دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس 12 هفته ای iOS

دانلود Udemy KiloLocoAcademy -12 Week iOS Bootcamp

28,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با iOS یاد می گیرید.

عنوان اصلی : KiloLocoAcademy -12 Week iOS Bootcamp

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 42 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 0101 Introduction
2 0102 Install Xcode
3 0103 Playgrounds
4 0104 Project Layout
5 0105 Variables and Constants
6 0106 Strings
7 0107 Numbers
8 0108 Bool
9 0109 Operators
10 0110 Functions
11 0111 Checking Conditions
12 0112 Optionals
13 0113 Hello World
14 0201 Arrays
15 0202 Dictionaries
16 0203 Sets
17 0204 Loops
18 0205 Tuples
19 0206 Classes
20 0207 Structs
21 0208 Enums
22 0209 Food Picker
23 Week2 Lecture Pt1
24 Week2 Lecture Pt2
25 0301 Why Use Source Control
26 0302 Git
27 0303 GitHub
28 0304 Adding Project To GitHub
29 0305 Intro to Login App
30 0306 Login App Setting Up UI
31 0307 Login App Passing Data
32 0308 Working With Objects
33 0309 JSON
34 0310 User List App Setting Up UITableViewController
35 0311 Users List App Networking Request
36 0312 Parsing JSON Data
37 0313 Intro to Weather App
38 0314 Weather App Setting Up UI
39 0315 Weather App Understanding the API
40 0316 Decoding JSON
41 0317 Computed Properties
42 0401 Intro To Settings App
43 0402 Settings App Setting Up UI
44 0403 User Defaults
45 0404 Intro to Notes App
46 0405 Notes App Setting Nav Bar and Table View
47 0406 Notes App Core Data
48 0501 Protocols
49 0502 Updating Objects
50 0504 Adding Note Editor Screen
51 0505 Updating Notes in Note Editor
52 0506 Custom Note Cell
53 0507 Migration
54 0508 Relationships
55 0509 App Icons
56 0601 Installing Cocoapods
57 0602 Intro To News App
58 0603 Setting Up UICollectionViewController
59 0604 Collection View Flow Layout
60 0605 Adding Dependencies
61 0606 News API
62 0607 Displaying API Data
63 0608 Showing Websites
64 0609 Intro to Map App
65 0610 Setting Up MapView
66 0611 User Location
67 Week 6 Lecture Pt2
68 Week 6 Lecture Pt1
69 Week 6 Lecture Pt3
70 Week 6 Lecture Pt4
71 0701 Intro to Finished Map App
72 0702 Map App Finishing Up UI
73 0703 Map App Selecting Images with UIImagePickerController
74 0704 Map App Current Location
75 0705 Adding Cluster Library
76 0706 Map App Adding Annotations
77 0707 Custom Annotations
78 0708 Map App Showing Images From Annotations
79 0709 Viewing Images In Scroll View
80 0710 Map App Refactoring Code
81 Week 7 Lecture Pt1
82 Week 7 Lecture Pt2
83 Week 7 Lecture Pt3
84 Week 7 Lecture Pt4
85 0801 Intro to Chat App Pt1
86 0802 Setting Up Auth UI
87 0803 Setting Up New Storyboard
88 0804 Custom Fonts
89 0805 Subclassing
90 0806 Installing Firebase
91 0807 Firebase Sign Up
92 0808 Firebase Sign In
93 0809 Passing Custom Objects
94 0810 Organizing Our Project
95 0901 Intro to Chat App Pt 2
96 0902 Chat App Auto Sign In Sign Out
97 0903 Chat App Handling Keyboard
98 0904 Chat App Placeholder Text View
99 0905 Chat App GrowingTextView
100 0906 Chat App Custom Message View
101 0907 Chat App Installing Firestore
102 0908 Creating and Reading Documents
103 0909 Scrolling to the Bottom
104 Week 9 Lecture Pt1
105 Week 9 Lecture Pt2
106 1001 Make Your Own App
107 1002 Closures
108 1003 Error Handling
109 1005 Local Notifications
110 1004 Retain Cycles
111 1101 Rewatch Videos Work On Your App
112 1102 Generics
113 1103 Programmatically
114 1104 How To Be Resourceful
115 1105 Helpful Sites
116 1201 Launch Screens
117 1202 Sign Up As Apple Developer
118 1203 Setting Up App Store Connect
119 1204 Screenshots
120 1205 Submitting for Review

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 42 ساعت و 38 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy