دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل Infrastructure as Code, Master AWS Cloud Development Kit CDK

دانلود Udemy Infrastructure as Code, Master AWS Cloud Development Kit CDK

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با زیرساخت کد یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Infrastructure as Code, Master AWS Cloud Development Kit CDK

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 2 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to CDK :
Introduction to AWS CDK
Creating an AWS account
Initial Environment setup to use the CDK, appendix section and checking for node
Installing the AWS CLI and configuring it
Installing the AWS CDK (Cloud Development Kit)

Creating our first simple application with the CDK :
Creating our first CDK app in TypeScript using CDK int
Adding a S3 Bucket to our Stack using CDK
Learning to navigate the AWS CDK Documentation

Deploying our simple CDK application to Amazon AWS :
Bootstrapping our application with CDK Bootstrap
Deploying our Bucket to AWS using the CKD

Testing our CDK Infrastructure :
Creating our Template file using CDK synthesize
Testing for the resource and the output infrastructure creation from CDK
Installing the assert package and creating testing on the CDK Resource Created

Creating a lambda function using the AWS CDK :
Laying the groundwork for our lambda function created with CDK
Creating the handler of our CDK lambda function in TypeScript
Creating our AWS Lambda Resource in the CDK
Creating and deploying our TypeScript Lambda Content to the CDK Lambda
Testing our CDK Lambda function and understand CloudWatch logs

Deploying assets to our S3 Bucket using AWS CDK :
Deploying assets to the S3 Bucket and passing it name to the CDK Lambda Function

Accessing the S3 Bucket from our CDK Lambda Function :
Linking our S3 bucket to our Lambda Function using the AWS CDK
Generating Signed URL with expired to access our Photos in the CDK S3 Bucket

AWS CDK and IAM rules :
Creating IAM rules using AWS CDK

Creating a API Gateway with CDK to be able to access our Lambda Functions :
Adding a APIGateway using the AWS CDK
Creating the API Lambda integration and Access Routes with CDK
Creating and deploying our React app to AWS using AWS CDK
Creating our React App using TypeScript with the AWS CDK
Creating a S3 bucket with public read access to host our React Website

Connecting our React website to a cloudFront with CDK :
Creating our CloudFront using AWS CDK

Displaying the protected and encoded images on our website using AWS CDK :
Adding Axios and Bootstrap to our React app (and a little clean up)
Making request from our React App to our Lambda Function
Showing a Bootstrap Image Carousel from our photos
Making our Website good looking with Bootstrap

Re-Deploying our new Website using AWS CDK :
Deploying the changes on the Website to the S3 Bucket in AWS
Cleaning the CloudFront cache

Clean up, how to deleting a Stack using the AWS CDK :
Removing the CloudFormation Stack with CDK destroy

It is time for a course and a CDK update :
Updating all packages to latest including CDK CLI
Re-Deploying with the new CDK version and fixing the getAllPhotos endpoint

Multiple stacks and development and production stagings using the AWS CDK :
Creating multiple stacks and staging environment
Removing multiple stacks at once

Adding our own domain using Route53 and Certificate Manager on AWS CDK :
Reverting the Staging changes
Creating a new DNS Stack
Creating a HostedZone in Route53
Passing data from different Stacks in CDK
Create a HTTPS Certificate using AWS Certificate Manager using the CDK
Updating the CloudFront to use our new Certificate
Creating a ARecord using the AWS CDK
Deploying our DNS stack
Deploying main stack

Creating Custom Constructors for AWS CDK :
Creating a custom constructor for the S3 Bucket creation and deployment
Passing the value of the bucket back
Passing props to the new custom constructor
Small but important fix to pass the bucket value
Deploying our stack with Custom Constructor

It is CDK Quiz time :
Basic Questions
More advanced questions

Are you up to a real CDK challenge?:
Add a new end point to get an image by name

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 3 ساعت و 2 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy