دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت عناصر جدید برای صفحات وب بوسیله Web Components & Stencil.js

دانلود Udemy Web Components & Stencil.js – Build Custom HTML Elements

7,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7000 تومان6300 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم یاد می گیرید که چطور از Stencil.js و همچنین وب کامپوننت ها برای ساخت المان های جدید برای صفحات وب HTML استفاده کنید. 

عنوان اصلی : Web Components & Stencil.js - Build Custom HTML Elements

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 19 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Web Components - A Quick Demo
What are Web Components
Why Do We Use Web Components?
Comparing Web Components & Frameworks
Course Outline
How To Get The Most Out Of The Course

Refreshing Next Generation JavaScript (Optional) :
Module Introduction
Understanding "let" and "const"
Working with Arrow Functions
Exports and Imports
Understanding Classes
Classes, Properties and Methods
The Spread & Rest Operator
Refreshing Array Functions
Understanding Async Code
Next-Gen JavaScript - Summary
JS Array Functions

Understanding the Basics :
Module Introduction - What are Web Components?
Browser Support
Our Development Setup
Creating our First Custom Element
Interacting with the Surrounding DOM
Understanding the Custom Elements Lifecycle
Using "connectedcallback" for DOM Access
Listening to Events Inside the Component
Using Attributes on Custom Elements
"Attributes" vs "Properties"
Styling our Elements
Using the Shadow DOM
Adding an HTML Template
Using Slots
Defining the Template in JavaScript
Using Style Tags in the Shadow DOM
Extending Built-In Elements
Time to Practice - The Basics
1 question
Debugging
Wrap Up
Useful Resources & Links

Diving Deeper Into Web Components :
Module Introduction
Understanding Shadow DOM Projection
Styling "slot" Content Outside of the Shadow DOM
Styling "slot" Content Inside the Shadow DOM
Styling the Host Component
Styling Components from Outside
Conditional Host Styling
Styling with the Host Content in Mind
Smart Dynamic Styling with CSS Variables
Cleaning Up Our Overall Styling
Observing Attribute Changes
Adjusting the Component Behaviour Upon Attribute Changes
Using "disconnectedcallback"
Adding a Render Method
Wrap Up
Useful Resources & Links

Building More Complex Components :
Module Introduction
Creating the Basics Modal Component
Adding the Modal Container
Styling the Modal Elements
Adding Some General App Logic
Opening the Modal via CSS
Public Methods & Properties
Understanding Named Slots
"slotchange" & Getting Access to Slot Content
Closing the Modal with Modal Buttons
Dispatching Custom Events
Configuring Custom Events
Adding Enhancements & Modal Animations
Wrap Up
Useful Resources & Links

Stencil - An Introduction :
Module Introduction
Using Web Components in Modern Browsers
Browser Support for Web Components
Using Web Components in All Browsers
Creating a Stencil Project
What is Stencil?
Stencil.js behind the Scenes
Diving Into a First Stencil Component
Wrap Up

Stencil - Diving Into the Basics :
Module Introduction
Using the Development Server
Creating a New Stencil Web Component
Styling a Stencil Component
Using Props
Configuring Props
Using Slots & Styling
Rendering Conditional Content
Using Attributes for Styling only
Using Props in Combination with Attributes
Understanding Mutable Props
Preparing Tabs
Adding More Event Listeners
Using State
Adding Methods to Components
Adding a Backdrop
Time to Practice - Stencil
1 question
Wrap Up
Useful Resources & Links

Advanced Stencil :
Module Introdution
Creating a New Component
Component & API Preparations
Submitting Forms
Styling the Component
HTTP Requests in Components
Using the API Key
Accessing the Host Element
Using References
Two Way Binding & Input Validation
Error Handling
Using the "componentdidload" Lifecycle Hook
All Lifecycle Hooks
Using Update Lifecycle Hooks
Watching Prop Changes
Creating a New Component
Styling the New Component
Outputting a List of Elements
Styling the List Items
Emitting Customs Events
Using the Listen Decorator
Using Hostdata
Adding a Loading Spinner
Embedding Components Into Components
Using CSS Properties
Using Stencil.js to Build Entire Apps
Wrap Up
Useful Resources & Links

Deployment & Publishing :
Module Introduction
Using Stencil Config
Building & Using the Components
Using Web Components in a Node.js Project
Publishing to NPM
Installing NPM Packages
Using Web Components in an Angular App
Using Web Components in a React App
Using Web Components in a Vue App
Polyfills & The Internet Explorer
IE & Polyfills
Wrap Up
Useful Resources & Links

Roundup :
Roundup
Useful Resources & Links

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 19 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy