دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش انجام پروژه های واقعی Sass

دانلود Udemy Sass – From Beginner to Real World

22,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Sass یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Sass - From Beginner to Real World

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 2 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 What is this course about
2 What is Sass anyway
3 What software do you need
4 Installing ruby Windows users only
5 Installing Sass
6 Watching folders to compile Sass to CSS
7 Output style options
8 What are source maps
9 Command line alternatives free and premium options
10 Sass vs SCSS two different ways of writting Sass
11 CSS vs Sass comments
12 Nesting selectors
13 SCSS vs Sass nesting
14 Nesting and the ampersand
15 Nesting properties
16 Time for a challenge
17 What are variables
18 Variable inseption variables inside variables
19 Variables and the cascade
20 Naming variables
21 Its challenge time
22 Introduction to Operators
23 Operators a use case
24 Pricing Table Intro
25 Writing the markup
26 Setting up the variables
27 Styling it up
28 An introduction to Extends
29 Placeholders
30 Dont forget about the other stuff you can do
31 Problems with extends 1
32 Problems with extends 2
33 Introduction to Mixins
34 Selectors inside mixins
35 Mixin arguments part one
36 Mixin arguments part two optional arguments
37 Mixin arguments part three more ways to work faster
38 Mixin arguments part four keeping things in the right order
39 Mixin Challenge Introduction
40 Introduction to Functions
41 Some of my favourite Sass functions
42 The Markup
43 Getting Sass set up and running
44 Settin up the variables
45 Creating the mixins
46 Styling the typography
47 Styling the buttons
48 Finishing touches
49 Introduction to Lists
50 List lengths
51 The different types of lists
52 Accessing specific list items
53 The different ways to write lists
54 What is interpolation
55 Interpolation and math
56 A quick refresher on Mixins
57 A look at variable arguments
58 Staying organized with variables
59 Variable arguments with include
60 Variable arguments with include part two
61 Mixin challenge part onemp4
62 Mixin challenge part twomp4
63 A look at content
64 Using content to make awesome media query mixins
65 Adding a custom size media query
66 Intro to Sass for
67 Using the i variable
68 Using interpolation
69 Adding in some math
70 A little more math and a new variable
71 for challenge
72 Introduction to each
73 A more useful example of each
74 Using nested lists
75 Intro to the if directive
76 A more realistic example
77 else directive intro
78 A more realistic look at else
79 Using if and else to make a cool mixin
80 Improving the mixin
81 Introduction to if else
82 The if function
83 Using the if function to write less code
84 Introduction to custom functions
85 Variable number of arguments
86 Dynamically set text color
87 Making the output look a little better
88 Refactor challengemp4
89 Refactor challenge solutionmp4
90 Intro to debugging in Sass
91 The warning
92 Creating an error
93 Improving our error with interpolation
94 Introduction to Sass maps
95 How to access maps
96 Access maps made easier
97 Mapception
98 Accessing maps inside of other maps
99 Accessing maps inside of other maps made easier plus a mini challenge
100 Improving our media query mixin with a map
101 Maps and each
102 Accessing maps with each challenge
103 Accessing maps with each solution
104 maphaskey
105 A more realistic example of maphaskey
106 Improving our media query mixin challenge
107 The solution
108 A look at the typeof function
109 Using typeof to improve our mq mixin even more A challenge
110 And making it even better
111 Introduction to partials
112 The 71 system and what I actually use file organization
113 Introduction to the project
114 A look at the files
115 The Markup Navigation
116 The Markup Home and About
117 The Markup Facts and Meals
118 The Markup Testimonial and Footer
119 First variables and mixins
120 Setting up a custom function
121 Adding an error to the function
122 Setting up the typography
123 Setting up the general layout
124 Styling the navigation
125 Styling up the home section layout
126 Stlying the About section and some trouble shooting
127 Creating an underline pseudo element mixin
128 Styling the facts and meals sections
129 Styling the testimonial and footer and fixing a mistake
130 Adding in a media query mixin
131 About section large screen layout with grid
132 Creating a grid mixin
133 Fixing up the nav and about section
134 Fixing up the typography closing thoughts

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 2 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy