دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل SAT, PSAT

دانلود Udemy DOUBLE800 SAT & PSAT Prep Course

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورسهای آموزشی می توانید کاملا خود را برای آزمون های SAT, PSAT آماده کنید. 

عنوان اصلی : DOUBLE800 SAT & PSAT Prep Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 19 ساعت و 51 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


DOUBLE800 SAT & PSAT Prep Course :
Course Introduction

SAT & PSAT Math Concepts Review :
Math Introduction
Math Concepts: Picking Numbers, Part 1
Math Concepts: Picking Numbers, Part 2
Math Concepts: Picking Numbers, Part 3
Math Concepts: Back-Solving
Math Concepts: Grid-Ins, Scoring
Math Concepts: Remainders, Multiples
Math Concepts: Average (Mean)
Math Concepts: Median, Mode, Counting Consecutive Numbers
Math Concepts: Median of Consecutive Numbers
Math Concepts: Sum of Consecutive Numbers
Separate Equations (Shortcut Problem)
Math Concepts: Percentages
Math Concepts: Ratios
Math Concepts: Probability
Math Concepts: Combinations
Math Concepts: Symbolism
Math Concepts: Sequences, Repeating Patterns
Math Concepts: Prime Numbers, Factors, Data Analysis, Graphs
Math Concepts: Venn Diagrams, Absolute Value, Number Lines, Systems of Equations
Math Concepts: Geometry, Part 1
Math Concepts: Geometry, Part 2
Math Concepts: Geometry, Part 3
Math Concepts: Geometry, Part 4
Math Concepts: Geometry, Part 5
Math Concepts: Exponents, Functions, Factoring
Math Concepts: Linear Equations, Quadratic Equations
Math Concepts: Graphs of Functions

SAT Math Tests 1-3 Review :
Student Assignment: Math Test 1
Math Review: Test 1, pp. 396-397, q's 1-6
Math Review: Test 1, pp. 398, q's 7-10
Math Review: Test 1, pp. 399, q's 11-14
Math Review: Test 1, pp. 400, q's 15-18
Math Review: Test 1, p. 401, q's 19-20
Math Review: Test 1, pp. 413-414, q's 1-5
Math Review: Test 1, p. 415, q's 6-8
Math Review: Test 1, pp. 416-417, q's 9-14
Math Review: Test 1, p. 418, q's 15-18
Math Review: Test 1, pp. 419-420, q's 1-5
Math Review: Test 1, pp. 421-422, q's 6-10
Math Review: Test 1, pp. 423-424, q's 11-16
Student Assignment: Math Test 2
Math Review: Test 2, pp. 452-453, q's 1-5
Math Review: Test 2, p. 454, q's 6-9
Math Review: Test 2, p. 455, q's 10-13
Math Review: Test 2, p. 456, q's 14-17
Math Review: Test 2, p. 457, q's 18-20
Math Review: Test 2, pp. 463-464, q's 1-6
Math Review: Test 2, pp. 465-466, q's 7-10
Math Review: Test 2, p. 467, q's 11-14
Math Review: Test 2, p. 468, q's 15-18
Math Review: Test 2, pp. 481-482, q's 1-5
Math Review: Test 2, pp. 483-484, q's 6-11
Math Review: Test 2, pp. 485-486, q's 12-16
Student Assignment: Math Test 3
Math Review: Test 3, pp. 514-515, q's 1-5
Math Review: Test 3, p. 516, q's 6-9
Math Review: Test 3, p. 517, q's 10-13
Math Review: Test 3, p. 518, q's 14-17
Math Review: Test 3, p. 518, q's 18-20
Math Review: Test 3, pp. 525-526, q's 1-5
Math Review: Test 3, pp. 527, q's 6-8
Math Review: Test 3, pp. 528-529, q's 9-14
Math Review: Test 3, p. 530, q's 15-18
Math Review: Test 3, pp. 543-544, q's 1-5
Math Review: Test 3, pp. 545-546, q's 6-11
Math Review: Test 3, pp. 547-548, q's 12-16

SAT & PSAT Critical Reading Concepts Review :
Critical Reading Introduction
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 1
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 2
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 3
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 4
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 5
Critical Reading Concepts: Sentence Completions, Part 6
Critical Reading Concepts: Short Reading Passages, Part 1
Critical Reading Concepts: Short Reading Passages, Part 2
Critical Reading Concepts: Short Reading Passages, Part 3
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 1
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 2
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 3
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 4
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 5
Critical Reading Concepts: Long Reading Passages, Part 6

SAT Critical Reading Tests 1-3 Review :
Student Assignment: Critical Reading Test 1
Critical Reading Review: Test 1, p. 390, q's 1-5
Critical Reading Review: Test 1, pp. 391-393, q's 6-15
Critical Reading Review: Test 1, pp. 394-395, q's 16-24
Critical Reading Review: Test 1, p. 402, q's 1-8
Critical Reading Review: Test 1, p. 403, q's 9-12
Critical Reading Review: Test 1, pp. 404-406, q's 13-24
Critical Reading Review: Test 1, p. 425, q's 1-6
Critical Reading Review: Test 1, pp. 426-428, q's 7-19
Student Assignment: Critical Reading Test 2
Critical Reading Review: Test 2, p. 458, q's 1-8
Critical Reading Review: Test 2, p. 459, q's 9-12
Critical Reading Review: Test 2, pp. 460-462, q's 13-25
Critical Reading Review: Test 2, p. 475, q's 1-5
Critical Reading Review: Test 2, pp. 476-478, q's 6-15
Critical Reading Review: Test 2, pp. 479-480, q's 16-24
Critical Reading Review: Test 2, p. 487, q's 1-6
Critical Reading Review: Test 2, pp. 488-490, q's 7-18
Student Assignment: Critical Reading Test 3
Critical Reading Review: Test 3, p. 520, q's 1-8
Critical Reading Review: Test 3, p. 521, q's 9-12
Critical Reading Review: Test 3, pp. 522-524, q's 13-24
Critical Reading Review: Test 3, p. 537, q's 1-5
Critical Reading Review: Test 3, pp. 538-540, q's 6-14
Critical Reading Review: Test 3, pp. 541-542, q's 15-24
Critical Reading Review: Test 3, p. 549, q's 1-6
Critical Reading Review: Test 3, pp. 550-552, q's 7-19

SAT & PSAT Writing Concepts Review :
Writing Introduction
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 1
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 2
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 3
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 4
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 5
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 6
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 7
Writing Concepts: Identifying Sentence Errors, Part 8
Writing Concepts: Improving Sentences, Part 1
Writing Concepts: Improving Sentences, Part 2
Writing Concepts: Improving Sentences, Part 3
Writing Concepts: Improving Sentences, Part 4
Writing Concepts: Improving Sentences, Part 5
Writing Concepts: Improving Paragraphs
Writing Concepts: The Essay, Part 1
Writing Concepts: The Essay, Part 2
Writing Concepts: The Essay, Part 3

SAT Writing Tests 1-3 Review :
Student Assignment: Writing Test 1
Writing Review: Test 1, p. 389 (Essay)
Writing Review: Test 1, pp.407-408, q's 1-11
Writing Review: Test 1, pp.409-410, q's 12-29
Writing Review: Test 1, pp.411-412, q's 30-35
Writing Review: Test 1, pp.429-431, q's 1-14
Student Assignment: Writing Test 2
Writing Review: Test 2, p. 451 (Essay)
Writing Review: Test 2, pp.469-470, q's 1-11
Writing Review: Test 2, pp.471-472, q's 12-29
Writing Review: Test 2, pp.473-474, q's 30-35
Writing Review: Test 2, pp.491-493, q's 1-14
Student Assignment: Writing Test 3
Writing Review: Test 3, p. 513 (Essay)
Writing Review: Test 3, pp.531-532, q's 1-11
Writing Review: Test 3, pp.533-535, q's 12-29
Writing Review: Test 3, pp.535-536, q's 30-35
Writing Review: Test 5, pp.553-535, q's 1-14

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 19 ساعت و 51 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy