دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساده تا پیشرفته ساخت وب سایت ها بوسیله HTML, CSS, SASS

دانلود Udemy Build Websites With HTML CSS and SASS – Beginner To Advanced

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با SASS یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Build Websites With HTML CSS and SASS - Beginner To Advanced

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
How to get the best from this course

Environment Setup :
Environment setup - Installing necessary tools
Visual Studio Code Setup
Visual Studio Code Setup - EMMET Extension
RESOURCES AND COURSE FILES

Introduction To HTML :
What is HTML?
HTML Syntax - Tags, Elements and Attributes
Structure of an HTML Page
Comments
Header Tags
Paragraph Tags
Formatting text
Unordered List
Ordered List
Images and Favicon
Adding Audio files to a webpage
Adding Video files to a webpage
Forms
Table
Links
iFrames
Entities and Emojis
Icon Fonts
Types of Elements
How to layout HTML page semantically

Introduction to CSS :
What is CSS?
CSS Syntax
Inline and Internal CSS
External CSS
CSS rule priority
CSS Comments
Colors
Selectors - Classes and id
Border
Border - CSS Challenge
Padding
Margins
Span Tag and Class
Challenge 2 - Basic Web Page
Challenge 2 - Basic Web Page - Solution Part 1
Challenge 2 - Basic Web Page - Solution Part 2
The Box Model - Part 1
The Box Model - Part 2
Universal selector
Formatting Text
Fonts
Google Fonts
Links and Pseudo-classes
Buttons
Absolute and Relative position
Fixed Position
Floats - We don't use them in modern CSS
Replacing Floats with Flexbox
Background image
Units in CSS
Media Queries for Responsive Design
Debugging your code
Code Faster with EMMET Extension

PROJECT 1 - A Restaurant Website :
Project Overview - What we would create
Project Environment Setup
Building the Header section - Markup
Adding some global styles
Building the Header section - CSS
Building the Intro section - Markup
Building the Intro section - CSS
Building the About section - Markup
Building the About section - CSS
Building the Menu section - Markup
Building the Menu section - CSS
Building the Testimonial section - Markup
Building the Testimonial section - CSS
Building the Order section - Markup
Building the Order section - CSS
Building the Footer section - Markup
Building the Footer section - CSS

FLEXBOX :
Flexbox Part 1
Flexbox Part 2

Grid System :
CSS Grid System - Part 1
CSS Grid System - Part 2
CSS Grid System - Part 3

Advanced CSS Concepts :
Pseudo Classes
Pseudo Elements
Using the before Pseudo Elements
Box Shadow
CSS Variables
Background

CSS Animation :
Transition
Transform - Translate Property
Transform - Scale Property
Transform - Rotate Property
Transform Origin
Transform - Skew Property
Keyframes

Project 2 - Design Agency Website :
Project Overview - What we would create
Environment Setup
Building the Header section - Markup
Building the Header section - CSS - Part 1
Building the Header section - CSS - Part 2
Building the Intro section - Markup
Building the Intro section - CSS
Building the About section - Markup
Building the About section - CSS
Building the Service section - Markup
Building the Service section - CSS
Building the Pricing section - Markup
Building the Pricing section - CSS
Building the Testimonial section - Markup
Building the Testimonial section - CSS
Building the Contact section - Markup
Building the Contact section - CSS
Fixing the contact us section image
Building the Footer section - Markup
Building the Footer section - CSS
Linking up various sections

Host Your Website With Netlify :
Host Your Website With Netlify

Website Challenge :
Easybank Website Challenge
Link to Challenge Starter Files and Solution

Login UI Project :
Project Overview - What we would create
Setting up our work environment
Header section Markup
Header section CSS
Content Section HTML Part 1
Content Section CSS Part 1
Content Section HTML Part 2
Content Section CSS Part 2
Completing the login section
Creating the Register and Reset Section HTML

SASS :
What is SASS?
Install Sass with NodeJS
Install Sass with VSCode extension
Methods for naming CSS classes
Variables
Nesting and Mixins
Nesting, Mixins and Functions
Extends
Footer styles
CSS Architecture
CSS Architecture With Partials and Imports
Prefix Your Css Using AutoPrefixer
Compress your css code
Browser Testing

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 37 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy