دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش رندر سمت سرور بوسیله Next + React

دانلود Udemy Server side rendering with Next + React

27,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Next + React یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Server side rendering with Next + React

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 29 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Installing Node js
Visual studio code ( IDE )

The basics :
Creating a NEXT project
Pages and links
Importing components
Creating layouts
Get Initial props
Get initial props, async await
Accessing the context
Working with styles
Sass, less, styles and css imports
Making the app look better
Query params
Params
Server side support
The WithRouter
Router
Router events
The _app

Auth section :
Installing dependencies
Setting a session
Checking auth
validating on the server and the client
Passing auth props
Preventing routes
Preventing routes ...continued
important !! ...use this links
A better Auth ( optional )
A better Auth ..continued ( optional )
Dynamic headers / data
Api routes
Middleware examples
Creating the Auth middleware
Accessing API from the client

NEXT + REDUX :
Installing redux
Creating a store
Dispatching an action
The initial state

NEXT + Database :
Connecting to MONGO
important !!! ..useful links
Using a .DOTENV
Creating a schema and model
important !! ...useful link
Using Nodemon
Get - Delete - Patch
Creating a form
Creating a form 2
Posting a user

Deploying :
A bit of SEO
Global config variables
Setting up Heroku and Aut0
Deploying
Solving mongo and logout
Compression

PRACTICE PROJECT: Pizzeria :
Installing NEXT and Redux
Preparing Redux
Creating a layout
Adding a header
Home markup
About us markup
Contact markup
Linking pizzas
Creating a server
Nodemon and dynamic routes
Connecting to MONGO DB
Creating models
Posting pizzas
Showing home pizzas
The pizza component
Global site information
Posting messages
Posting messages 2
Enviroment variables
Installing Auth0
Storing tokens
Verify user token - Client
Verify user token - Server
Preventing routes
Creating admin layouts
The Site form
Dispatching site actions
Posting site changes
Getting the messages
Messages markup
Deleting messages
Robots, urls and ports
Meta tags
Preparing heroku, mongo and auth0 for deploy
Deploying and debugging

React & Redux course - Basics [ OPTIONAL ] :
Installing Node and using the CLI
The bundle
Starting with the code
JSX Behind the scenes
Importing components
Types of components
Adding styles
Events
The STATE
Using props
Using props 2
Props to a class
React children
More with styles
Style plugins
Filter the news

React & Redux course - Routes [ OPTIONAL ] :
Installing routes
How it works and creating components
Using routes
Linking
Working with Params
Other features with react routes
Switch
Redirections
404 and the WithRouter

React practice: Project one [ OPTIONAL ] :
Getting ready
Adding header and banner
Bringing the HOME list
Creating the artist detailed view

React specific topics [ OPTIONAL ] :
Component Lifecycles
Component Lifecycles 2
Conditional rendering
Pure components
Adjacent elements
HOC''s
HOC''s Continued
Using transitions
Using transitions 2
CSS Transitions
Transitions Group
Proptypes
Proptypes 2
Controlled components

React practice: Project two [ OPTIONAL ] :
Installation and setup
Setting routes, footer and header
Adding the slider
Adding subscriptions
Adding subscriptions 2
Adding home blocks
Adding a poll
Finishing the poll
Adding the teams section
Finishing the teams section
Creating the team view

React - Redux [ OPTIONAL ] :
Redux introduction
Creating a store
The redux flow
Combining reducers
Creating a valid reducer
Creating an action
MapStateToProps and Connect
MapDispatchToProps
Working with Types
MIddleware

React practice: Project three [ OPTIONAL ] :
Installing
Adding redux
Geting home data
Latest news component
Other news section
Articles page
Adding likes component
Finishing the likes
Clearing data

React - Hooks [ OPTIONAL ] :
Introduction to hooks
UseState
UseState 2
UseEffect
UseReducer
Preparing the app for the context
Context and UseContext

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 29 ساعت و 42 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy