دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل JavaScript Firebase

دانلود Udemy Complete Modern JavaScript Firebase BootCamp the beginner

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی جاوااسکریپت فایربیس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete Modern JavaScript Firebase BootCamp the beginner

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Fundamentals :
VsCode setup and file setup
Console
Variables
let and const
Data types
Primitive vs reference
Convert to string
Convert to number
Numbers and math model
String methods and concat
Other string methods
Template literal
Arrays
Array methods
Object literals
Date objects
IF statement
Logical operator
Switch case
Function declaration
IIFE (Immediately Invoked Function Expression)
General loop
Loop through array
Window object methods
Window object properties

DOM manipulation :
Document Object Properties and Methods
Document Object Properties and Methods2
Get element by ID
querySelector
Child nodes
Child, Parent and Siblings
Create element
Replace element
Event listener and event object
Mouse Event: mouseover, mouseout, mouseleave, mouseenter
Mouse Event: click, dblclick, mousedown, mouseup, mousemove
Keyboard Event: keypress, keyup, keydown
Keyboard Event: cut, copy, paste, input, focus, blur
Onchange event and submit event
Event bubbling and event stop propagation
Event delegation
LocalStorage and SessionStorage
JSON stringify and JSON parse
querySelector and querySelectorAll vs getElementsByClassName and getElementById

Object Oriented Programming :
Constructor and this
Add function to the constructor
Built in constructor and typeof variable
Other built in constructors
Why we need to use prototype?
Other prototypes
Inheritance
Object create
es6 classes
es6 subclass

XHR, Ajax and fetch API :
xhr object
xhr different readystate
xhr get json object
xhr get json array
xhr get remote data
synchronous and asynchronous by using callback
Custom http library
Modify the http library
Create the post, put and delete request
es6 promises
fetch api to fetct text file
fetch api to fetch json
fetch remote api
arrow function
convert to arrow function
Custom http with fetch api
Async await
Custom http with async await

Error handling and regular expression :
Try catch block
Different types of errors
Regular expression
Regular expression (character selector)
Regular expression (symbol)

[Project] Regular Expression form :
Create UI
Validate first name, last name and email
Validate phone number and zip code

es6 :
Iterator & Generator
User scroll with iterator
Symbol
Destructuring
Map
Loop through map
Set
Iterating Sets

Design Pattern :
A good website about design pattern
Module & Reveal Module Pattern
Singleton
Factory Pattern
Observer Pattern
Mediator Pattern
State Pattern

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy