دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری بسیار کامل Azure Data Factor

دانلود Udemy Azure Data Factory Bootcamp ( Be An Expert )

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی قدم به قدم و در پروژه های واقعی بر استفاده از همه امکانات آژور دیتا فکتوری مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : Azure Data Factory Bootcamp (Be An Expert)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 59 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Download Full Resources And Code Used In This Course
Create Azure Account With Credit Card

Introduction To Azure Data Factory :
What Is Azure Data Factory And Why We Need It?
How does Data Factory work?
Key Components Of Azure Data Factory

Copy Data Flow Activity in Azure Data Factory :
Create SQL Databases in Azure
Create Storage Account In Azure
Create Azure Data Factory Instance In Azure
Connect To Azure SQL Data Base From On-Premise Using SSMS
Azure Data Factory For The First Time
Create Your First Linked Services In Azure Data Factory
Create Input & Output Data Set In Azure Data Factory
Create Your First Data Copy Activity

Use Storage Accounts To Implement A Batch Processing System In ADF :
Create Storage Accounts and Data Lakes In Azure
Check You Azure SQL Sample DB Data:- Create Containers in Data lake & in Blob
Create New Data Factory From Azure Portal
Create Three Linked Services (For Azure SQL/Azure Blob Storage/ Azure Data Lake)
Create Three Different Data Set For Copying Data
Create Pipeline And Execute Multiple Copy Activity

Learn Different Control Flow Activities In ADF :
Delete Activity In Azure Data Factory
Wait Activity In Azure Data Factory
Use Get Metadata Activity With Files And Folders (file Systems)
Use Get Metadata Activity With Azure SQL Server
Lookup Activity In Azure Data Factory
ForEach Activity In Azure Data Factory
ForEach Activity In Azure Data Factory (Copy Data Dynamically With Lookup)
Until Activity In Azure Data Factory
Wait Execution Until A Specific Time
Wait Until A file Exist (Demo For If Condition Activity & Set Variables)

Mapping Data Flow In Azure Data Factory :
What Is Mapping data flows In Azure Data Factor
Source And Sin in Azure Mapping Data Flow
Aggregate Transformation In Mapping Data Flow
Filter Transformations In Mapping Data Flow
Conditional Split Transformation
Conditional Split Transformation Demo
Derived Column Data Transformations
New Branch Transformations
Sort Transformations
Select Transformation
Use Of Join Transformation & Types Of Join Transformations In ADF
How To Use Join Transformations In ADF
Exist And Does not Exist Transformation To Filter Your Data

Master Different Wrangling Data Flow Transformations in ADF :
How To Use Wrangling Data Flows in Azure Data Factory (Group By Transformations)
Common Transformations and Actions In Wrangling Data Flow
Conditional Columns & Other Common Transformations In Wrangling Data Flow
Merge Transformations:: Wrangling data flows

Parameters In Azure Data Factory :
Use Parameter In your Data Set To Create Dynamic Pipelines
Parameter in Pipeline & Execute a Parameterized Pipeline With Execute Pipeline

Introduction To GitHub :
What We Will Learn From This Module
How To Create GitHub Account
How To Create Repository And Files In Your GitHub
How To Create New Branch
How To Merge Code Changes From GitHub Feature Branch To Master Branch
How To Delete A Repository From Your GitHub Account

Integrate Azure Data Factory With GitHub :
Create A GitHub Repository (Folder) For Azure Data Factory
Integrate GitHub Repository With Azure Data Factory
Publish Your changes From Git To Azure Data Factory
Create Different Feature Branches For New Development & Code Changes

Integrate Azure Data Factory With Azure DevOps :
Create DevOps Account
Create Project And Repository In DevOps And Integrate ADF With Azure Devops
How To Use Master Branch (Collaboration Branch For Publishing Changes To ADF)
How To Use Devops Feature Branches and Pull Request To Marge your Code Changes

Access Azure Storage Account Data In A Secure Way (With Azure Key Vault) :
How To Use Azure Key Vault To Access Data By Using Connections String
How To Rotate Keys To Control Your Data Access.

Continuous Integration & Delivery (CI/CD) in Azure Data Factory :
Introduction To Continuous Integration & Delivery In Azure Data Factory (CI/CD)
Create Different Resource Groups For Different Environments
Create Three Different Storage Account (Development / Production & Test)
Configure Input & Output Containers For Different Environment
Create Key Vault To Access Your Date in Secure Way
Deploy Different Azure Data Factory Instances In Different Environment
Grant Azure Data Factory To Access Key Vault Secrete (For Three Environment)
Store Your Storage Account Connection Details Inside Azure Key Vault Secrete
Create A Demo Pipeline & Test Our Application Execution
Integrate Azure Data Factory With GitHub Use Feature Branch/Pull Request & Merge
Create A DevOps Project & Configure Artifacts As GitHub Inside Your New Release
Create Our First Release To Test Environment
Use Variable & Variable Group in A Pipeline Release ( For Dynamic Deployment)
Create Second Release To Test and Production By Using Our Environment Variable
Automate Our Release Based On ADF Publishing

Triggers In Azure Data Factory (From DP-200 Exam Preparation Course) :
Notes
Azure Data Factory Triggers :: Introductions
Scheduled Triggers In Azure Data Factory
Tumbling Window Trigger in Azure Data Factory
Trigger Azure Data Factory Based On Blob Event
How To Use Event Trigger With Parameter
How To Create Dependent Trigger With Tumbling Window Trigger

Bonus :
Bonus and upcoming videos

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 59 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy