دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی و ساخت یک کپی از Instagram

دانلود Udemy Devcourses – Instagram Clone Coding 2.0

16,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Instagram یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Devcourses - Instagram Clone Coding 2.0

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 23 ساعت و 46 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 00 What are we building
2 01 Requirements
3 10 Setting up the project
4 11 Creating GraphQL Server
5 12 Setting Up the Server like the Pros
6 20 Introduction to Prisma
7 21 Datamodel with Prisma
8 22 Testing Prisma OMG
9 23 Integrating Prisma in our Server
10 24 Resolvers with Prisma
11 30 Planning the API
12 31 Create Account Resolver
13 32 requestSecret Resolver
14 33 sendMail Function with Nodemailer
15 34 Passport JWT part One
16 35 Passport JWT part Two
17 36 Passport JWT part Three
18 37 toggleLike Resolver part One
19 38 toggleLike and addComment Resolver
20 39 searchUser and searchImage resolver
21 310 follow unfollow Resolver
22 311 editUser seeUser Resolver
23 312 me Resolver Prismas Limitations
24 313 See Full Posts
25 314 Computed Fields in Prisma
26 315 itsMe and amIFollowing Fileds part One
27 316 itsMe and amIFollowing Fileds part Two
28 317 isLiked Computed File
29 318 upload Resolver
30 319 seeFullPost Refactoring
31 320 editPost deletePost Resolver
32 321 deletePost Resolver part Two
33 322 seeFeed Resolver
34 323 sendMessage part One
35 324 sendMessage part Two
36 325 seeRoom Resolver
37 326 Introduction to Subscriptions
38 327 newMessage Subscription part One
39 328 newMessage Subscription part Two
40 329 Conclusions
41 330 Kill The Fragments ?
42 40 CRA Cleanup and Installation
43 41 GlobalStyles and Theme
44 42 React Router
45 43 Apollo Client
46 44 First Hooks Query
47 50 Auth Route UI part One
48 51 Footer and Auth UI part Two
49 52 Footer and Auth UI part Three
50 53 Auth Form with Hooks
51 54 requestSecret Mutation and Refactor
52 55 Toastify and createAccount Mutation
53 56 createAccount Mutation part Two
54 57 createAccount Mutation part Three
55 58 confirmSecret Log In Mutation
56 60 Header UI
57 61 Header Logic part One
58 62 Header Logic part Two
59 70 Getting the Feed and Loader Component
60 71 Post Component part One
61 72 Post Component part Two
62 73 Post Component part Three
63 74 toggleLike on Post Component
64 75 createComment on Post Component part One
65 76 createComment on Post Component part Two
66 80 Search Screen Queries
67 81 Search Screen UI Part One
68 82 Search Screen UI Part Two
69 83 Follow Button
70 84 SquarePost Component
71 90 Profile Screen part One
72 91 Profile Screen part Two
73 92 Log Out and Conclusions
74 100 Creating the Project
75 101 Preloading Assets
76 102 Preloading Cache
77 103 Recap
78 104 isLoggedIn part One
79 105 isLoggedIn part Two
80 106 AuthContext part One
81 107 AuthContext part Two
82 110 Introduction To Navigation
83 111 AuthNavigation
84 112 Tabs Navigation
85 113 Photo Navigation
86 114 Messages Navigation part One
87 115 Message Navigation part Two
88 116 Navigation Conclusions
89 120 AuthHome
90 121 Auth Components part One
91 122 Auth Components part Two
92 123 Login part One
93 124 Login part Two
94 125 Login part Three
95 126 Confirm
96 127 Singup
97 128 Facebook Login part One
98 129 Facebook Login part Two
99 1210 Google Login
100 130 TabIcons part One
101 131 TabIcons part Two
102 132 TabBar Styles Loader
103 140 Apollo Context
104 141 ScrollView and RefreshControl
105 150 Post Component Header
106 151 Post Component Swiper
107 152 Finishing Post Component
108 153 Toggle Like
109 160 Search as HeaderTitle part One
110 161 Search as HeaderTitle part Two
111 162 Search Query
112 163 Search Photo
113 164 Photo Detail
114 170 Profile Screen
115 171 User Detail Screen
116 172 UserProfile Component Styles
117 173 UserProfile Photo Rendering
118 180 Tab Styles
119 181 Select Photo part One
120 182 Select Photo part Two
121 183 Take Photo part One
122 184 Take Photo part Two
123 185 Saving Photo
124 186 Navigating to Upload Photo
125 187 Preparing for Upload
126 188 Uploading to Backend
127 189 Uploading to S3
128 1810 Uploading Mutation
129 1811 Showing off
130 1812 Messages and Notifications
131 190 Deploying Frontend to Netlify
132 191 Building the Server
133 192 Copying Files
134 193 Deploying to Heroku
135 194 Recap
136 195 Deploying to Heroku part Two
137 196 Deploying Prisma Server
138 197 Deploying Prisma Server part Two Netlify Fix
139 200 Conclusions
140 210 What are we building
141 211 Apollo Client Subscription Setup
142 212 React Suspense is Awesome
143 213 Sending Messages and KeyboardAvoidingView
144 214 New Message Subscription
145 215 Push Notifications
146 216 Conclussions

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 23 ساعت و 46 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy