دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری مبانی Data Warehouse

دانلود Udemy Data Warehouse Fundamentals for Beginners

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Data Warehouse یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Data Warehouse Fundamentals for Beginners

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 10 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome :
Welcome
About This Course
Reflection: The Value of Data Warehousing

Data Warehousing Concepts :
Introduction to Data Warehousing Concepts
What is a Data Warehouse?
Reasons for You to Build a Data Warehouse
Compare a Data Warehouse to a Data lake
Compare a Data Warehouse to Data Virtualization
Look at a Simple End-to-End Data Warehousing Environment
Summarize Data Warehousing Concepts
Data Warehousing Concepts

Data Warehousing Architecture :
Introduction to Data Warehousing Architecture
Build a Centralized Data Warehouse
Compare a Data Warehouse to a Data Mart
Decide Which Component-Based Architecture is Your Best Fit
Include Cubes in Your Data Warehousing Environment
Include Operational Data Stores in Your Data Warehousing Environment
Explore the Role of the Staging Layer Inside a Data Warehouse
Compare the Two Types of Staging Layers
Summarize Data Warehousing Architecture
Data Warehousing Architecture

Bring Data Into Your Data Warehouse :
Introduction to ETL and Data Movement for Data Warehousing
Compare ETL to ELT
Design the Initial Load ETL
Compare Different Models for Incremental ETL
Explore the Role of Data Transformation
More Common Transformations Within ETL
Implement Mix-and-Match Incremental ETL
Summarize ETL Concepts and Models
ETL Fundamentals

Data Warehousing Design: Building Blocks :
Data Warehousing Structure Fundamentals
Deciding What Your Data Warehouse Will Be Used For
The Basic Principles of Dimensionality
Compare Facts, Fact Tables, Dimensions, and Dimension Tables
Compare Different Forms of Additivity in Facts
Compare a Star Schema to a Snowflake Schema
Database Keys for Data Warehousing
Summarize Data Warehousing Structure
Data Warehouse Structure

Design Facts, Fact Tables, Dimensions, and Dimension Tables :
Introduction to Dimensional Modeling
Design Dimension Tables for Star Schemas and Snowflake Schemas
The Four Main Types of Data Warehousing Fact Tables
The Role of Transaction Fact Tables
The Rules Governing Facts and Transaction Fact Tables
Primary and Foreign Keys for Fact Tables
The Role of Periodic Snapshot Fact Tables
Periodic Snapshots and Semi-Additive Facts
Transaction and Periodic Snapshot Fact Tables
The Role of Accumulating Snapshot Fact Tables
Accumulating Snapshot Fact Table Example
Why a Factless Fact Table isn't a Contradiction in Terms
Compare the Structure of Fact Tables in Star Schemas vs. Snowflake Schemas
SQL for Dimension and Fact Tables
Summarize Fact and Dimension Tables
Factless fact tables and accumulating snapshot fact tables

Managing Data Warehouse History Through Slowly Changing Dimensions :
Introduction to Slowly Changing Dimensions
Slowly Changing Dimensions (SCDs) and Data Warehouse History
Design a Type 1 SCD
Design a Type 2 SCD
Maintain Correct Data Order with Type 2 SCDs
Design a Type 3 SCD
Summarize SCD concepts and implementations
Slowly Changing Dimensions (SCDs)

Designing Your ETL :
Introduction to ETL Design
Build your ETL Design from your ETL Architecture
Dimension Table ETL
Process SCD Type 1 Changes to a Dimension Table
Process SCD Type 2 Changes to a Dimension Table
Design ETL for Fact Tables
Summarize ETL Design
ETL Design

Selecting Your Data Warehouse Environment :
Introduction to Data Warehousing Environments
Decide Between Cloud and On-Premises Settings for Your Data Warehouse
Architecture and Design Implications for Your Selected Platform
Data Warehousing Environments

Conclusion :
Thank you for taking the course!
Additional resources for further study

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 10 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy