دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم کدنویسی Build UICollectionView Apps with Swift & Xcode

دانلود Udemy Build UICollectionView Apps with Swift & Xcode.

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Xcode یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Build UICollectionView Apps with Swift & Xcode.

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 41 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


UICollectionView Review & Basics (optional section & beginner content.) :
Project Overview.
App Setup & UICollectionView Auto Layout.
Cells & Utilizing CollectionViewDelegateFlowLayout and CollectionViewDataSource.

Building a complex Drag & Drop Grid :
Project Overview.
App Setup & UICollectionView Auto Layout.
Creating Cells - UICollectoinViewDataSource & UICollectionViewDelegateFlowLayout
UIImageVIew Content Mode & Auto Layout in Collection Cells.
Calculating Cell Size Correctly! - Logical Error Fixes!
UIDragSession - Utilize UICollectionViewDragDelegate to begin a drag session.
Determining cell a drop zone with UICollectionViewDropDelegate & DropProposal
Cell Drop with performBatchUpdates, insertItems and deleteItems at indexPath.
Dragging cells out of bounds - Providing a case for every scenario.
Project Outro.

Pinterest Layout PT 1 :
Project Overview.
Setup a UICollectionView in a UIViewController.
CV ContentInset & CollectionViewFlowLayout Minimum InterItem & Line spacing
UIImageView - Placing an ImageView in our Collection Cells.

Custom UICollectionViewFlowLayout - Pinterest Layout PT 2 :
Project Overview & Subclassing UICollectionViewFlowLayout
CONCEPT - understanding layoutAttributesForElements - UICollectionViewFlowLayout
Calculating layout content size
Creating collection view layout attributes inside of the prepare method
Calculating cell X offset
Fetching pinterest image height and width with protocols in Swift
Correctly calculating image height
Making our layout dynamic
Pinterest Cell & Layout Fixes

Pinterest Layout Part Two - Stack Views :
Project Overview.
Utilizing UIStackView in our PinterestCell.
Adding a Custom UILabel to our horizontal stack view
Icons Images for our Pinterest cell icon button.

Bonus :
Bonus Lecture - iOS Course Codes.

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 3 ساعت و 41 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy