دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی وب برنامه های GIS

دانلود Udemy Introduction to web programming for GIS applications

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور و بوسیله چه کتابخانه هایی می توانید در وب برنامه های GIS بنویسید.

عنوان اصلی : Introduction to web programming for GIS applications

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
My Background
Course Philosophy and Goals
Client - Server Architechture
Components of a web application
Introduction to client side programming
Section 1
8 questions

HTML - Structure and content :
The structure of an HTML document
Basic HTML Tags
Links and finding reference material on the internet
Additional HTML tags
HTML Tables
HTML Forms part 1
HTML Forms Part 2
Section 2 HTML
6 questions

CSS - Making your document look good :
Introduction to CSS
Where CSS lives
CSS precedence
CSS Pseudo-selectors
Colors in CSS
Uses of CSS
Section 3 CSS
7 questions

The Document Object Model and Events :
Intro to the DOM
What is an object
Abstraction and Instantiation
Objects in computer programs
Going from HTML to the DOM
Intro to Events
​Section 4 - The DOM
6 questions

JavaScript and JQuery :
Intro to JavaScript
Accessing the DOM from JavaScript - Part 1
Accessing the DOM from JavaScript - Part 2
Viewing objects in Developer tools
Event Handlers part 1
Event Handlers Part 2
Event Handlers Part 3
Variables
DOM manipulation example 2
Calculations in javascript
Validation in Javascript Part 1
The problem with alerts
Validation Part 2
More DOM manipulation
Loops in JavaScript
Arrays in Javascript
Objects and JSON

Frameworks, Libraries, API's, and Plug-Ins :
Introduction to Frameworks, libraries, API's, and plug-ins
Bootstrap - Introduction
Bootstrap - Demonstration
jQuery - Introduction
jQuery - Selections
jQuery - Methods
Geospatial data on the web
GeoJSON
Mapping Libraries and API's

Client-side example. Putting it all together. :
Code Editors
First Map - HTML & CSS
First Map - JavaScript
First Map - Add Custom Data
First Map - Respond to user events
First Map - Adding geoJSON data
First Map - Build HTML from geoJSON
First Map - Spatial Analysis with Turf.js
First Map - Creating geoJSON with QGIS
First Map - Summary

Introduction to Server Side technologies. :
Introduction to server side technology
Introduction to Databases
Geospatial data in databases
Introduction to servers
Common Frustrations

SQL :
Introduction to SQL
SQL Create statement
SQL Insert Statement
SQL Select statement
What can I do with a SQL Statement?
SQL Update and Delete Statements

PHP & AJAX :
Introduction to PHP
Arrays in PHP
Communication with the server - GET and POST
Conditional Statements and Loops in PHP
SQL Injection and PHP Data Objects
Accessing the database in PHP
Limitations of PHP and addressing them with AJAX
Introduction to AJAX - Part 1
Introduction to AJAX - Part 2
Returning JSON data with AJAX
Returning spatial data as GeoJSON - Part 1
Returning spatial data as GeoJSON - Part 2

PostGIS :
Introduction to PostGIS
Simple Features for SQL specification
Above and beyond the SFS.
Loading data into PostGIS and spatial indexing.
PostGIS examples

Server side example. Putting it all together :
Database setup
Populate a leaflet map with data from PostGIS.
Adding data from the client - Part 1
Adding data from the client - Part 2
Modify and delete data from the client
Filter data
Show 5 closest attractions
Section 5 - JavaScript
4 questions

Bonus Lectures :
Bonus Lecture:Designing for mobile applications
QGIS2Web - Get a jump start on your leaflet map creation.
Installing PostgreSQL and PostGIS locally
Loading spatial data into PostGIS
Loading non-spatial data into PostGIS
Accessing PostGIS data from the command line, the pgAdmin GUI, QGIS, and ArcGIS
Bonus Lecture: How to get the most from my series of Udemy courses.

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 42 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy