دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری PMI RMP Exam Preparation Course, 30 Contact Hours for PMI

دانلود Udemy PMI RMP Exam Preparation Course, 30 Contact Hours for PMI

14,300 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با آزمون مدرک بین المللی PMI RMP Exam Preparation Course, 30 Contact Hours for PMI آشنا شده و مباحث آن را در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : PMI RMP Exam Preparation Course, 30 Contact Hours for PMI

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 23 ساعت و 45 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


INTRODUCTION :
WELCOME TO THE PMI -RMP EXAM PREPARATION COURSE
TERMS YOU SHOULD KNOW BEFORE WE START
PMI - RMP EXAM REQUIREMENTS
PMI - RMP EXAM APPLICATION
IN CASE OF AUDIT
ALL ABOUT THE PMI-RMP EXAM
EXPLORE THE COURSE
FREE GIFT WORTH $100

PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS :
DEFINITION OF A PROJECT
OPERATIONS VS. PROJECTS
PROJECT MANAGEMENT
PROGRAM MANAGEMENT
PORTFOLIO MANAGEMENT
PROJECT BUSINESS DOCUMENTS

PROJECT ENVIRONMENT :
ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT (OPM)
PROJECT INFLUENCES
ORGANIZATION PROCESS ASSETS
ENTERPRISE ENVIRONMENTAL FACTORS
ORGANIZATION SYSTEMS
GOVERNANCE FRAMEWORKS
MANAGEMENT ELEMENTS
ORGANIZATION STRUCTURE TYPES
PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)
PROJECT LIFE CYCLE
PRODUCT LIFE CYCLE
COMMON VOCABULARY

THE ROLE OF THE PROJECT MANAGER :
DEFINITION OF A PROJECT MANAGER
THE PROJECT MANAGER SPHERE OF INFLUENCE
PROJECT MANAGER COMPETENCIES
FORMS OF POWER AND LEADERSHIP STYLES
COMPARING LEADERSHIP AND MANAGEMENT
PERFORMING INTEGRATION

PROJECT MANAGEMENT PROCESSES :
PROCESS
INPUTS, TOOLS, TECHNIQUES, AND OUTPUTS
PROCESS GROUPS
KNOWLEDGE AREAS
DATA, INFORMATION, AND REPORTS
TAILORING

RISK MANAGEMENT FOUNDATIONS :
INTRODUCTION
ROLE OF RISK MANAGEMENT IN PROJECT MANAGEMENT
CRITICAL SUCCESS FACTORS
PRINCIPLES AND CONCEPTS
RISK MANAGEMENT RESPONSABILITY
GENERAL INPUTS TO RISK MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT PROCESSES
TRENDS AND EMERGING PRACTICES IN RISK MANAGEMENT
TAILORING AND AGILE CONSIDERATIONS
RISK MANAGEMENT FOUNDATIONS - QUIZ
20 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PLAN RISK MANAGEMENT :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
OUTPUTS
STEPS TO FOLLOW IN RISK MANAGEMENT PLANNING
SUMMARY
PLAN RISK MANAGEMENT - QUIZ
10 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

IDENTIFY RISKS :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
OUTPUTS
STEPS TO FOLLOW IN RISK IDENTIFICATION
SUMMARY
IDENTIFY RISKS QUIZ
15 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PERFORM QUALITATIVE RISK ANALYSIS :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
RISK SCORE CALCULATIONS
OUTPUTS
STEPS TO FOLLOW IN PERFORM QUALITATIVE RISK ANALYSIS
SUMMARY
PERFORM QUALITATIVE RISK ANALYSIS QUIZ
20 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PERFORM QUANTITATIVE RISK ANALYSIS QUIZ :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
MONTE CARLO SIMULATION IN ADVANCED.
OUTPUTS
STEPS TO FOLLOW IN PERFORM QUANTITATIVE RISK ANALYSIS
SUMMARY
PERFORM QUANTITATIVE RISK ANALYSIS QUIZ
20 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PLAN RISK RESPONSES :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
CONTINGENCY RESERVES CALCULATIONS
OUTPUTS
SUMMARY
PLAN RISK RESPONSES - QUIZ
20 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

IMPLEMENT RISK RESPONSES :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
OUTPUTS
IMPLEMENT RISK RESPONSES - QUIZ
5 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

MONITOR RISKS :
INTRODUCTION
INPUTS
TOOLS AND TECHNIQUES
OUTPUTS
SUMMARY
MONITOR RISKS - QUIZ
20 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

RISK GOVERNANCE :
ROLES AND RESPONSIBILITIES OF RISK GOVERNANCE
RISK METRICS

PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT :
INTRODUCTION
KEY CONCEPTS IN COMMUNICATIONS MANAGEMENT
TRENDS AND EMERGING PRACTICES IN COMMUNICATIONS MANAGEMENT
AGILE CONSIDERATIONS FOR COMMUNICATION MANAGEMENT
PROCESS 1: PLAN COMMUNICATION MANAGEMENT
PROCESS 2: MANAGE COMMUNICATIONS
PROCESS 3: MONITOR COMMUNICATIONS
PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT - 15 QUESTIONS
17 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT :
INTRODUCTION
KEY CONCEPTS IN PROCUREMENT MANAGEMENT
TRENDS AND EMERGING PRACTICES IN PROCUREMENT MANAGEMENT
AGILE CONSIDERATIONS FOR PROCUREMENT MANAGEMENT
PROCESS 1: PLAN PROCUREMENT MANAGEMENT
HIGHLIGHT: CONTRACT TYPES
HIGHLIGHT: POINT OF TOTAL ASSUMPTION
PROCESS 2: CONDUCT PROCUREMENTS
PROCESS 3: CONTROL PROCUREMENT
PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT - 15 QUESTIONS
15 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT :
INTRODUCTION
TRENDS AND EMERGING PRACTICES IN STAKEHOLDER MANAGEMENT
AGILE CONSIDERATIONS FOR STAKEHOLDER MANAGEMENT
PROCESS 1: IDENTIFY STAKEHOLDERS
HIGHLIGHT: STAKEHOLDER ANALYSIS AND MAPPING
PROCESS 2: PLAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT
PROCESS 3: MANAGE STAKEHOLDER ENGAGEMENT
PROCESS 4: MONITOR STAKEHOLDER ENGAGEMENT
PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT - 15 QUESTIONS
16 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

PMBOK GUIDE - FAST REVIEW :
INTRODUCTION
INTEGRATION MANAGEMENT
SCOPE MANAGEMENT
SCHEDULE MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
QUALITY MANAGEMENT
RESOURCES MANAGEMENT

PMI CODE OF ETHICS :
INTRODUCTION
RESPONSIBILITY
RESPECT
FAIRNESS
HONESTY

MATH FORMULA GUIDE :
INTRODUCTION
PROJECT SELECTION METHODS
ACTIVITY COST/DURATION ESTIMATES
SCHEDULE NETWORK ANALYSIS AND CRITICAL PATH METHOD
EARNED VALUE ANALYSIS
COMMUNICATION CHANNELS
NUMERICAL RISK ANALYSIS
CONTRACTS MANAGEMENT
FOCUS ON MATH - 50 QUESTIONS
50 questions
QUIZ QUESTIONS DETAILED ANSWERS

TOOLS AND TECHNIQUES - ADVANCED :
INTRODUCTION
BRAINSTORMING
CHECKLISTS
COST BENEFIT ANALYSIS
DECISION TREE ANALYSIS
INFLUENCE DIAGRAMS
ALTERNATIVES ANALYSIS
BENCHMARKING
RESERVE ANALYSIS
ROOT CAUSE ANALYSIS
THREE-POINT ESTIMATING
SWOT ANALYSIS
MIND MAPPING
PROBABILITY AND IMPACT MATRIX
PROMPT LISTS

SIMULATED PRACTICE EXAM - 170 QUESTIONS :
EXAM TAKING RULES
PRACTICE EXAM - 170 QUESTIONS
170 questions

EXAM SUCCESS RECIPE :
INTRODUCTION
WHERE TO FOCUS
EXAM QUESTION TYPES
BEST REFERENCE BOOKS TO USE
EXAM SIMULATORS
BONUS FROM THE INSTRUCTOR
8 WEEKS STUDY PLAN

APPENDIXES :
APPENDIX A: LIST OF KNOWLEDGE AND SKILLS
APPENDIX B: TOOLS AND TECHNIQUES CATEGORIES
APPENDIX C: EXAM MATH FORMULAS
APPENDIX D: EXAM HOT TOPICS
APPENDIX E: EXAM STUDY NOTES SUMMERY
APPENDIX F: GLOSSARY

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 23 ساعت و 45 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy