دسته بندی
40

جمع جزء: 819,000 تومان

مشاهده سبد خریدتسویه حساب

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش اتومات سازی کارهای مختلف در اکسل بوسیله VBA

دانلود Udemy Learn Advanced Excel VBA for Automation

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با VBA یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn Advanced Excel VBA for Automation

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 23 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Excel Macros for Beginner :
Why Learn Excel Macros?
Download Practice Files
Activate Developer tab in Excel
Saving a Macro-enabled Excel WorkBook (XLSM)
Excel Macro Security Settings
Excel Developer Tab - Essential Buttons
Head and Tail of a Excel Macros (Sub Procedure and User Defined Function)
Click Here button to run a Excel Macros

Hands on Learning on Macros :
Excel Macros - Record and Run
Excel Macros - Viewing the code
Excel Macro-free vs. Macro-enabled Workbook
Visual Basic Editor (VBE) - Excel VBA
Personal Macro Workbook
Ways to Run a Macros (Excel VBA)

Learn to use Google search to automate your tasks without coding :
Using Google to locate useful Excel VBA codes - Part 1
Using VBE and Macro Recorder to customize Excel Macro Code
Using Google to locate useful Excel VBA codes - Part 2

OBJECTS, PROPERTIES & METHODS in Excel Macros :
Objects, Properties, Values, Methods and Parameters - Part 1
Objects, Properties, Values, Methods and Parameters - Part 2

WORKSPACE in Excel Macros :
Code Color and Activating Edit Toolbar with Comments in Excel Macros
Edit Toolbar - Indent & Bookmark in Excel Macros
Excel Macros Code writing shortcuts including Intellisense
Testing the Excel Macro Code
Immediate Window - Part 01

Understanding RANGE & CELLS OBJECT in Excel Macros :
Range Selection - Method 1
Range Selection - Method 2 and 3
Advantage of Range Selection - Method 2 and 3
Range Selection (Rows and Columns) - Method 4
Assigning values to selected range of cells in Excel
Exercise 1 - Assigning values to selected range of cells in Excel
Exercise 2- Assigning values to selected range of cells in Excel
Multiple Range Selection - Method 5
Multiple Range Selection - Method 6
RangeSelectionWays - Others

ABSOLUTE vs RELATIVE REFERENCE in Excel Macros :
Offset - Excel Basics
Using Relative Reference in Excel Macros

RANGE NAVIGATION in Excel Macros :
Navigating between a Range of cells - Part 1A
Navigating between a Range of cells - Part 2
Navigating between a Range of cells - Part 3
Exercise - Finding Last Row Number in Excel
Exercise 2 - Finding Last Column Number in Excel
Exercise 3 - Finding Last Column Number in Excel

Variable Declaration in Excel Macros :
Variable Declaration in Excel Macros Part 1
Variable Declaration in Excel Macros Part 2
Private Macros vs Public Macros Part 1
Private Macros vs Public Macros Part 2
OptionExplicit in Excel Macros
Difference - DIM vs. SET in Excel Macros

Loops in Excel Macros :
For Next in Excel Macros
If Else End If nested within For Next - Excel Macros
Do While in Excel Macros
Do Until in Excel Macros
For Each Next in Excel Macros
If End If nested within For Each Next - Excel Macros
Excel Macros Exercise - Do While and Loop Counter
With End With - Excel Macros Example 1
With End With - Excel Macros Example 2
Select Case - Demonstration in Excel Macros
Excel Macros Select Case - Explanation

OPTIMIZING EXCEL VBA CODE EFFICIENCY :
Speed up the Macros code running - Part 1
Speed up the Macros code running - Part 2
Speed up the macros code running - Part 3

Events in Excel Macros :
Introduction to Events in Excel Macros
Excel Macros Events - Workbook_Open and Worksheet_Activate
Excel Macros Exercise 1 - Tracking Workbook Opens
Excel Macros Exercise 2 - Tracking Workbook Save
Excel Macros Event - Worksheet_BeforeDoubleClick
Excel Macros Event - Worksheet_Change
Excel Macros Event - Worksheet_Calculate
Pivot Table - Refresh - WorkSheetActivate in Excel Macros

Excel Macros Input Box :
Introduction to InputBox in Excel Macros
Excel Macros Input Box - Part 1
Excel Macros Input Box - Part 2
Excel Macros Input Box - Part 3
Excel Macros Input Box - Part 4

Message Box in Excel VBA :
Introduction to MsgBox in Excel VBA
Excel VBA MsgBox - Part 1
Excel VBA MsgBox - Part 2
Excel VBA MsgBox - Part 3
Excel VBA MsgBox - Part 4

Insert button under Developer Tab :
Excel VBA Form Controls vs ActiveX Controls
Mouse Move Event with Application Status bar in Excel Macros

User Form in Excel VBA :
Introduction to User Form in Excel VBA
Excel Macros User Form - Basics
Excel Macros Exercise on User Form- Part 1 of 4
Excel Macros Exercise on User Form- Part 2 of 4
Excel Macros Exercise on User Form- Part 3 of 4
Excel Macros Exercise on User Form- Part 4 of 4
Excel Macros Option Button - Part 1
Excel Macros Option Button - Part 2
Introduction - Multi Page in Excel Maros
Multi Page in Excel Macros - Part 1
Multi Page in Excel Macros - Part 2
Multi Page in Excel Macros - Part 3
Check Box in Excel Macros
Check Box in Excel Macros - Method 1
Check Box in Excel Macros - Method 2

UDF in Excel Macros :
UDF Introduction
UDF Example 1 - ScoreResult with IF END IF
UDF Example 2 - CellComments
UDF Samples - Series A
UDF Samples - Series B

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 23 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy