دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل AWS Certified Solutions Architect Associate

دانلود Udemy EXAM REVIEW – AWS Certified Solutions Architect Associate

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : EXAM REVIEW - AWS Certified Solutions Architect Associate

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 55 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


AWS Certified Solutions Architect Associate - Exam Review :
Course Overview - Exam Review - AWS Certified Solution Architect Associate
Course Downloads
0002 - Cloud, AWS Regions and Availability Zones
0003 - Overview of Compute Services in AWS
0004 - Virtual Servers in AWS - EC2 - Elastic Compute Cloud
0005 - EC2 for AWS Certified Solutions Architect Associate
0006 - Load Balancers in AWS - ELB
0007 - ELB - Elastic Load Balancing - for AWS Certified Solution Architect Assoc
0008 - Simplifying Compute in AWS with Elastic Beanstalk, ECS and ECR
0009 - Serverless in AWS with AWS Lambda
0010 - Object Storage in AWS - Amazon S3
0011 - Object Storage in AWS - Amazon S3 and Glacier - Scenarios
0012 - Authentication and Authorization in AWS - Identity and Access Mgmt (IAM)
0013 - Data Encryption with KMS and CloudHSM
0014 - VPC in depth for AWS Certified Solutions Architect Associate
0015 - Connecting AWS with On Premises - VPN, Direct Connect and more
0016 - Databases in AWS - An overview
0017 - Relational OLTP Database in AWS - Amazon RDS and Amazon Aurora
0018 - RDS for AWS Certified Solutions Architect Associate
0019 - DynamoDB for AWS Certified Solutions Architect Associate
0020 - Datawarehouse in AWS - Amazon Redshift
0021 - Data Lakes in AWS
0022 - Storage in AWS - EBS, EFS and Storage Gateway
Block Storage: An Update
0023 - Architecting Loosely Coupled Applications with Amazon SQS and Amazon SNS
0024 - Architecting Streaming Applications with Amazon Kinesis
0025 - Routing and Content Delivery in AWS - Route 53 and CloudFront
0026 - DevOps for AWS Certified Solutions Architect Associate
0027 - API Management in AWS with API Gateway
0028 - Authenticating API and Users with Amazon Cognito
0029 - More Serverless - Advanced Lambda, AppSync, SWF and Step Functions
0030 - Monitoring and Governance in AWS - CloudTrail, Config, CloudWatch and X R
0031 - CORS, Configuration Management and Caching in AWS
0032 - Moving Data between AWS and On Premises
0033 - Security in AWS - Shield, WAF, Macie, GuardDuty and more
0034 - Management Services in AWS - Organizations,Trusted Advisor and more
0035 - Shared Responsibility Model - AWS and Customer
0036 - AWS - Well Architected Framework
0037 - Registering AWS Certified Solutions Architect Associate Certification
0038 - My Recommendations for the AWS Certified Solution Architect Associate Exa
0039 - Congratulations - AWS Certified Solutions Architect Associate

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 55 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy