دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش MERN Stack و برنامه نویسی بوسیله React, Redux & Node.js

دانلود Udemy MERN Stack Front To Back: Full Stack React, Redux & Node.js

11,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم با React, Redux & Node.js آشنا شده و کدنویسی پروژه های واقعی را بوسیله MERN Stack را بخوبی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : MERN Stack Front To Back: Full Stack React, Redux & Node.js

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome To The Course
A Look At The Course Project
Environment & Setup
Link To Project Files

Express & MongoDB Setup :
MongoDB Atlas Setup
Install Dependencies & Basic Express Setup
Connecting To MongoDB With Mongoose
Route Files With Express Router

User API Routes & JWT Authentication :
Creating The User Model
Request & Body Validation
User Registration
Implementing JWT
Custom Auth Middleware & JWT Verify
User Authentication / Login Route

Profile API Routes :
Creating The Profile Model
Get Current User Profile
Create & Update Profile Routes
Get All Profiles & Profile By User ID
Delete Profile & User
Add Profile Experience
Delete Profile Experience
Add & Delete Profile Education
Get Github Repos For Profile

Post API Routes :
Creating The Post Model
Add Post Route
Get & Delete Post Routes
Post Like & Unlike Routes
Add & Remove Comment Routes

Getting Started With React & The Frontend :
A Look At The The UI / Theme
Link To Theme Building Series On YouTube
React & Concurrently Setup
Clean Up & Initial Components
React Router Setup
Register Form & useState Hook
Request Example & Login Form

Redux Setup & Alerts :
The Gist Of Redux
Creating a Redux Store
Alert Reducer, Action & Types
Alert Component & Action Call

React User Authentication :
Auth Reducer & Register Action
Load User & Set Auth Token
User Login
Logout & Navbar Links

Dashboard & Profile Management :
Protected Route For Dashboard
Profile Reducer & Get Current Profile
Starting On The Dashboard
CreateProfile Component
Create Profile Action
Edit Profile
Add Education & Experiences
List Education & Experiences
Delete Education, Experiences & Account

Profile DIsplay :
Finish Profile Actions & Reducer
Display Profiles
Addressing The Console Warnings
Starting On The Profile
ProfileTop & ProfileAbout Components
Profile Experience & Education Display
Displaying Github Repos
Profile State Issue & Fix

Posts & Comments :
Post Reducer, Action & Initial Component
Post Item Component
Like & Unlike Functionality
Deleting Posts
Adding Posts
Single Post Display
Adding Comments
Comment Display & Delete

Prepare & Deploy :
Install Heroku CLI
Prepare For Deployment
Deploy To Heroku

Issues, Added Features, etc :
About This Section
Not Found Page & Theme Workaround

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 52 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy