دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت 18 برنامه بوسیله React Native

دانلود Udemy Complete React Native bootcamp – Build 18 iOS & Android app

38,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Android, iOS یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete React Native bootcamp - Build 18 iOS & Android app

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 6 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 21 ساعت و 35 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


React Native Introduction :
Introduction to React Native
Expo vs Non Expo installation
Tools that we will need
Our first React Native App
Running App on Android, iPhone and real device

Non Expo path of building Apps :
Creating a project with react native cli
Running an application on Android and iOS

Getting started with React native :
Exploring file structure
Rewriting application
introduction to styling in React native
What is a component
Creating a dumb component
Props and Smart components

Exploring components :
Loading images into the app
Styling basics in react native
Introduction to flexbox
More on flexbox for mobile
Introduction to states and constructor
Managing state and fun app

Touchable and creating an app :
Buttons in react native
Touchables in react native
Background changer app

Dice Roller App :
Getting app assets
Design custom button
Getting a Random Number
getting Random images

Currency Converter app and Ejecting from Expo :
Handling Notches
Creating input and Result Views
Creating all the buttons
Adding working logic
Handling keyboards events in React native
Ejecting expo app to Android and iOS app

Third party components and TIC TAC TOE :
Third party components
Exploring Native Base
Can you debug in React Native
Loading Custom Fonts and Resolve Errors
Adding TODOs and TIC TAC TOE
Flipping Cross and Zeros
Writing more functions
Writing winning logic for TIC TAC TOE
Design part of TIC TAC TOE

Sound and Spanish number app :
Exploring Expo docs
Getting assets for playing sound
Understand the play method
Creating a button for sound
Finishing Audio app

Scratch and win Game app :
Bug in default app and fix
Define the function for game
Getting functions for ready
Getting the design part and fixes
Dimensions and Assignment

React navigation and camera centric app :
Info property list and manifest permission
Working on multiple screen React navigation
Creating your first screen and Navigation
create a follow screen
Take information to New screen
Using information on other screen
creating photoCliker app
Design home screen
Refractroing and Permission
Flashlight and camera flip
Designing View for camera and bugs
Thinking process behind debugging

Local Storage - A Publishable contact app :
Reading docs for Flastlist and AsyncStorage
Create 4 screens and Navigate
Add a floating action button
Save Data in AsyncStorage
Design Add contact screen and challenge
Assignment solution for scroll
Get all contact
Using flatlist in Homescreen
Fetching info in flatlist
platform specific code
grab key and populate data
Open phone indent for iOS and Android
Calling SMS intent
Debug the app and design
Adding actions on Phone and SMS
Delete the contact
Working on edit screen
update contact with merge operation
Grande finale of contact app

Redux - A state management library :
Redux theory
Never mutate that state
create a basic redux app
Design the Reducer
Move code in separate file
connect and Dispatch
Basic Redux App DONE

Employee App with Redux :
Create app and create employee
Creating Reducers
Bug in redux app
Bug fix and design
Art of debugging
Handling API
Exploring API
Understand API and constructor
Fetching API in App
Making a call and wait for it
Finish app and assignment

Firebase - Real Time Database :
Exploring firebase react native
Firebase project setup
connect firebase with RN app
creating multiple screens and debug
work on loading screen
getting exercise files
Design part of sign in screen
Design part of Sign up screen
Signup a user at firebase
homescreen design part
signout the user in AuthApp
Authentication final touch

Firebase - message board :
Exploring firebase database
Setting up App and exercise files
Send and get from firebase database
Design part of message board
Rules of database in firebase

Building a chat app :
Getting all files for chat app
Overwriting initialization
Firebase Helper part 1
Firebase helper class part 2
Creating navigation screens
creating home screen
chat screen and debug

Firebase - Complete Contact app with images :
What we will create
Download the start files
Understand the project
Working app js file
uuid and blobs
Upload and download images to firebase storage
Saving contact to firebase
Working on Homescreen for firebase
delete contact from firebase
work on view contact
editscreen selection of images
uploading new contact in existing key
lets debug
Thanks note

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 6 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 21 ساعت و 35 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy