دسته بندی
18

جمع جزء: 155,200 تومان

مشاهده سبد خریدتسویه حساب

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدیریت دیتابیس های Oracle

دانلود Udemy Oracle Database Administration Workshop ( 12c and Higher)

23,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اوراکل یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Oracle Database Administration Workshop ( 12c and Higher)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 27 ساعت و 12 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction and foundations :
Basic Introduction
Brief History of Oracle Database
Processing..
Oracle DB editions
Database VS Database Instance
sever processes and the PGA
System Global Area Part 1
System Global Area Part 2
Background Processes
Database Files
Logical Storage Structure
Default tablespaces
Multitenant Database 12c /18c
DBA Tasks and tools
Installation Methods and OS

Download & installing + Basic Linux commands :
Overview about installation steps
Downloading and installing Oracle Vbox
Downloading oracle Linux image
Creating our virtual machine for this course
Installing oracle Linux
Installing gust additions
Creating shared folder
Basic Linux commands part 1
Basic Linux commands part 2
Basic Linux commands part 3
Prerequisites for installing oracle DB 18c
Valuable information about the installation Prerequisites
OS configurations for oracle user
Downloading and installing oracle DB 18c

Database Startup,shutdown and connections :
Database Startup part 1
Database Startup part 2
Shutdown database part 1
Shutdown database part 2
Understanding oracle listener and Listener.ora
Understanding service name
Understanding tnsnames.ora
How client connections work
Installing Putty and so connections
Installing winSCP and so connections
Installing Oracle SQL developer (client side)
Connecting sys user in many methods
Moving from container to pluggable
Starting and stopping the listener
Easy connect method
connecting using tnsnames
unlock the hr schema in the pluggable database
saving and runing scripts

Helpful queries to explore Oracle DB architecture :
oracle data dictionary concept
Common uses VS local users part 1
Common uses VS local users part 2
Understanding Dynamic Performance Views
cdb_ & dba_ when you are inside a pluggable
query the data files
query the temps files
V$DATABASE / v$version / v$instance
V$CONTAINERS / cdb_PDBS
V$DATAFILE
cdb_tablespaces / V$TABLESPACE
v$logfile / V$CONTROLFILE
Pluggable Database Save state

Managing Database Instance :
Initialization Parameters & Parameters Files
Search order for a parameter file
Uses of Initialization Parameters
Types of Initialization Parameters
About Modifying Initialization Parameters
Alter session example
v$parameter VS v$parameter2
v$system_parameter VS v$system_parameter2
example: Search order for a parameter file and creating pfile
Understanding the parameter spfile
creating non default name for pfile and startup
alter system example ( memory )
alter system example ( spfile )
alter system example ( both )
Default scope in alter statement part 1
Default scope in alter statement part 2
CONTAINER clause in alter system & Inheritance 1
CONTAINER clause in alter system & Inheritance 2
About Automatic Diagnostic Repository
The alert log Part 1
The alert log Part 2
View alert log using ADRCI
Trace files and Purging Part 1
Trace files and Purging Part 2
Enable DDL logging
V$SPPARAMETER

Creating PDBs :
About creating PDBs
Creating PDB from seed part 1
Creating PDB from seed part 2
Connecting to the new PDB
Creating PDB from seed (DBCA)
Dropping pluggable using SQL
Dropping pluggable using DBCA
Cloning PDBs part 1
Cloning PDBs part 2
Unplugging and plugging in PDBs part 1
Unplugging and plugging in PDBs part 2
Unplugging and plugging in PDBs part 3

Configuring the Oracle Network Environment :
Establishing a connection and session
The default listener
The default listener exercise
Using non-default port
creating dynamic listener example
creating static listener example
Oracle net configuration assistant (netca)
Oracle Net Manager (netmgr )
CREATE DATABASE LINK
CREATE DATABASE LINK example part 1
CREATE DATABASE LINK example part 2

Administering User Security :
basic knowledge for controlling user access
System and objects privileges part 1
System and objects privileges part 2
Creating private roles examples
common users and common privileges
common roles
More About Users accounts
Oracle- supplied administrator accounts
Special system privileges for administrators
Oracle -supplied roles
Best practice to create user like SYS
Best practice to create pluggable admin
Role granted to another role
Understanding the role PDB_DBA (DBCA method)
system privileges with admin option
About user profile
Password Parameters
Oracle-supplied password verification functions
Resource parameters
Creating common profile example
Creating local profile example
Password verification full example

Creating and managing tablespaces :
Review tablespaces basic information
How table data is stored
Database block content
About creating tablespace part 1
About creating tablespace part 2
About creating tablespace part 3
Creating new PDB for practice
Helpful queries for tablespaces
Create permanent tablespace example
managing tablespace using SQL developer wizard
Alter tablespace and datafile
Moving and Renaming Online Data Files
last tips for this chapter

Managing Storage Space :
Space can be automatically managed by Oracle
Segments,Extents & blocks using SQL 1
Segments,Extents & blocks using SQL 2
Availability and Optimization of Free Space in a Data Block
Row Chaining and Migrating
Types of Segments
Controlling Deferred Segment Creation
Space-Saving Features (UNUSABLE index)
basic compression part 1
basic compression part 2
Advanced row compression
Monitoring Tablespace Space Usage
DBMS_SERVER_ALERT.SET_THRESHOLD example
Reclaiming Wasted Space
Segment Advisor
Segment Advisor and shrink exercise
Managing Resumable Space Allocation

Managing UNDO Data :
Undo Data Overview
Transactions and Undo Data
Comparing Undo Data and Redo Data
Creating new pluggable for practice
CREATE UNDO TABLESPACE
Local Undo Mode Versus Shared Undo part 1
Local Undo Mode Versus Shared Undo part 2
Overview of Automatic Undo Management
About the Undo Retention Period
Categories of Undo
Flashback table and Flashback Version Query
Automatic Tuning of Undo Retention 1
Automatic Tuning of Undo Retention 2

Moving Data :
SQL*Loader part 1
SQL*Loader part 2
External Tables Part 1
External Tables Part 2
Moving Data from One PDB to Another 1
Moving Data from One PDB to Another 2
Moving Data from One PDB to Another 3
Exporting schema (using user has DBA role)
SQL loader Discard file Example
Conventional Load Part 1
Conventional Load Part 2
Direct Path Load part 1
Direct Path Load part 2
SQL*Loader express mode
External table with PARTITIONS

Backup and Recovery Concepts :
DBA Responsibilities
Categories of Failure
incomplete vs. complete recovery
redo logs and archived redo logs
Prerequisites of point-in-time-recovery
Oracle Backup Technologies
Enabling ARCHIVELOG mode
Configuring fast recovery area
Make free space by dropping some pluggables
Doing full backup for CDB and restoring
Doing backup for pluggable db
point-in-time recovery of the CDB
point-in-time recovery of pluggable
Deleting backup

About the exams 072 and 082 :
About the exams 072 and 082

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 27 ساعت و 12 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy