دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Deno

دانلود Udemy ProAcademind – Deno – The Complete Introduction

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Deno یاد می گیرید.

عنوان اصلی : ProAcademind - Deno - The Complete Introduction

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 Welcome to this Course
2 What is Deno
3 Deno Setup
4 Writing a First Deno Program
5 What can you Build with Deno
6 Understanding Denos Ecosystem
7 Denos Current Status
8 Course Outline Whats Inside the Course
9 How to Get the Most out of this Course
10 JavaScript Refresher Introduction
11 What are Promises
12 Understanding Async Await
13 Working with Iterators
14 Async Iterators
15 TypeScript Introduction What is TypeScript
16 Setting Up TypeScript
17 Assigning Types
18 Understanding Type Inference Casting Conversion
19 TypeScript Configurations
20 Understanding Union Types
21 Working with Object Array Types
22 Type Alias Interfaces
23 Understanding Generic Types
24 Summary
25 Module Introduction
26 Denos Philosophy Browser Compatibility
27 Writing Some Deno Core Code
28 Working with Permissions
29 Deno Visual Studio Code Extension
30 More About Core APIs
31 Time to Practice Problem
32 Time to Practice Solution
33 Understanding the Deno Program Lifecycle
34 Wrap Up
35 Module Introduction
36 Introducing the Standard Library
37 How the Web Works
38 Importing Standard Library Modules
39 A First Web Server
40 Understanding the Import Syntax
41 Comparing Deno Nodejs
42 Manipulating Response Body Headers
43 Parsing Request Metadata
44 Parsing Request Data
45 Wrap Up
46 Module Introduction
47 Using the IDE
48 Using TypeScript
49 Dealing with Error Messages
50 Understanding Try Catch
51 Debugging with Breakpoints the Debugger
52 Working with Denon
53 Using Import Maps
54 Wrap Up
55 Module Introduction
56 Understanding Different Kinds of Web Apps
57 Introducing the Oak Framework
58 Understanding Multiple Middleware Functions
59 Adding a Router Parsing Request Bodies
60 A First Summary
61 Introducing Templating Engines
62 Using the EJS Templating Engine
63 Static Resources
64 Rendering Lists of Data
65 Adding Basic Input Validation
66 Handling Not Found Errors
67 Implementing a Different Folder Structure
68 Module Introduction
69 Create Read Update Delete CRUD
70 Single Read Dynamic Path Segments
71 Deleting Data
72 Updating Data
73 Introducing the MVC Pattern
74 Adding a Model
75 Understanding Controllers
76 Wrap Up
77 Module Introduction
78 Databases What How
79 How Does Deno Connect to MongoDB
80 Setting Up MongoDB
81 Connecting Deno to MongoDB
82 Inserting Using Imports Correctly
83 Finding Working with IDs
84 Updating Deleting Data in the Database
85 Handling Errors
86 Module Introduction
87 What are REST APIs HTTP Methods
88 Designing the API
89 Understanding the JSON Format
90 Defining Routes Controllers
91 Setting Up the Database Connection
92 Adding the Create Find Logic in the Database
93 Connecting the Controller
94 Testing the API
95 Updating Data
96 Deleting Data
97 Adding a Frontend
98 CrossOrigin Resource Sharing CORS
99 Module Introduction
100 Working with Nodejs
101 Deno vs Node
102 What Should you Learn
103 How to Continue

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 9 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy