در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مهارت های لازم برای قبولی در TOEFL

آموزش مهارت های لازم برای قبولی در TOEFL

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی مهارت های خواندن ، نوشتن ، گوش دادن و صحبت کردن زبان انگلیسی را یاد گرفته ، تا برای آزمون تافل کاملا آماده شوید. 

عنوان اصلی : TOEFL iBT Vocabulary | TOEFL Preparation Course + MP3 Audios

سرفصل ها :


مقدمه: درباره واژگان دوره تافل چگونه به نوبه خود در زیرنویس / نوشتن شرح تصاویر روزانه جدید از فیلم ها و بگو سلام! تکلیف و تکالیف سخنرانی پاداش: کوپن برای زبان عامیانه و افعال عبارتی نوشتن بخش 1: مجتمع مقاله از معرفی به گزارش افعال: گزارش افعال قیدها قسمت 1 قیدها قسمت 2 توصیف تغییر نوشتن بخش 2 | مستقل نوشته از معرفی به مستقل نگارش و انتقال: چگونه به دیدگاه خود را با چگونه به مقایسه و کنتراست ایده چگونه می توان احکام شرطی چگونه به دادن نمونه چگونه به توضیح نتایج و پیامدهای به صحبت وظایف:
معرفی به صحبت قسمت 1: چگونه به شرح به صحبت قسمت 2: چگونه به دادن یک پیشنهاد / اولویت به صحبت قسمت 3-6: چگونگی سازماندهی پاسخ از کلمات پر کننده: معرفی و نحوه استفاده از کلمات پرکننده به موضوع 1 | خانواده و رشد: خانواده و در حال رشد تا معرفی خانواده اسم قسمت 1 خانواده اسم قسمت 2 خانواده اسم قسمت 3 خانواده اسم قسمت 4 خانواده اسم قسمت 5 صفت خانواده خانواده افعال قسمت 1 خانواده افعال قسمت 2 به موضوع 2 | توسعه روانی و فیزیکی: روانی و فیزیکی معرفی روانی و فیزیکی اسم 1 روانی و فیزیکی اسم 2 روانی و فیزیکی اسم 3 روانی و فیزیکی اسم 4 روانی و فیزیکی اسم 5 روانی و صفت فیزیکی 1 روانی و صفت فیزیکی 2 روانی و افعال فیزیکی عبارات با "ذهن" به موضوع: 3 | سلامتی و تناسب اندام : بهداشت و تناسب اندام معرفی بهداشت و تناسب اندام اسم 1 بهداشت و تناسب اندام اسم 2 بهداشت و تناسب اندام اسم 3 بهداشت و تناسب اندام اسم 4 بهداشت و تناسب اندام اسم 5 بهداشت و تناسب اندام صفت ها 1 بهداشت و تناسب اندام صفت 2 بهداشت و تناسب اندام افعال 1 بهداشت و تناسب اندام افعال 2 بهداشت و تناسب اندام افعال 3 در موضوع: 4 | سرگرمی و علاقه مندی ها: عادت ها و علائق معرفی فضای باز سرگرمی 1 فضای باز سرگرمی 2 فضای باز سرگرمی 3 فضای باز سرگرمی 4 سرگرمی خانگی 1 سرگرمی های داخل سالن 2 سرگرمی های داخل سالن 3 در موضوع: 5 | عادات و شیوه زندگی: عادات و شیوه زندگی معرفی عادات و شیوه زندگی اسم 1 عادات و شیوه زندگی اسم 2 عادات و شیوه زندگی اسم 3 عادات و شیوه زندگی اسم 4 عادات و شیوه زندگی اسم 5 عادات و شیوه زندگی صفت ها 1 عادات و شیوه زندگی صفت 2 عادات و شیوه زندگی افعال 1 عادات و شیوه زندگی افعال 2 عادات و شیوه زندگی افعال 3 عادات و شیوه زندگی عبارات در موضوع: 6 | آموزش و پرورش و دانشجویی زندگی: آموزش و زندگی دانشجویی معرفی آموزش و زندگی دانشجویی اسم 1 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 2 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 3 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 4 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 5 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 6 آموزش و زندگی دانشجویی اسم 7 آموزش و زندگی دانشجویی صفت آموزش و زندگی دانشجویی افعال 1 آموزش و زندگی دانشجویی افعال 2 آموزش و زندگی دانشجویی افعال 3 در موضوع: 7 | ارتباط موثر : EFF. معرفی ارتباطات EFF. ارتباطات اسم 1 EFF. ارتباطات اسم 2 EFF. ارتباطات اسم 3 EFF. صفت ارتباطات EFF. ارتباطات افعال 1 EFF. ارتباطات افعال 2 EFF. ارتباطات افعال 3 EFF. ارتباطات افعال 4 EFF. ارتباطات عبارات 1 EFF. ارتباطات عبارات 2 در موضوع: 8 | سفر و اسکان: اسم سفر-اسکان 1 سفر-اسکان اسم 2 سفر-اسکان اسم 3 سفر-اسکان صفت ها 1 سفر-اسکان صفت 2 سفر-اسکان صفت 3 سفر-اسکان صفت 4 سفر-اسکان افعال 1 سفر-اسکان افعال 2 در موضوع 9 | تاریخ و زمان: تاریخ و زمان معرفی تاریخچه و زمان اسم 1 تاریخچه و زمان اسم 2 تاریخچه و زمان اسم 3 تاریخچه و زمان صفت ها 1 تاریخچه و زمان صفت 2 تاریخچه و زمان افعال تاریخچه و زمان عبارات