمه به بازیگر
از بررسی اجمالی از دولت دهی اولیه
از معرفی به مقداردهی اولیه عمیق شیرجه بهتر
سعی کنید / گرفتن در بلوک ورود بهتر
تنظیمات اولیه
از فعالیت برای مرور بهتر جمع
از فایل پیکربندی بار
از بارگذاری فایل پیکربندی - قسمت 2
از بار ارکستراسیون دارایی
از مطلع اعتبارنامه کاربرد
از گرفتن از GetAppCredentials گردش کار
از تنظیم ارکستراسیون نام صف
از بستن تمام برنامه های کاربردی
از اضافه کردن ورود زمینه
از روکش
از همه برنامه های کاربردی
از انتقال از مقدار دهی اولیه خلاصه
از
از
از دریافت داده های معامله:
از نمای کلی
از انتقال و بررسی فعالیت توقف سیگنال
دادههای از صف مطلع خلاصه
از
از
از از روند معامله:
از مقدمه به روند معامله دولت
از درست محاسبه گردش کار
از بررسی اجمالی و انتقال بهتر
فرایند گردش کار - معرفی بهتر
روند گردش
از بهبود به روند گردش کار استثنا
از وضعیت
از مجموعه معامله
از مجموعه وضعیت تراکنش 2 - تلاش مجدد معامله در حال حاضر
از مجموعه وضعیت تراکنش 3 - بستن برنامه های کاربردی
از RetryNumber و TransactionNumber
از ورود در نتیجه در جدول اکسل
از فراخوانی وضعیت گردش کار
از
از از End Process را:
از مقدمه به پایان روند دولت
از نمای کلی بهتر
بستن برنامه های کاربردی
از بهبود بستن برنامه های گردش کار
از گردش کار درست برای آپلود جدول اکسل
از فراخوان بارگذاری گردش کار
از
از در حال اجرا ربات:
از اجرای اعزام
از اجرای مجری در حالت اشکال زدایی
از اجرای مجری در حالت اجرا
از در نتایج نگاه کنید
نتیجه گیری: خلاصه
از و کلید تحویل در محل
از اضافه کردن لینک گروه ما


Introduction :
Introduction to the Course
Course Materials
Case Presentation
Message from the Co-Creator, Anders Jensen

Setting up the Environment :
Connect to Orchestrator
Credentials
REFramework Overview
The Config File

Dispatcher :
Introduction to the Dispatcher/Performer Model
Setting up the Dispatcher
Coding the Dispatcher
Running the Dispatcher and Adding Data to the Queue

Initialization :
Introduction to the Performer
Overview of the Initialization State
Intro to the Initialization Deep Dive
The Try/Catch in the Entry Block
Initial Settings
Collapse Activities for a Better Overview
Load the Config File
Load the Config File - Part 2
Load Orchestrator Assets
Get Application Credentials
The Catch of the GetAppCredentials Workflow
Set The Orchestrator Queue Name
Close Down All Applications
Add Log Fields
Recap
Open All Applications
Transitions from Initialization
Summary

Get Transaction Data :
Overview
Transitions and the Check Stop Signal Activity
Get Data from the Queue
Summary

Process Transaction :
Introduction to the Process Transaction State
Create a Calculation Workflow
Overview and Transitions
The Process Workflow - Intro
The Process Workflow
Improvement to the Process Workflow
Exceptions
Set Transaction Status
Set Transaction Status 2 - Retry Current Transaction
Set Transaction Status 3 - Close Applications
RetryNumber and TransactionNumber
Log the Result in the Excel Sheet
Invoke Status Workflow

End Process :
Introduction to the End Process State
Overview
Close Applications
Improve the Close Applications Workflow
Create the Workflow to Upload the Excel Sheet
Invoke the Upload Workflow

Running the Robot :
Run the Dispatcher
Run the Performer in Debug Mode
Run the Performer in Run Mode
Look at the Results

Conclusion :
Summary and Key Takeaways
Join our LinkedIn Group