دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل Azure App services (PaaS)

دانلود Udemy The complete walkthrough of Azure App services (PaaS)

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با Azure App services (PaaS) آشنا شده و استفاده از همه امکانات و ابزارهای آن را در پروژه های واقعی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The complete walkthrough of Azure App services (PaaS)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Walkthrough of Azure App Services building blocks

App service plan & App service environment :
App Service Plan & Web apps Overview
Lab demo: Creation of App Service plan and walkthrough of key features
Lab demo: Deploy a Web App in an App Service plan & walkthrough of key features
Lab demo: Deploying an application into Azure web app from visual studio
App Service Environment Overview
Lab demo: Creation of App Service Environment using Azure portal

Configuration of apps in Azure app service :
Apps configuration overview
Lab demo: Define and use app settings, connection strings, handlers, and virt
Lab demo: Configure Azure app service using Visual studio
Lab demo: Configure custom domain for your web app
Content delivery network overview
Lab demo: Add a Content Delivery Network (CDN) to an Azure web App

Deploying web apps into Azure app service :
Azure App service deployment options overview
Lab demo: Use different deployment credetials and deploy the app using FTP
Lab demo: Deployment of content into Azure app using oneDrive and local git
Lab demo: Deploy web application into Azure App using VSTS part 1
Lab demo: Deploy web application into Azure App using VSTS part 2
Lab demo: Configure test & production deployment slots and deploy web apps
Lab demo: Swap slots, Configure auto swap and rollback after swap

Mobile apps :
Azure Mobile Apps overview
Lab demo: Create and Deploy Mobile apps
Lad demo: Adding offline sync to the mobile
Introduction to Azure notification hub and Mobile engagement

Azure API Apps :
Introduction to API Apps & API management
Lab demo: Create an API app using portal and publish an API using Visual Studio
Lab demo: use Swagger API metadata to generate client code for an API app
Lab demo: Creation of API management and walkthrough of key features
Lab demo: Publishing the Azure API app into API management developer portal

Delivering Hybrid Solution/Applications Connectivity :
Hybrid solutions/applications connectivity options
Lab demo: Establish & test P2S connectivity between App Service and Vnet
Introduction to App service environment network connectivity
Introduction to Hybrid connections
Lab demo: Establish hybrid connection and test the connection

Scaling & Availability :
Introduction to Azure app service backup and scaling
Lab demo: Scale up of App service & Scale out of App service based on schedule
Lab demo: Backup and restore your app in Azure
Traffic manager overview
Lab demo: Controlling Azure App Service traffic with Azure Traffic Manager

Azure App Services Security :
App service security overview
Lab demo: Enable authentication with Azure active directory for web application
Lab demo: Configure an SSL Certificate on an Azure App Service
Lab demo: Use Azure MSI to access other Azure AD-protected resources
Lab demo: Use application gateway web application firewall to protect web app

Azure App Services monitoring :
Azure app service monitoring overview
Lab demo: Monitor Apps in Azure app service
Application Insights overview
Lab demo: Monitor Azure web app performance using Application Insights
Lab demo: Remote debug your Azure App Service Web App

Thank You & Bonus lecture :
Thank You & Bonus lecture

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 32 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy