دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی یک App کپی Uber Eats

دانلود Udemy Iosapptemplates – Uber Eats Clone ( Updated Full Course)

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ساخت یک App مواد غذایی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Iosapptemplates - Uber Eats Clone ( Updated Full Course)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 40 ساعت و 21 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Welcome
Requirements
How to Get Help
Backend Setup
This Course Structure
Apollo Server Setup
Our First Resolver
ObjectType
Arguments
InputTypes and ArgumentTypes
Validating ArgsTypes
TypeORM and PostgreSQL
MacOS Setup
Windows Setup
TypeORM Setup
Introducing ConfigService
Configuring ConfigService
Validating ConfigService
Our First Entity
Data Mapper vs Active Record
Injecting The Repository
Recap
Create Restaurant
Mapped Types
Optional Types and Columns
Update Restaurant part One
Update Restaurant part Two
User Module Introduction
User Model
User Resolver and Service
Create Account Mutation part One
Create Account Mutation part Two
Create Account Mutation part Three
An Alternative Error
Hashing Passwords
Log In part One
Log In part Two
Introduction to Authentication
Generating JWT
JWT and Modules
JWT Module part One
JWT Module part Two
JWT Module part Three
Middlewares in NestJS
JWT Middleware
GraphQL Context
AuthGuard
AuthUser Decorator
Recap
userProfile Mutation
updateProfile part One
updateProfile part Two
updateProfile part Three
Recap
Verification Entity
Creating Verifications
Verifying User part One
Verifying User part Two
Cleaning the Code
Mailgun Setup
Mail Module Setup
Mailgun API
Beautiful Emails
Refactor
Setting Up Tests
Mocking
Mocking part Two
Writing Our First Test
Recap
createAccount Test part One
createAccount Test part Two
login Test part One
login Test part Two
findById Test
editProfile Test part One
editProfile Test part Two
verifyEmail Test
Conclusions
JWT Service Test Setup
JWT Sign Test
JWT Verify Test
sendVerificationEmail Test
sendEmail Test
Setup part One
Setup part Two
Testing createAccount part One
Testing createAccount part Two
Testing login
Testing userProfile
Testing me
Testing editProfile
Testing verifyEmail
Conclusions
Restaurant Models
Relationships and InputTypes
createRestaurant part One
createRestaurant part Two
Roles part One
Roles part Two
Roles Recap
Edit Restaurant part One
Edit Restaurant part Two
Restaurant part Three
Edit Restaurant Testing
Delete Restaurant
Categories part One
Categories part Two
Category
Pagination
Restaurants
Restaurant and Search
Search part Two
Dish Entity
Create Dish part One
Create Dish part Two
Edit and Delete Dish
Order Entity
Create Order part One
Order Items
Create Order part Two
Create Order part Three
Create Order part Four
Create Order part Five
Create Order part Six
getOrders part One
getOrders and getOrder
Edit Order
Subscriptions part One
Subscriptions part Two
Subscription Authentication part One
Subscription Authentication part Two
PUB_SUB
Subscription Filter
Subscription Resolve
pendingOrders Subscription part One
pendingOrders Subscription part Two
cookedOrders
orderUpdates part One
orderUpdates
takeOrder
Payment Introduction
Payment Module
createPayment part One
createPayment part Two
getPayments Resolver
Task Scheduling is Awesome
Promoting Restaurants
Promoting Restaurants part Two
Backend Conclusions

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 40 ساعت و 21 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy