دسته بندی
پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی میکروکنترلرهای STM32Fx

دانلود Udemy STM32Fx Microcontroller Custom Bootloader Development

9,350 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی با میکروکنترلرهای STM32Fx آشنا شده و کدنویسی آن ها را یاد گرفته و در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : STM32Fx Microcontroller Custom Bootloader Development

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 28 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Course Overview :
Course Overview
Important Note
Source Code Repository

Introduction :
What is Boot-Loader and Why it is needed ?

MCU memory, Reset Sequence and Boot configs :
MCU-Embedded Memory Organization
Understanding Reset Sequence and memory Aliasing of the MCU
Boot Configurations of the STM32 MCU.

Development board used in our courses :
Note for the students
About MCU Development board
STM32F4 Discovery and Nucleo : Board Details
ST-Link Driver Installation
ST Link Firmware Upgrade

KEIL-MDK-5 IDE setup for ARM Cortex M based MCUs :
Note for the students
KEIL-MDK-5 Installation
KEIL-MDK-5 Installation Contd.
KEIL-MDK-5 Pack Installation
Locating Pack Installation files
Creating a KEIL Project
Creating a LED Toggling App using Board BSP APIs
Creating a LED Toggling App using Board BSP APIs-Nucleo

Installing OpenSTM32 System-Workbench :
Downloading and Installing OpenSTM32 System-Workbench
Installing OpenSTM32 System-Workbench

STM32CubeMX :
Note for the students
STM32CubeMX Installation

Exploring STM32 Native Bootloader :
Activating ST’s Bootloader Part-1
Activating ST’s Bootloader Part-2
Activating ST’s Bootloader Part-3
Activating ST’s Bootloader Part-4

Custom Bootloader Communication with HOST :
Bootloader Transport
Bootloader code placement
Bootloader Supported Commands
Host - Bootloader Communication

Boot-Loader Project Creation :
Boot-Loader Project Creation
Bootloader Project Exploration Part-1

Boot-Loader UART Testing :
Command UART testing
Debug UART Testing

Boot-loader Jumping to User Code :
Boot-loader Jumping to User application Part-1
Boot-loader Jumping to User application Part-2
Boot-loader Jumping to User application Part-3
Flash Code Placement using OpenSTM32 System Workbench
Vector Table offset Register(VTOR) use case
Boot-loader Jumping to User application Part-4

Boot-loader Read Commands from Host :
Boot-loader command format
Boot-loader read commands implementation
Command Handle Functions Implementation

Implementing BL_GET_VER Command :
Boot-loader Command Handling Flow-Chart
BL_GET_VER Handle Function Implementation
Boot-Loader ACK/NACK Implementation
Boot-Loader Verify CRC
Sending BL_GET_VER_CMD Reply
BL_GET_VER_CMD Testing Part-1
Python Installation on Host
Python Pyserial module installation
BL_GET_VER_CMD Testing Part-2
BL_GET_VER_CMD Debugging

Implementing BL_GET_HELP_CMD :
BL_GET_HELP_CMD Implementation and Testing

Implementing BL_GET_CID_CMD :
BL_GET_CID_CMD Implementation and Testing

Implementing BL_GET_RDP_LEVEL_CMD :
Understanding Flash Read Protection Levels
BL_GET_RDP_LEVEL Command Testing

Implementing BL_GET_GO_TO_ADDR_CMD :
BL_GO_TO_ADDR Command Implementation
BL_GO_TO_ADDR Command Testing

Implementing BL_FLASH_ERASE_CMD :
BL_FLASH_ERASE Command Implementation
BL_FLASH_ERASE Command Implementation contd.
Testing Flash Sector Erase
Testing Flash Mass Erase

Implementing BL_MEM_WRITE_CMD :
BL_MEM_WRITE Commadn Implementation
BL_MEM_WRITE Command Testing

Options Bytes and Flash Sector Protection :
Options Bytes Programming
Implementing Flash Sector Protection Commands
Summary of the commands

Exploring HOST Application :
HOST application Source files and Details
Procedure to Add your own command

BONUS LECTURE :
BONUS LECTURE

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 28 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy