دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Power BI

دانلود Udemy Power BI – Become an Expert in Data Visualisation

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Power BI یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Power BI - Become an Expert in Data Visualisation

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 19 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome !
Installing Power BI on your Windows
Installing Power BI on your MAC
Data sources - File
Data Types & Operators
Connect Excel to Power BI
Connect Excel CSV to Power BI

Home window :
Overview
Understand the report : Filters / Visualization / More Options
More options on a visual
View settings
Duplicate a page
Renaming page
Deleting page
Hiding page

Data Automatisation - Query Editor :
Overview - What is Query Editor?
Ribbon Home - Query Editor
Ribbon Home - Query Editor - Data Sources
Enter data manually
Merge queries
Append queries
Custom columns
Creating formulas
Replace values
Replace Values - Exercise
Changing type
Changing type - Exercise
Tips: Valid / Error / Empty cells
Removing columns & rows
Filters and sorting
Applied steps
Pivot
Advanced editor
Modeling datasets

Connect data :
Connect files to Power BI
Connect web page to Power BI
Refresh Automatically DirectQuery

Relationships between tables :
Storage mode property
Manage relationship between datasets
Types of relationship between datasets
Relationship assuming referential integrity

Visualizations :
Overview
Stacked bar & stacked column chart
Clustered bar & column chart
100% stacked bar chart
Line chart
Area chart
Basic or stacked area chart
Line and stacked column chart
Line and clustered column chart
Ribbon chart
Waterfall chart
Funnel chart
Scatter and bubble chart
Pie chart
Doughnut chart
Treemap
Map
Filled maps
Radial gauge chart
Card visualization
Cards: multi row
KPI
Slicer
Tables
Matrix
Showing data as a table
R script visual
Python script visual
Key influencers chart
Q&A
ArcGIS Map
PowerApps for Power BI
Import a custom visual
Fields and Format without a selected visual
Fields and Format with a selected visual

Types of filters :
Overview
Manual filters
Automatic filters
Include and exclude filters
Drill-down filters or expanding
Cross-drill filters
Drill-through filters
Using Drill-through filters
URL filters
Passthrough filters
Lock or hide
Format
Filters pane and cards
Sort the filter pane
Rename filters
Clearing filters
Restrict changes to filter type

Designing Report :
Visualizations - title
Visualizations - background of a visual
Visualizations - legends
Visualizations - customize colours using a theme
Using a theme
Personnalize wallpaper
Personnalize visual headers

Text and hyperlinks :
Add text
Add hyperlink in a text
Remove hyperlink in a text
Conditional Formating
Conditional formating in tables - overview
Add conditional formating in tables
Remove conditional formating in tables

Exportation :
Export data through CSV
Export data through PDF

Publishing :
Publishing

Importation web data - Exercise :
Import web content and create a report
1st step : Importation web data
1st correction : Importation web data
2nd step : Shaping Content - Removing rows
2nd correction : Shaping Content - Removing rows
3rd step : Shaping Content - Filtering
3rd correction : Shaping Content - Filtering
4th step : Shaping Content - Removing Columns
4th correction : Shaping Content - Removing Columns
5th step : Shaping Content - Renaming
5th correction : Shaping Content - Renaming
6th step : Shaping Content - Merging Queries
6th correction : Shaping content - Merging Queries
Conclusion

Quick measures and Proposed formulas :
Quick measures - Overview
Quick measures - learning DAX
Proposed formulas
Proposed formulas - average, sum, maximum…
Quick Measures - Exercise 1st step
Quick Measures - Exercise 1st correction
Quick Measures - Exercise 2nd step
Quick Measures - Exercise 2nd correction

Measures, Columns and calculated tables :
Measures, Columns and calculated tables - Overview
How to create a measure?
Create your first formula - measures
Use your home-made formula - measures
Insert a slicer - measures
How to create a column?
Create your first formula - columns
Exercise 1st step : Use your home-made formula
Exercise 1st correction : Use your home-made formula
Exercise 2nd step : Use your home-made formula
Exercise 2nd correction : Use your home-made formula
Exercise 3rd step : Use your home-made formula
Exercise 3rd correction : Use your home-made formula
Exercise 4th Final : Use your home-made formula
Create Calculated Tables

DAX - Data Analysis Expressions :
What is DAX?
What’s DAX logic behind it?
DAX - Syntax
DAX - Quiz

DAX : Functions - Filters :
Keepfilters()
Removefilter()
Distinct()

DAX : Functions - Dates :
Firstdate()
Lastdate()
Date()
Datediff()
Datevalue()

DAX : Functions - Conditionals :
If()
And()
Or()

DAX : Functions - Mathematicals :
Divide()
Sum()
Sumx()
Average()
Averagex()
DAX : Functions - Statisticals
Counta()
Countax()
Max(), Median() and Min()
Concatenate()
Concatenatex()
Dax - Function Quiz
DAX : Functions - Texts and contexts
Find()
Left()
Right()

Python :
Python IDE
Launch Python IDE from Power BI
Running Python Script
Python in Query Editor
Creating visuals from Python script data
Python’s visuals
Python’s visuals: create a scatter plot
Python’s visuals: create a line with multiple columns
Python’s visuals: create a bar plot

R :
R IDE
Running R script
R install Mice
R in Query Editor
Creating visuals from R script data
R’s visuals
Conclusion
Greetings !

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 19 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy