دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش نقاشی دیجیتال با Clip Studio Paint, Manga Studio 5

دانلود Udemy Clip Studio Paint Pro/Ex (Manga Studio 5)

12,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با نقاشی دیجیتال یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Clip Studio Paint Pro/Ex (Manga Studio 5)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 13 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Overview of the 2019 Edition
Why Use Clip Studio Paint
How to Watch This Course

Tools :
Introduction to Tools
Computer Requirements
Selecting the Perfect Graphics Tablet
2019 Addendum: Tablet Requirements, Selection and Installation
Software Selection and Installation
Tools Section Project: Gather Your Drawing Environment
Conclusion to Tools

Setup :
Introduction to Setup
Software Screen Setup
My Screen Layout Definition File and How to Load It
Manually Recreating My Screen Layout
Tablet Setup with Clip Studio Paint Including Buttons and Finger Gestures
Software Performance Tuning
Setup Section Project: Configure Your Work Environment
Conclusion to Setup

Clip Studio Paint Fundamentals :
Introduction to Clip Studio Paint Fundamentals
Starting Clip Studio Paint
Screen Layout and Configuration
New, Save, Open, Close, Export and Quit
Simply Drawing Using a Digital Pen
Eraser, Undo and Clear Layer
Zooming and Panning Your View
Clip Studio Paint Fundamentals Section Workshop
Clip Studio Paint Fundamentals Section Project: Draw Something
Conclusion to Clip Studio Paint Fundamentals

Drawing and Painting Tools and Options :
Introduction to Drawing and Painting Tools and Options
Basic Tools and Options
Advanced Tool Options
Purchasing and Importing Pens and Brushes
Exporting Pens and Brushes
Modifying Line Weight
Drawing and Modifying Vector Lines
Eraser Tools and Options
Blend Tools and Options
Drawing and Painting Tools and Options Workshop
Drawing and Painting Tools and Options Project
Conclusion to Drawing and Painting Tools and Options

Drawing Fundamentals :
Introduction to Drawing Fundamentals
Drawing Lines
Drawing Curves
Drawing Circles and Ovals
Drawing 3D Cylinders
Connecting Your Basic Shapes
Drawing Contour Lines
Drawing 3D Cubes and Rectangles
Drawing Fundamentals Section Workshop
Drawing Fundamentals Section Project: Draw the Basic Shapes
Conclusion to Drawing Fundamentals

Digital Watercolor Painting :
Introduction to Digital Watercolor Painting
Traditional Watercolor Painting Technique
Watercolor Painting Technique Using Layers
Watercolor Detail Painting with Digital Zoom and Pan
Adding a Background to Your Painting
Creating a Forest with Digital Copy and Duplicate
Painting an Evergreen Tree
Painting an Evergreen Forest
Digital Watercolor Painting Workshop: Painting Techniques and Styles
Digital Watercolor Painting Project
Conclusion to Digital Watercolor Painting

Drawing and Painting Workflow :
Drawing and Painting Workflow

Sketching :
Introduction to Sketching
Creating a Project, Page and Panel
Creating and Organizing Layers
Pencils, Pens and Paint Brushes
Erasing
Lasso Selection, Moving, Rotating and Deleting
Deemphasizing the Sketch Layer
Sketching Section Workshop
Sketching Section Project: Sketch a Scene
Conclusion to Sketching

3D Reference Models :
Using 3D Reference Models
3D Reference Models Section Project: Make a Scene

Inking :
Introduction to Inking
Raster vs Vector Inking Layers
Direct Draw Tools
Simplifying and Smoothing Vector Lines
Modifying Vector Lines
Varying Line Thickness
Erasing Vector Layer Draw Throughs
Inking Section Workshop
Inking Section Project: Ink Your Foreground Work
Conclusion to Inking

Intermission :
Please Leave a Course Review

Color Flatting :
Introduction to Color Flatting
Creating Color Layers
Autoselecting Regions
Using the Bucket Fill Tool
Color Flatting Section Workshop
Color Flatting Section Project: Color Flat Your Work
Conclusion to Color Flatting

Painting, Shading and Highlighting :
Introduction to Painting, Shading and Highlighting
Reference Layers
Spraying On Shading, Highlighting and Shadows
Addendum: One More Try
Painting, Shading and Highlighting Section Workshop
Painting, Shading and Highlighting Section Project: Shade & Highlight Your Work
Conclusion to Painting, Shading and Highlighting
New Clip Studio Paint 1.6.4 Auto-coloring Option
New Clip Studio Paint 1.6.4 Auto-coloring Option

Shading and Highlighting the Easy Way (An Alternative Approach) :
Introduction to Shading and Highlighting the Easy Way
Shading and Highlighting a Sphere
Casting the Perfect Shadow of a Sphere
Shading, Highlighting and Shadowing a Complex Shape
Shading, Highlighting and Shadowing an Arbitrary Shape
Our Sphere: Shapes within Shapes
Musculature: Shapes within Shapes
Adding Reflections and Sparkles
Adding Organic Shading, Highlighting and Shadowing
Shading and Highlighting the Easy Way Section Workshop: The Hood
Shading and Highlighting the Easy Way Section Project
Conclusion to Shading and Highlighting the Easy Way

Backgrounds :
Introduction to Backgrounds
Options for Creating Backgrounds
Flash, Decoration and Saturation Tools
Gradients
Backgrounds Section Workshop
Backgrounds Section Project: Add a Background to Your Work
Conclusion to Backgrounds

Layer Masks :
Introduction to Layer Masks
Scribbling See-throughs
Using Layer Masks to Create See-through Text
Using Layer Masks to Blend Two Images
Layer Mask Workshop
Layer Mask Project
Conclusion to Layer Masks

Perspective Rulers :
Introduction to Perspective Rulers
Perspective Ruler
Drawing with Perspective
Drawing with 1 Point Perspective
Drawing with 2 Point Perspective
Drawing with 3 Pointer Perspective
Perspective Rulers Section Workshop
Perspective Rulers Section Project: Draw a Wall in Two Point Perspective
Conclusion to Perspective Rulers

Lettering :
Introduction to Lettering
Adding and Manipulating Text
Adding Fonts From the Internet
Balloons
Tails
Lettering Section Workshop
Lettering Section Project: Title Your Work
Conclusion to Lettering

Production :
Saving and Exporting
Production Section Project: Produce and Share Your Work
Comics
Introduction to Comics
Creating a Comic Page with Panels
Working with Multiple Pages in Clip Studio Paint Ex
Comic Production and Distribution
Comics Section Workshop
Comics Section Project: Produce a Comic Page
Conclusion to Comics

Self-publishing Amazon Comics in Kindle eBook and Paperback :
Introduction to Self-publishing Amazon Comics in Kindle eBook and Paperback
Overview of the Amazon Comic Book Self-publishing Process
Preparing Your Comic for Publication
Generating and Reading JPG Files
Generating and Reading Amazon Kindle Mobi Files
Generating and Reading ePub Files
Converting JPG Files to CBZ Comic Archives
Converting CBZ Files to Mobi Files with Kindle Comic Converter
Using JPG Files and Kindle Comic Creator to Generate Mobi Files
Using Mobi File Output to Publish a Kindle eBook
Using Mobi File Output to Publish a Paperback
How to Monitor Amazon Sales via KDP
Self-publishing Amazon Comics in Kindle eBook and Paperback Workshop
Self-publishing Amazon Comics in Kindle eBook and Paperback Project
Conclusion to Self-publishing Amazon Comics in Kindle eBook and Paperback

Cell Animation :
Introduction to Cell Animation
Simple Animation of a Single Character
Simple Animation of Multiple Characters
Animating Wind Blown Trees
Animating 3D Posable Reference Models
Adding Music
Adding Music Resulting VIdeo
Saving and Exporting Your Work
Cell Animation Workshop: Bouncing Ball
Cell Animation Project
Conclusion to Cell Animation

Clip Studio :
Introduction to Clip Studio
Starting Paint and Adding It to the Windows 10 Taskbar
Logging into Clip Studio
Using the 3D Modeler
Managing Works and Materials
Essential Tutorials, Ask and Tips
Clip Studio Assets
Clip Studio Share
Export and Publish Options
Clip Studio Workshop
Clip Studio Project
Conclusion to Clip Studio

Additional Fun Tools and Techniques :
Symmetry and Special Rulers
Layer Lock Transparent Pixels

Drawing and Painting Workshops :
Body Proportions (Part 1)
Body Proportions (Part 2)
Melanie Jackson's First Tablet Drawing Experience (sketch only)

Conclusion :
Course in Review
What's Next

Introduction to the 2016 Course Edition :
Overview of Clip Studio Paint
Why Use Clip Studio Paint?

Tablet Fundamentals :
Selecting the Perfect Graphics Tablet

Clip Studio Paint Fundamentals :
Starting Clip Studio Paint
Screen Layout and Configuration
New, Save, Open, Close, Export and Quit

Drawing Body Proportions :
Drawing Body Proportions (Part 1)
Drawing Body Proportions (Part 2)

3D Models in Clip Studio Paint :
Posing 3D Drawing Models
Sketching Figures
Inking Figures

Reinterpretations of Original Material Archive :
Why Use Clip Studio Paint Pro
Purchasing and Installing a Graphics Tablet
Purchasing and Installing Clip Studio Paint Pro
How to Watch This Course

Conclusion :
Smith Micro Graphic Tools Overview
Conclusion
Bonus Lecture: My Course Catalog

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 13 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy