دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل و کاربردی Angular Material در زبان Angular 9

دانلود Udemy Angular Material: Ultimate Masterclass With Angular 9 (2020)

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم با آنگولار ماتریال آشنا شده و کدنویسی و کار با آن را در زبان برنامه نویسی آنگولار 9 بخوبی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Angular Material: Ultimate Masterclass With Angular 9 (2020)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Basic Introduction To TypeScript :
What Is TypeScript?
Setting Up TypeScript
Write "Hello World" In TypeScript
Types In TypeScript
Functions In TypeScript
Array & Tuples In TypeScript
Unions In TypeScript
Interfaces In TypeScript
Arrays & Interfaces In TypeScript

Advanced TypeScript Concepts :
Classes In TypeScript
Classes & Objects In TypeScript
Constructor In TypeScript Classes
Constructor In TypeScript Classes - Advanced
Access Modifiers in Classes in TypeScript
Shorthand Initialization of TypeScript Classes
Static Keyword In TypeScript
Inheritance in TypeScript

Advanced TypeScript Concepts :
Interfaces In TypeScript
Multiple Interfaces In Classes In TypeScript
Interface Extends In Classes In TypeScript
Method Overriding In Classes In TypeScript
Abstract Classes In TypeScript
Readonly Properties In TypeScript
Modules In TypeScript
Compiling Modules In TypeScript

Angular 9 - Basic Concepts :
What Is Angular?
Setting Up Angular 9
Understanding The Project
Components In Angular 9
component.ts File - Explained
Data Binding In Angular 9
HTML Attributes vs. DOM Properties
JavaScript Expressions in Data Binding in Angular 9
Class Binding In Angular 9
Style Binding In Angular

Angular 9 - Advanced Concepts :
Event Binding In Angular 9
JavaScript Events In Angular 9
Two Way Data Binding In Angular 9 - Part 1
Two Way Data Binding In Angular 9 - Part 2
Generating Array With Data Binding In Angular 9
Understanding Directives In Angular 9
Attribute Directives In Angular 9
Interactive Directives In Angular 9
Host Listeners in Attribute Directives In Angular 9

Angular 9 - Code Ninja Concepts :
Structural Directives In Angular 9
ngIfElse Directives In Angular 9
ngFor Directive In Angular 9
ngSwitch Directive in Angular 9
ng-template in Angular 9
TemplateRef & ViewContainerRef in Angular 9
Input Decorator In Angular 9
Create Custom Structural Directive in Angular 9 - Part 1
Create Custom Structural Directive in Angular 9 - Part 2

Http Requests & API :
Introduction to HTTP Requests and API
How HTTP Requests Work?
Getting Observable Response
HTTP Params
Output Decorator In Angular 9
Set In Angular 9
Get In Angular 9

Full Angular 9 Application Practice :
Introduction To Covid-19 API
The Covid-19 Documentation
Styling The Application
HTTP Requests - The Network Tab & Status Codes (Part 1)
HTTP Requests - The Network Tab & Status Codes (Part 2)
Posting Data To The Server
Posting Dynamic Data
Completing The Styling of Summary Section of Application
Sending Request to Covid19 API and Retrieving Observable
Sending Data From App Component To Summary Component using Input Decorator
Playing with Angular Life Cycle to Get the Data
Breaking Down The Array To Get Single Data Into a New Component
Getting the Single Country Data into View
All Countries Data Listed
Sorting The Listed Data Accordingly
Fixing Bugs in Covid API

Angular Material :
Introduction to Angular Material
Installing Angular Material
Typography In Angular Material
Buttons In Angular Material
Toggle Buttons In Angular Material
Badges In Angular Material (Part 1)
Badges In Angular Material (Part 2)
Chips In Angular Material
Icons In Angular Material
Progress Spinner In Angular Material
Progress Bar In Angular Material
Cards In Angular Material
Divider and Expansion Panel In Angular Material
Lists In Angular Material
Steppers In Angular Material
Tabs In Angular Material
Grid List In Angular Material
Making Layout In Angular Material
Toolbar In Angular Material
Menu In Angular Material

Angular Material - Advanced Components :
Sidenav Angular Material
Side Drawer Angular Material
Pagination Angular Material
Tables In Angular Material
Making Of Table Columns In Angular Material

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy