دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری مدیریت پروژه Agile

دانلود Udemy Scrum & Agile Masterclass: Become a Scrum Master; PSM1 Test

16,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مدیریت پروژه یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Scrum & Agile Masterclass: Become a Scrum Master; PSM1 Test

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 58 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome to this course! :
Welcome to this course!
Little disclaimer
Scrum at a glance (download)
Powerpoint presentation (download)
Additional templates (download)
Additional links to great sources, incl.: Scrum Guide and Scrum Primer
Scrum Master certification

Agile basics :
What is "agile" and why is it so important to really understand it?
Advantages of agile approaches
Incrementell vs iterative: How does Scrum actually work?
The "Agile Manifesto" & what does a project need to be successful?
Team exercise: Agile Manifesto
12 Agile Principles
Minimal viable product: Keep it simple!
Foundation for awesome teams: Scrum values and its influence
Why are some teams successful?
Hierarchy, or anarchy? How are tasks distributed in agile projects?
Quiz for chapter 2: Agile basics

Scrum vs Waterfall: A comparison of two worlds :
The "magic triangle" for agile and traditional projects
Process model in direct comparison
Business Value and "speed": Are agile projects really "faster"?
When to use Scrum: One size fits all, or should i consider some criteria?
Myths and prejudices: Let´s talk about some rumours
Quiz for chapter 3: Scrum vs Waterfall

Scrum: Process and Requirements :
A well structured overview on the overall process
Managing requirements in Scrum: From Theme to Task
Epics and User-Stories: Differences and characteristics
User-Stories and template for creating User-Stories
Lessons Learned on creating User-Stories
Are we ready now? Using the Definition of Ready?
Are we done now? Using the Definition of Done
Team exercise for creating User-Stories
Quiz for chapter 4: Scrum process and requirements

The 3 Scrum Roles :
Short retrospect on the process: Focus on roles
The Product Owner: "The Voice of the customer"
The Scrum Master: "Team servant"
The Development Team: "self-organized team of experts"
Excursion: Team organization incl. external vendors
Exercise: Roles
Exercise: Roles (Solution)
Quiz for chapter 5: The 3 Scrum Roles
-- Short break: Please take a minute and rate this course! Thank you --

The 3 Scrum Artifacts :
Short retrospect on the process: Focus on Artifacts
The Product Backlog
The Sprint Backlog
The Product Increment
Quiz for chapter 6: The 3 Scrum Artifacts

The 5 Events :
Short retrospect on the process: Focus on Events
The Product Backlog Refinement
Event 1: The Sprint
Event 2: Sprint Planning
Event 3: Daily Standup / Daily Scrum
Event 4: Sprint Review
Event 5: Sprint Retrospective
Weekly plan and scheduling of events
Exercise: Build your own Scrum incl. all Roles, Artifacts and Events
Quiz for chapter 7: Scrum Events

(Relative) Estimations in Scrum :
Relative estimations and how they work
Examples for relative estimations
Swimlane Planning: How to quickly estimate a lot of User-Stories
Planning Poker: How to properly estimate individual User-Stories
Team Exercise Planning Poker
Quiz for chapter 8: (relative) Estimations in Scrum

Capacity planning and monitoring :
Overview on Velocity and Capacity
Capacity and its use for Sprint Planning´s
Capacity Planning and Story Point Forecast Excel Template
Kanban Boards for Sprints
Progress reporting with Burndown Charts
Exercise: Understanding Burndown Charts
Quiz for chapter 9: Velocity and Capacity

Scaling of Scrum :
A short introduction and comparison of Scrum of Scrums, LeSS and SAFe
Scrum of Scrums: An overview
Large Scaled Scrum (LeSS): An overview
Scaled Agile Framework (SAFe): An overview
Quiz for chapter 10: Scaling Scrum

Prioritization of User-Stories :
MoSCoW Prioritization
Cost-Benefit Matrix
Risk-Benefit Matrix

Watch out Scrum is coming! Lessons Learned from implementing Scrum :
Lessons Learned from implementing Scrum

Deep Dive on Scrum Retrospectives :
The 5 phases of successful Retrospectives
Phase 1: Set the stage
Phase 2: Gather information
Phase 3: Generate insights
Phase 4: Decide what to do!
Phase 5: Close the Retrospective
Quiz for chapter 12: Deep Dive on Scrum Retrospectives
-- Short break: Please take a minute and rate this course! Thank you --

Agile Lego - experience Scrum in a fun way! :
Introduction to the Agile Lego Game

WaterScrum, Scrumbut, or Hybrid Agile :
Can you combine Scrum and Waterfall project management approaches properly?

PSM 1 preparation :
General advice for the preparation of the PSM 1 certification
Cheat sheet for the PSM 1 certification
Final Exam based on PSM 1

Bonus: Congratulations and thank you very much! :
Congratulations and thank you very much!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 58 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy