دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت اینترفیس های عالی برای برنامه های iOS, Mac بوسیله SwiftUI

دانلود Udemy SwiftUI – Declarative Interfaces for any Apple Device

14,300 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
14300 تومان12870 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با SwiftUI آشنا شده و استفاده از همه امکانات و ابزارهای آن را در پروژه های واقعی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : SwiftUI - Declarative Interfaces for any Apple Device

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 24 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Prerequisites
What is SwiftUI?
Running SwiftUI on macOS Mojave with Xcode 11
Running SwiftUI on macOS Mojave with Xcode 11 Project
Xcode 11 Beta 4 Changes
Xcode 11 Beta 5 Changes

Creating and Combining Views :
Hello SwiftUI
Customizing Text and Combining Views Using Stacks
Displaying Images

Building List and Navigation :
Populating the List
Adding Images to the List
Adding Navigation
Implementing Details Screen
Adding Tap and Zooming Animation

Building Grid Layout in SwiftUI :
What is a Grid?
Creating Grid with Row and Cells
Implementing Array Chunking Algorithm
Displaying Grid with Dynamic Data

Understanding State and Binding :
What is State?
Implementing @State
Adding Items to List Maintained by State
Using State to Filter List
What is Binding?
Hello Binding
Understanding @Binding
Understanding ObservableObject
Another Example of Observable Object
Understanding @EnvironmentObject
FIX - EnvironmentObject and Preview Provider

Understanding MVVM Design Pattern :
What are Design Patterns?
What is MVVM?
Why MVVM?
MVVM Architecture and Web APIs

Implementing Weather App Using Web API :
What we will be building?
Registering with OpenWeatherMap Service
Implementing Webservice and Models
Implementing WeatherViewModel
Displaying Weather on the Screen

Coffee Ordering Application in SwiftUI :
What you will be building?
Understanding the Server Side Code in Node Express JS
Implementing Models
Creating Webservice
Implementing OrderListViewModel and OrderViewModel
Displaying Orders on the Screen
Implementing Create Coffee Order Webservice Function
Implementing AddCoffeeOrderViewModel
Creating AddCoffeeOrderView
Placing Order
Adding Navigation from ContentView to AddCoffeeOrderView

Mastering Xcode Previews :
Introduction to Xcode Previews
Implementing DishCell Preview
Dynamic Font Sizes in Xcode Previews
Dark Mode and Devices in Xcode Previews
Displaying List with DishCell
Xcode Previews for UIKit

Integrating SwiftUI with UIKit Apps :
Displaying SwiftUI View In UIKit App
Passing Data to the SwiftUI View
Implementing the Image Loader Service
Building URLImage SwiftUI View
Organizing MovieDetailsView
Displaying UIKit Control in SwiftUI View

Building Custom Views with SwiftUI :
Getting Started with Graphics in SwiftUI
Implementing a BarGraph View
Implementing the Report Model
Building Dynamic Graphs Using Report Models
Adding Basic Animation to Graphs

Implementing Gestures in SwiftUI :
Adding the Tap Gesture
Adding the Drag Gesture
Adding Magnification Gesture
Adding Rotation Gesture

Property Wrappers in SwiftUI :
Understanding Property Wrappers
Implementing @UpperCase Property Wrapper
Implementing @UrlEncode Property Wrapper

Forms :
What are Forms?
Building Form for Night Shift Settings
Building Form for Notifications Settings

Modals :
Displaying a Modal
Displaying and Passing Data to Modal from List View
Passing Data from Modal to the Parent View
Implementing FlagViewModel

Integrating Core Data with SwiftUI :
What we will be building?
Setting Up Core Data
Implementing CoreDataManager
Saving to Persistent Storage Using Core Data
Fetching All Orders
Displaying All Orders
Presenting Add Order
Deleting Order

Integrating Core ML with SwiftUI :
What we will be building?
Building the User Interface
Implementing the View Model
Implementing ImageDetectionManager
Displaying Results on the UI

SwiftUI Recipes :
How to Integrate Camera with SwiftUI App?
How to Group Data in SwiftUI List
How to Search in a List Using UISearchBar?
Persisting Data to UserDefaults in SwiftUI
Downloading Images in SwiftUI

SwiftUI for All Devices :
What you will be building in this section?
Setting Up the Project Structure
Implementing the Core Library
Implementing Views for iOS
Implementing Views for watchOS
Implementing Shared Views
Implementing Views for macOS

SwiftUI Animations :
Implementing a Basic Animation
Creating Spring Animations
Challenge: Notification View Spring Animation
Solution: Notification View Spring Animation
Combining Animations

Apple Stocks App - Listing Stocks on the Screen :
What we will be building?
Tour of the Stocks Web API
Implementing the Webservice and Stocks Model
Implementing StockListViewModel and StockViewModel
Fetching Stocks and Populating View Models
Setting Up User Interface in SwiftUI
Displaying Stocks in a List View
Filtering Stocks

Apple Stocks App - News Listing Screen :
Implementing Webservice to Fetch News and Creating Models
Creating View Models for News
Displaying News on the View
Downloading Images Using URLImage Package
Implementing Drag Gesture on News View

Conclusion :
Next Steps
Bonus

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 24 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy