در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

انجام 30 پروژه Data Science و یادگیری ماشینی

انجام 30 پروژه Data Science و یادگیری ماشینی

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

برای یادگیری Machine Learning و همچنین Data Science بهترین شیوه انجام پروژه های واقعی است. در این دوره با انجام 30 پروژه در این موارد بر کدنویسی چنین پروژه هایی کاملا مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : 30 Real World Data Science & Machine Learning Projects 2021

سرفصل ها :

 در مقدمه به دوره: بازخورد Udemy دوره در پروژه-1: تصویر عنوان بات: تمیز کردن
دادههای پیش پردازش
دادههای آماده سازی
دادههای آموزش مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-2: ریکو پیش بینی فقر خانوار کوستا: کتابخانه واردات و داده
دادههای از پیش پردازش و مهندسی قابلیت ایجاد مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-3: سکته مغزی مشکل پیش بینی: کتابخانه واردات و داده پیش پردازش
دادههای ایجاد مدل پیش بینی سکته مغزی مشکل دانلود فایل های پروژه در پروژه-4: پیش بینی قیمت خودرو: کتابخانه واردات و داده درک داده ایجاد و hypertunning مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-5: Bigmart پیش بینی فروش: کتابخانه واردات و داده درک داده EDA ایجاد مدل Hypertuning دانلود فایل های پروژه در پروژه-6: وام پیش بینی تجزیه و تحلیل: مدل Hypertuning دانلود فایل های پروژه در پروژه-7: پیش بینی فرسایشی کارمند:
دادههای از پیش پردازش و تجسم Hypertuning دانلود فایل های پروژه در پروژه-8: پیش بینی هتل رزرو: کتابخانه واردات و داده
دادههای از پیش پردازش، EDA ویژگی مهندسی، مدل ساختمان دانلود فایل های پروژه در پروژه-9: پیش بینی درجه حرارت ظاهری: کتابخانه واردات و داده پردازش
دادههای مدل ساخت و ساز PART1 را مدل ساخت و ساز لطفا part2 دانلود فایل های پروژه در پروژه-10: طبقه بندی شکایت مصرف کننده: کتابخانه واردات و داده پیش پردازش
دادههای ساختمان مدل تنظیم Hyperparameter دانلود فایل های پروژه در پروژه-11: زنده پروژه طرح: مقدمه به مطالعه موردی درک کد تابع نوشتن
برای ضبط ویدئو تکمیل تابع تست کد دانلود فایل های پروژه در پروژه-12: رقص سنتی:
معرفی مقدمه به COLAB واردات مجموعه داده خرد کن داده ها ایجاد مدل Complile مدل قطار مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-13: برگ آشکارساز بیماری: مقدمه به برگ بیماری Dectector واردات کتابخانه ها و مجموعه داده ایجاد لایه آغاز به کار
دادههای پردازش و ایجاد مدل کامپایل مدل آموزش مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-14: خودرو نام تجاری، شناسایی:
معرفی وارد کردن داده ها ایجاد مدل کامپایل مدل قطار مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-15: توییت پروژه تجزیه و تحلیل:
معرفی واردات کتابخانه درک داده خرد کن داده ها
دادههای پیش پردازش ایجاد مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-16: احساسات تحلیل با استفاده از NLP:
معرفی واردات کتابخانه ها و داده
دادههای درک تجسم
دادههای پیش پردازش
دادههای ایجاد یک مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-17: سیستم آمازون چک نقد و بررسی:
معرفی واردات کتابخانه ها و داده EDA ساختمان مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-18: فاجعه سیستم پیش بینی:
معرفی واردات کتابخانه ها و داده پیش پردازش
دادههای تجسم
دادههای ایجاد مدل NLP دانلود فایل های پروژه در پروژه-19: سیستم IMDB فیلم نقد و بررسی:
معرفی واردات کتابخانه ها و مجموعه داده
دادههای تجسم
دادههای پیش پردازش مدل ساختمان دانلود فایل های پروژه در پروژه-20: واکسیناسیون برای سیستم کاربر موجه با استفاده از NLP:
معرفی وارد کردن داده ها و کتابخانه ها پیش پردازش
دادههای تجسم
دادههای ایجاد مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-21: تجزیه و تحلیل اهدای خون:
معرفی واردات کتابخانه اکتشاف
دادههای ساختمان مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-22: طبقه بندی DNA:
معرفی واردات کتابخانه داده EDA بشر داده EDA شمپانزه اطلاعات انسانی مدل ساختمان- مدل ساختمان داده -chimp دانلود فایل های پروژه در پروژه-23: طبقه بندی بیماری کیفوز:
معرفی وارد کردن داده ها EDA ساختمان مدل دانلود فایل های پروژه در پروژه-24: پیش بینی مرگ و میر در ICU با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی: