دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مبانی فیزیک : نیروی الکتریکی ، میدان الکتریکی ، ذخیره سازها

دانلود Udemy Physics 100:Electric Force, Fields, Potential and Capacitors

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با فیزیک یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Physics 100:Electric Force, Fields, Potential and Capacitors

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 56 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction to Forces Between Charges
The Atom
Elementary Charge
Example: Finding the Total Charge
Coulomb's Law
Coulomb's Law: Simple Examples
Coulomb's Law: Example Problem 1
Coulomb's Law: Example Problem 2
Example: Several Types of Forces Acting on an Object.
Charging Objects - Triboelectric Series
Charging Objects by Induction
Introduction to Quizzes on Induction and Coulomb's Law
Quiz Solutions: Induction
Quiz Solutions: Coulomb's Law

Electric Fields :
Introduction to Electric Fields
Electric Field - Connection to Coulomb's Law
Forces on Charges placed in an Electric Field
Electric Field and Force Example
Some Simple Electric Field Maps
Electric Field Maps - Two Point Charges
Using Superposition to Find the Total Electric Field
Field from a Dipole at 3 Different Locations
Electric Field produced by a Charged Plate
Electric Field Between Parallel Plates
Electric Field Lines
Example: Charges in Electric Fields
Electric Field and Conductors
Faraday Cage
Insulators in Electric Fields
Introduction to Quiz on Electric Fields
Quiz Solutions: Electric Fields

Work, Electrical Potential Energy, and Electrical Potential :
Work and Potential Energy: Part 1
Work and Potential Energy: Part 2 Comparing force of gravity to electrical force
Work and Potential Energy: Part 3
Checkpoint: Calculating Work done by the Electric Field
Work Done by Conservative Forces
Electrical Potential Energy Between Point Charges
Example: Calculating the Potential Energy between Point Charges
Yet another Work Example
Calculating the Speed Using Conservation of Energy
Example: Conservation of Energy
Introduction to the Electrical Potential
Electrical Potential and Electrical Potential Energy for Point Charges
Equipotential Surfaces for Point Charges
Example Problem: Calculating Work from Equipotentials
Equipotentials and Connection to Electric FIelds
Equipotentials for an Electric Dipole
Mathematical Relationship between Electric FIeld and the Electrical Potential
Parallel Plates - Equipotentials and Electric Field
Comparing Positive and Negative Charge between Parallel Plates
Equipotentials and Conductors
Quiz: Electrical Potential
Quiz Solutions

Motion of Charges in Electric Fields :
Recall: Kinematics Equations for Constant Acceleration
Example Problem: Proton travelling between Parallel Plates
Finding the Maximum Deflection of a Charge
Introduction to Quiz on Motion of Charges in Electric fields
Quiz Solutions: Motion of Charges in Electric Fields

Electric Dipole Inside an Electric Field :
Torque and Potential Energy of a Dipole in an Electric Field

Electric Flux and Gauss's Law :
Introduction to Electric Flux
Electric Flux for a Constant Electric Field
Introduction to Gauss's Law
Gauss's Law: Finding the Charge Enclosed by a Surface
Gauss's Law Applied to Point Charges
Gauss's Law for a Charged Spherical Conductor
Gauss's Law - Sphere with a Uniform Charge Distribution
Gauss's Law - Uniform Line of Charge - Cases with Cylindrical Symmetry
Gauss's Law: Field Produced by 2D plates
Gauss's Law: Conductors with Cavities - Finding the Charge on the Surfaces
Gauss's Law Example - Sphere Inside a Conducting Shell
Introduction to Quiz on Gauss's Law and Electric Flux
Quiz Solutions: Gauss's Law and Electric Flux

Capacitors :
Introduction to Capacitors
Relationship Between Charge and Voltage for a Capacitor
Capacitance and Farads
Example: Calculating the Charge on a Capacitor
A microscopic view of charging a capacitor
Example: Two Capacitors in Series
Capacitors in Series
Capacitors in Parallel
Energy Stored in a Capacitor
Example: Calculate the Total Energy Stored in a Network of Capacitors
Capacitors with Dielectrics
Dielectric Constants of Materials
Most Important Lecture on Capacitors and Dielectrics

Final Exam :
Introduction to Final Exam
Multiple Choice Solutions: Questions 1-4
Multiple Choice Solutions: Questions 5-8
Multiple Choice Solutions: Questions 9-12
Multiple Choice Solutions: Questions 13-16
Multiple Choice Solutions: Questions 17-20
Problem 1: Gauss's Law and Electric Field
Problem 2: Electric Field from Point Charges
Problem 3: Capacitors
Problem 4: Charged Particle in a Uniform Electric Field

Final Exam 2: Some problems from my college physics final in 2020 :
Introduction to the Exam Problems
Problem 1: Find speed of particles
Problem 2: Five Capacitor Problem
Problem 3: Find the Force on a Charge

Advanced Problems (Requires Calculus) :
Introduction to Advanced Problems Section
Field Produced by a Charged Wire
Electrical Potential and Electric Field from a Charged Disk

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 56 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy