دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی برنامه های اندروید بوسیله Kotlin Coroutines

دانلود Udemy Mastering Kotlin Coroutines for Android Development

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اندروید یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Mastering Kotlin Coroutines for Android Development

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 29 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
The Course Structure
How to get the source code of the Sample Project
Basic Setup of Sample Project

Different Approaches for Asynchronous Programming :
Section Introduction
What is Asynchronous Programming?
Use Case Explanation
Callback Implementation
RxJava Implementation
Coroutines Implementation
Comparing Approaches
Recap

Coroutine Fundamentals :
Section Introduction
Routines and Coroutines
Suspend Functions
Coroutines and Threads
Blocking VS Suspending
Multithreaded Coroutines
Internal Workings
How delay() works
Section Recap

Performing Network Requests sequentially :
Introduction
Adding Coroutines to your project
Coroutine Builders: Launch and RunBlocking
Main-safety
Basic error handling with try-catch
Exercise 1
Exercise 1: Solution
Section Recap

Performing Network Requests concurrently :
Section Introduction
UseCase description
Implementing UseCase#3 in a sequential way
The async coroutine builder
Implementing UseCase#3 in a concurrent way
Implementing UseCase#4 in a sequential way
Exercise 2: Implementing UseCase#4 in a concurrent way
Exercise 2: Solution
Section Recap

Higher-Order Functions :
Implementing a timeout
Implementing retries
Extract retry logic into higher order function
Add exponential backoff to retry
Exercise 3: Combining retries and timeout
Exercise 3: Solution
Section Recap

Using Room with Coroutines :
Section Introduction
UseCase description
UseCase Implementation
Section Recap

Background Processing with Coroutines :
Section Introduction
UseCase explanation
Implementation running on Main Thread
Coroutine Context
Coroutine Dispatchers
Using withContext for context switching
Coroutine Scope VS Coroutine Context
Exercise4: Perform calculation in several Coroutines
Exercise 4: Solution
Performance Analysis
Section Recap

Structured Concurrency and Coroutine Scopes :
Section Introduction
The unhappy path
Structured Concurrency
Coroutine Scopes
Building up the Job Hierarchy
Parents wait for Children
Cancellation of parent and child jobs
Job and SupervisorJob
Unstructured Concurrency
GlobalScope
ViewModelScope
LifecycleScope
Scoping Functions coroutineScope{} and supervisorScope{}
Continue Coroutine execution when the user leaves the screen
Section Recap

Cancellation :
Cancelling Coroutines
Cooperative Cancellation
NonCancellable Code
Making UseCase10 cooperative regarding cancellation
Section Recap

Error Handling :
Section Introduction
Exception Handling with try-catch
Coroutine Exception Handler
Try-Catch VS Coroutine Exception Handler
launch{} VS async{}
Exception Handling specifics of coroutineScope{}
Exception Handling specifics of supervisorScope{}
Implementation of UseCase13 with try-catch
Implementation of UseCase13 with CoroutineExceptionHandler
Implementation of UseCase13 - show results even if a child coroutine fails
Rethrowing CancellationExceptions
Conference Talk: Exception Handling in Kotlin Coroutines
Section Recap

Testing Coroutines :
Section Introduction
General Unit Testing Approach
Using the TestCoroutineDispatcher for our first unit test
Testing the unhappy path
Creating a JUnit4 Rule for Testing Coroutine-based code
Excercise 5: Create a Unit Test for UseCase2
Solution: Exercise 5
runBlockingTest{} and VirtualTime
Testing sequential and concurrent execution
Testing Timeouts (UseCase5) and Retries (UseCase 6)
Testing implementations that use Dispatchers.Default or Dispatchers.IO
TestCoroutineScope and Controlling Coroutine Execution
Section Recap

Thank you and Bonus :
Thank you and Bonus

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 29 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy