دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساختمان داده و الگوریتم برای مصاحبه های شغل برنامه نویسی

دانلود Udemy Coding Interview Essentials: Data Structures & Algorithms

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ساختمان داده و الگوریتم یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Coding Interview Essentials: Data Structures & Algorithms

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 22 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting more Interviews :
Introduction
Resumes
Applications
LinkedIn
GitHub
Portfolio
Side Projects

Big O Notation :
Introduction
Comparing Algorithms
5 Basic Rules
7 Most Common Complexities
Space Complexity
Best and Average Case

How to Interview :
Introduction
Typical Interview
6 Steps to Success
Questions to Ask
General Tips
Best Language For Interviews
Code Samples

Arrays :
Introduction
What are Arrays?
Static vs Dynamic Arrays
Sorting Introduction
Bubble Sort
Insertion Sort
Selection Sort
Merge Sort
Quick Sort
Searching
Problem 1 - Two Sum Sorted
Problem 2 - Search Rotated Sorted Array
Problem 3 - Merge Intervals

Strings :
Introduction
What are Strings?
Problem 1 - Palindrome
Problem 2 - Longest Common Prefix
Problem 3 - String Compression

Linked Lists :
Introduction
Pointers
What are Linked Lists?
Creating Linked Lists
Indexing
Insertion and Deletion
Problem 1 - Merge Sorted Lists
Problem 2 - Cycle
Problem 3 - Kth Last Node
Stacks and Queues
Introduction
What are Stacks and Queues?
Implementation
Problem 1 - Valid Parentheses
Problem 2 - Queue With Stacks
Problem 3 - Min Stack

Hash Tables :
Introduction
Motivation
What are Hashes?
What are Hash Tables?
What are Hash Sets?
Problem 1 - Two Sum
Problem 2 - Longest Substring Without Repeating Characters
Problem 3 - LRU Cache

Graphs :
Introduction
What are Graphs?
Trees
Tree Traversals
Binary Heaps
DFS and BFS
Problem 1 - Max Depth of Binary Tree
Problem 2 - Num Islands
Problem 3 - Average Level Sum

Dynamic Programming :
Introduction
Memoization
Greedy
General Tips
Problem 1 - Coin Change
Problem 2 - Longest Common Subsequence
Problem 3 - Word Break

Other Questions :
Introduction
Math Questions
Bitwise Questions
Design Questions
Non-Technical Interviews

Extras :
My Interviews
Google Interviews
Facebook Interviews
Apple Interviews
Bloomberg Interviews
Stripe Interviews
Tips for Remote Interviews
Tips for Onsite Interviews
Imposter Syndrome

Thank You :
Thank You

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 22 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy