دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری مقدماتی تا پیشرفته Javascript

دانلود Udemy Step by Step Guide for Javascript – Basics to Advanced

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جاوااسکریپت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Step by Step Guide for Javascript - Basics to Advanced

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


JavaScript Basics :
JavaScript - Introduction
JavaScript - Introduction to Variables, Operators and Expressions
JavaScript - Variables

Data Types :
JavaScript - Numbers
JavaScript - In-Built Number Functions
JavaScript - Strings
JavaScript - In-Built String Functions Part-1
JavaScript - In-Built String Functions Part-2
JavaScript - Null and Undefined Values

Conditional Statements :
JavaScript - Conditional Statement: If-else
JavaScript - Conditional Statement: Switch
Operators
JavaScript - Arithmetic Operators
JavaScript - Assignment Operators
JavaScript - Comparison and Logical Operators

Type Coercion :
JavaScript - Implicit Type Coercion
JavaScript - Explicit Type Coercion

Objects and Arrays :
JavaScript - Objects
JavaScript - Arrays Part 1
JavaScript - Arrays Part 2

Loops :
JavaScript - Introduction to Loops
JavaScript - While Loop
JavaScript - For Loops

Functions and Hoisting :
JavaScript - Functions
JavaScript - Function Arguments
JavaScript - Scope and Environment
JavaScript - Variable Hoisting
JavaScript - Function Hoisting

Document Object Model(DOM) :
JavaScript - Introduction to DOM
JavaScript - Select HTML Elements
JavaScript - Query Selectors
JavaScript - Update HTML Elements
JavaScript - Updating Styles
JavaScript - Intro to Events
JavaScript - Add and Remove Classes from HTML Elements
JavaScript - Getting Styles
JavaScript - Form Events
JavaScript - Keyboard Events
JavaScript - Mouse Events
JavaScript - Create HTML Elements - Part 1
JavaScript - Create HTML Elements - Part 2
JavaScript- Update and Delete HTML Elements

Browser Object Model :
JavaScript - Introduction to Browser Object Model
JavaScript - Screen and Navigator Object
JavaScript - History and  Location Object

Mini Project :
JavaScript - Mini-Project 1: Smartwatch Showcase
JavaScript - Mini-Project 2: Calculator App

Regular Expressions :
JavaScript - Introduction to Regular Expressions
JavaScript - Meta-characters and Character Classes
JavaScript - Regex Quantifiers
JavaScript - Using Regex inside JavaScript
JavaScript - Regex Groups
JavaScript - Form Validation using Regex

OOPs in JavaScript :
JavaScript - Introduction to Object Oriented Programming
JavaScript - The "this" Keyword
JavaScript - Constructor Functions
JavaScript - Inheritance and Prototype Chain
JavaScript - Prototype Implementation

HTTP Requests :
JavaScript - Understanding Frontend and Backend
JavaScript - HTTP Request and Response
JavaScript - Introduction to JSON
JavaScript - Introduction to AJAX
JavaScript - Handling HTTP Response
JavaScript - Working with HTTP Response Data
JavaScript - Making HTTP Post Requests

jQuery :
jQuery - Introduction
jQuery - Selectors and Filters
jQuery - Add/Update HTML Elements
jQuery - Add/Update Styles
jQuery - Handling HTML Events
jQuery - Making AJAX Calls

JavaScript Assessment :
JavaScript - Assessment

Bonus: ES6 for ReactJS :
ES6 - Introduction
ES6 - Variable Creation using "let" and "const"
ES6 - Template Strings
ES6 - Arrow Functions
ES6 - Rest Operator
ES6 - Spread Operator
ES6 - Destructuring
ES6 - Array Functions: map()
ES6 - Arrow Functions: reduce()
ES6 - Arrow Functions: filter()
ES6 - Arrow Functions: find() and findIndex()
ES6 - Introduction to Classes
ES6 - Inheritance in ES6
ES6 - Callbacks and Promises
ES6 - Working with Promises
ES6 - Chaining Promises

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت !
محصول موسسه آموزشی Udemy