دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش تفکر انتقادی

دانلود Udemy Thinking Critically

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این مجموعه آموزش با مبانی تفکر انتقادی آشنا شده و یاد می گیرید که چطور آن ها را در زندگی خود بکار بگیرید.

عنوان اصلی : Thinking Critically

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Course Introduction :
Course Introduction
Instructor Introduction

Lesson 01 - Facing New Problems :
Facing New Problems
Topic A: The Critical Thinking Process
Critical Thinking Procedures
Establish the Problem
Determine Possible Solutions
Introducing Your Solutions
Individual Critically Thinking
Critical Thinking as a Collective Effort
Business Trends in Critical Thinking
Process Improvement
Internal Empowerment
Continuous Overall Improvement
Obtain the Right State of Mind
Topic B: Group Dynamics
Types of Problem-Solving Groups
The Nature of a Group
The Four Main Group Roles
Group Responses
The Importance of Listening Skills
Decision-Making Tactics
Process Review
Successful Group Process Review
Topic C: Critical Thinking Methods
Creative and Analytical Thinking
Thinking Creatively
Analytical Thinking
Incorporating Creative and Analytical Thinking
Topic D: Problem Solving Approaches
Problem-Solving Approaches
Brainstorming
The Six-Word Diagram
Pareto Chart
The Fishbone Diagram Steps
Check Sheets
Force Field Analysis
Lesson 01 Review
Review Questions
5 questions

Lesson 02 - Establishing the Problem :
Establishing the Problem
Topic A: Identify the Problem
Problem & Symptom
Configuring a Problem Statement
Drawbacks of Stating the Problem
Analyzing the Problem
Problem Analysis - Step 1
Problem Analysis - Step 2
Topic B: Exploring the Problem
How to Explore the Problem
Facts vs. Opinions
What Information to Gather
How Much Information?
Lesson 02 Review
Review Questions
5 questions

Lesson 03 - Discovering the Solution :
Discovering the Solution
Topic A: Assembling Potential Ideas
Brainstorming Guidelines
Avoiding Criticism
Freewheeling
Collecting Ideas
Recording Ideas
Developing Ideas
The Swapping Technique
Advantages of the Swapping Technique
Topic B: Determining the Best Solution
Is It Worth It?
Determining the Best Solution
Factors of the Best Solution
Topic C: Evaluating Cost and Benefit
Costs vs. Benefits
Is It Possible?
Are the Benefits Worthwhile?
Should You Endorse It?
Analyze Costs vs. Benefits
Assessing the Costs
Assessing the Benefits
Examining the Cost -Benefit Analysis
Topic D: Building Your Case
Building Your Case
Lesson 03 Review
Review Questions
5 questions

Lesson 04 - Accepting a Decision :
Accepting a Decision
Anticipate Success
Prepare Your Proposal
Define Your Objectives
Understand the Audience
Commit to the Structure
Play Devil's Advocate
Using Visual Aids and Personal Notes
Rehearse Your Presentation
Persuade Decision Makers
Acceptance and Rejection
Advise and Evaluate
Lesson 04 Review
Review Questions
5 questions
Course Closure

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 1 ساعت و 42 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy