دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدیریت دیتابیس های Oracle بوسیله RAC

دانلود Udemy Full Oracle Database Administration with RAC

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اوراکل یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Full Oracle Database Administration with RAC

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 28 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting Started to Oracle DBA :
What We Will Learn in Oracle DBA Sections?
Let's See What We Will Cover In This RMAN Course
What We Will Learn in Oracle RAC Sections?
Project Files and Course Documents

Setting Up :
Download Virtualbox
Download Linux
Download Oracle Software
Extracting Files
Installing Oracle 12c Database
Startup Instance on Windows
Shutdown Instance
Make SQL Developer Run Faster
Oracle Live SQL

Installation of Oracle Database on Linux :
Install Virtualbox
Create Virtual Machine
Install Linux
Prerequests
Oracle Software Installation For Linux
Create Database For Linux

After Installations :
Startup & Shutdown Instance From Client
Connect Database From Client

Database and RDBMS Concepts :
Learn Data, Database and RDBMS Concepts

DDL (Data Definition Language) :
What is DDL?
Connect and Start to Create Objects
Create Tablespace
Create User
Create Table
Create Synonym
Alter Objects
Drop Objects
Section Practice

DML (Data Manipulating Language) and TCL (Transaction Control Language) :
DML and TCL
Insert Data to Table
Update Table Data
Delete from Table

Retrieving, Restricting and Reporting Data :
Basic Select Statement
"Like" Operator
Sorting Data
Limiting The Resultset
Single Row Operators
Single Row Functions
Conversion Functions
Using Group Functions
Restricting Reported Data
Joining Tables
Using Subqueries
Exists And Not Exists
"With" Clause
Using The Set Operators
What We Have Learned?

Schema Objects And Managing Schema :
Schema Objects With SQL Developer
Using Dictionary Views To Manage Schema
What We Have Learned In This Section?

Controlling User Access :
Controlling User Access
Section Summary

Manipulating Large Data Sets :
Manipulating Large Data Sets
Section Summary

Homework :
Be Ready For The Homework

Installation for Backup and Recovery Using RMAN :
Prerequisites
Oracle Software Installation
Clone Virtual Machine
Create Primary Database
Create Catalog Database
Create Sample Data

Intro to Backup and Recovery :
Introduction to Backup and Recovery
Starting and Interacting with the RMAN Client
Starting and Interacting with the RMAN Client

Create Recovery Catalog :
Create Recovery Catalog

Flashback Database and Restore Points :
Flashback Database and Restore Points Presentation
Flashback Database and Restore Points

Backup Database :
Backup Database Concepts
Backup Database
Backup Database - Advanced Topics
Quiz
Quiz

Reporting on RMAN Operations :
Reporting on RMAN Operations

Maintaining RMAN Backups and Repository Records :
Maintaining RMAN Backups and Repository Records Presentation
Maintaining RMAN Backups and Repository Records

Managing Recovery Catalog :
Managing Recovery Catalog Presentation
Managing Recovery Catalog

Data Repair Concepts :
Data Repair Concepts
Data Recovery Advisor

Validating Database Files and Backups :
Validating Database Files and Backups

Performing Complete Database Recovery :
Performing Datafile Recovery
Performing Tablespace Recovery
Performing PDB Recovery
Performing Database Recovery

Performing Point-in-Time Recovery :
Database Point In Time Recovery
Tablespace Point In Time Recovery
Quiz

Performing Block Media Recovery :
Performing Block Media Recovery
What We Have Learned In This RMAN Course?
Let's Wrap Up What We Covered In This RMAN Course

Introduction to Oracle RAC (Real Application Cluster) :
Intro to RAC

Setting Up The Environment :
Install Grid Prerequisites Part1
Install Grid Prerequisites Part2
Clone Virtual Machine
Create Shared Disk
Install Grid Infrastructure

Administration of Oracle RAC :
Start Crs
Start Database
Stop Database & CRS
Disable CRS
Add & Delete Service
Kill a Session & Set Spfile Parameter
RAC One Node
Administration of RAC One Node
Workload Management
Workload Management
Monitoring Performance
Monitoring Performance

Design & Deployment Techniques :
Design & Deployment Techniques
Clone Oracle RAC

Managing Backup & Recovery :
Introduction to Recevery & RMAN
Backup Database
Restore Database

Add & Delete Node :
Add Node to Cluster
Delete Node from Cluster

Tips & Tricks :
First Controls of Day
Monthly Controls
Useful Scripts Usage
Opatch-AWR-ASH
ORA Errors Solutions

What We Have Learned? :
What We Have Learned?

Let's Start to Learn Oracle Data Guard :
What is Oracle Data Guard?
Understanding the Oracle Data Guard Administration
Redo Transport Services
Apply Services

Installations :
Install Prerequisites

Creating Physical Standby :
Creating Physical Standby Presentation
Creating Physical Standby Practice
Managing Physical Standby
Managing Physical Standby

Managing Snapshot Database :
Managing Snapshot Database

Role Transitions on Physical Standby :
Role Transitions Presentation
Switchover on Physical Standby
Failover on Physical Standby

Far Sync Instance :
What is Far Sync Instance?
Far Sync Instance Practice

Creating Logical Standby :
Creating Logical Standby
Creating Logical Standby Practice

Managing Logical Standby :
Managing Logical Standby

Role Transitions on Logical Standby :
Switchover on Logical Standby
Failover on Logical Standby
BONUS

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 20 ساعت و 28 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy