دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش الگوهای امنیتی در React

دانلود Udemy ReactSecurity – Advanced React Security Patterns

11,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با React یاد می گیرید.

عنوان اصلی : ReactSecurity - Advanced React Security Patterns

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 20 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 Prerequisites for the Course
2 Download the Code for the Course
3 Sign Up for MongoDB Atlas
4 Install Global Dependencies
5 Take a Tour of the Orbit App
6 Run the App and API
7 User Experience Problems with JWTs
8 How Refresh Tokens Work
9 Add an API Proxy
10 Add a Refresh Token Model
11 Save the Refresh Token in a Cookie
12 Add a Token Refresh Endpoint
13 Get a New Token in the Auth Debugger
14 Get a New Token on 401 Errors
15 Automatically Retry Post Requests
16 Run the App and API
17 Add an API Proxy
18 Install and Configure expresssession
19 Set a Session on Login and Signup
20 Add a SessionBased Middleware
21 Add a Logout Endpoint
22 Add a Public Axios Instance
23 Create a User Info Endpoint
24 Check if the User is Authenticated
25 Refactor AuthContext
26 Refactor Login and Signup
27 Add a CSRF Token
28 Refactor the API
29 Add a Persistent Session Store
30 Strengthen the Session Cookie
31 Run the App and API
32 Why Use a ThirdParty Auth Provider
33 Sign Up for an Auth0 Account
34 Configure Application URLs
35 Create a User in Auth0
36 Set Up an API and Permissions
37 Add User Roles in Auth0
38 Use the Universal Login Screen
39 Install the Auth0React SDK
40 Redirect Users to Auth0 to Log In
41 Use isLoading to Wait for Authentication
42 Use isAuthenticated to Check Auth Status
43 Get an Access Token from Auth0
44 Use a JWKS Verification Middleware
45 Augment the Users Profile with a Rule
46 Use the Auth0 Role in the React App
47 Request Scopes for an Access Token
48 Apply Scope Check Middleware to Endpoints
49 Add a Custom User ID with an Auth0 Rule
50 Allow Users to Log Out
51 Display the Users Name and Picture
52 Remove AuthContext Login and Signup
53 Renew Access Tokens
54 Run the App and API
55 Tour the GraphQL Implementation
56 Include a JWT in a GraphQL Request
57 Add the User to the GraphQL Context Object
58 Check Authorization in a Resolver
59 Add a Function to Check the Users Role
60 Define an Auth Schema Directive
61 Add a Custom Directive Class
62 Complete the Auth Directive Class
63 Apply the Auth Directive to the Schema
64 Use the Users Sub Claim
65 Redirect to the Login Page
66 Tour the Gatsby App Setup
67 Run the App and API
68 Wrap the Root Element with Providers
69 Create ClientSide Routes
70 Add a Private Route
71 Make Login and Signup be ClientSide Routes
72 Check the Environment when Building the App
73 Run the App
74 Tour the Nextjs Project Code
75 Make Calls for Data on the Server Side
76 Add an Authorization Middleware
77 Add an Admin Authorization Middleware
78 Check for Authentication on the Client
79 Check for the Admin Role on the Client
80 Run the App and API
81 Sign Up for Netlify
82 Set Up a Directory for Serverless Functions
83 Create a Basic Serverless Function
84 Configure a Proxy to Netlify
85 Get Data from a Serverless Function
86 Check Authorization in a Serverless Function
87 Connect to a Database from a Serverless Function
88 Query a Database from a Serverless Function
89 Add a Role Check
90 Challenge Complete the Remaining Endpoints
91 Kent C Dodds
92 Eve Porcello
93 Ben Awad
94 Kyle Shevlin
95 Dave Ceddia
96 Sam Julien
97 Kadi Kraman
98 Jason Lengstorf
99 Christian Nwamba
100 Chris Sevilleja

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 20 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy