دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

یادگیری و کدنویسی Ruby on Rails

دانلود Udemy HelloRails – Learn and Understand Ruby on Rails (MASTER COURSE)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با روبی آن رلز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : HelloRails - Learn and Understand Ruby on Rails (MASTER COURSE)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 31 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

00 - Hello and Welcome
01 - Prerequisites
02 - Installing Ruby and Rails
03 - What we are building
04 - Project Setup - Installing our first gem
05 - Installing Tailwind CSS
06 - Modeling our application
07 - Adding submissions
08 - Add image attachment support to submissions
09 - Add video attachment support and user associations to submissions
09.1 - Intro to Rails Console
09.2 - Submission Validations
10 - SVG and helpers
11 - Adding a home for custom CSS styles
12 - Adding the base application layout
13 - Creating custom Tailwind CSS components
14 - Enhancing devise views
15 - Extending devise to account for a username field
16 - Globally shared partials
17 - Extending Submissions UI
18 - Submissions JavaScript
19 - Using JavaScript in Ruby on Rails
20 - Create communities
21 - Displaying communities
22 - Tackling the global community dropdown
23 - UI Enhancements - JavaScript dropdowns
24 - Dynamic page titles
25 - Community view updates
26 - Adding helpers to remove logic
27 - Checking our checks
28 - Submission show view
29 - Community view updates
30 - Authentication with Devise
31 - Adding comments
32 - Create the comment model
33 - Create the comments controller
34 - Comment routing
35 - Associating a user to a comment
36 - Hooking up the comment views
37 - AJAX comments
38 - Adding user profiles
39 - Voting
40 - Submission votes AJAX
41 - Voting on Comments
42 - Concerns
43 - Comment votes AJAX
44 - Subscriptions
45 - Adding Tailored Subscribed Communities
46 - Accounting for video, images, and text on submissions
47 - Transactional Emails
48 - Action Mailbox in Rails 6
49 - Generate a new response mailer
50 - Previewing and sending emails locally
51 - Background Jobs and Action Mailer
52 - Unsubscribing from emails
53 - Resubscribing to emails
54 - Enhancing the email design
55 - Databases and modeling
56 - Deployment
57 - Working with Webpack and modern JavaScript frameworks
58 - Debugging a Ruby on Rails application
59 - Testing 101
60 - Getting started with testing
61 - Formats and tooling
62 - An example TDD Rails Application
63 - System tests
64 - Functional tests
65 - Integration tests
66 - Final words on testing
67 - What_s new in Rails 6
68 - Action Text
69 - Multiple Databases
70 - Parallel Testing
71 - Where to go next
72 - Integrating search
73 - Dealing with user permissions
74 - Seeding data
75 - Accepting recurring payments with Stripe
76 - Why the Saas model
77 - Stubbing out ad spaces
78 - Adding Stripe support
79 - JavaScript
80 - Creating a recurring payment plan
81 - Modifying the user model
82 - Testing our work
83 - Canceling subscriptions
84 - Final steps
85 - Pretty URLS and SEO
86 - Pretty URLs with Friendly ID
87 - Meta Tags and Favicons
88 - Redeployment and Bug Fixes - Ending
89 - Final Words and Thanks

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 31 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy