دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری Deep Learning: Convolutional Neural Networks in Python

دانلود Udemy Deep Learning: Convolutional Neural Networks in Python

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با دیپ لرنینگ در پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Deep Learning: Convolutional Neural Networks in Python

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome :
Introduction and Outline
Where to get the code
How to Succeed in this Course

Google Colab :
Intro to Google Colab, how to use a GPU or TPU for free
Uploading your own data to Google Colab
Where can I learn about Numpy, Scipy, Matplotlib, Pandas, and Scikit-Learn?

Machine Learning and Neurons :
Review Section Introduction
What is Machine Learning?
Code Preparation (Classification Theory)
Beginner's Code Preamble
Classification Notebook
Code Preparation (Regression Theory)
Regression Notebook
The Neuron
How does a model "learn"?
Making Predictions
Saving and Loading a Model
Suggestion Box

Feedforward Artificial Neural Networks :
Artificial Neural Networks Section Introduction
Forward Propagation
The Geometrical Picture
Activation Functions
Multiclass Classification
How to Represent Images
Code Preparation (ANN)
ANN for Image Classification
ANN for Regression

Convolutional Neural Networks :
What is Convolution? (part 1)
What is Convolution? (part 2)
What is Convolution? (part 3)
Convolution on Color Images
CNN Architecture
CNN Code Preparation
CNN for Fashion MNIST
CNN for CIFAR-10
Data Augmentation
Batch Normalization
Improving CIFAR-10 Results

Natural Language Processing (NLP) :
Embeddings
Code Preparation (NLP)
Text Preprocessing
CNNs for Text
Text Classification with CNNs

Convolution In-Depth :
Real-Life Examples of Convolution
Beginner's Guide to Convolution
Alternative Views on Convolution

Convolutional Neural Network Description :
Convolution on 3-D Images
Tracking Shapes in a CNN

Practical Tips :
Advanced CNNs and how to Design your Own

In-Depth: Loss Functions :
Mean Squared Error
Binary Cross Entropy
Categorical Cross Entropy

In-Depth: Gradient Descent :
Gradient Descent
Stochastic Gradient Descent
Momentum
Variable and Adaptive Learning Rates
Adam

Extras :
Colab Notebooks

Setting Up Your Environment :
Windows-Focused Environment Setup 2018
How to install Numpy, Scipy, Matplotlib, Pandas, IPython, Theano, and TensorFlow

Extra Help With Python Coding for Beginners :
How to Code by Yourself (part 1)
How to Code by Yourself (part 2)
How to Uncompress a .tar.gz file
Proof that using Jupyter Notebook is the same as not using it
Python 2 vs Python 3
Is Theano Dead?

Effective Learning Strategies for Machine Learning :
How to Succeed in this Course (Long Version)
Is this for Beginners or Experts? Academic or Practical? Fast or slow-paced?
What order should I take your courses in? (part 1)
What order should I take your courses in? (part 2)

Appendix / FAQ :
What is the Appendix?
BONUS: Where to get discount coupons and FREE deep learning material

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 32 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy