دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری سرمایه گذاری بانکی

دانلود Udemy The Ultimate Investment Banking Training Bundle 2019

30,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم استفاده از تکنیک های سرمایه گذاری بانکی را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در پروژه های واقعی یاد خواهید گرفت.

عنوان اصلی : The Ultimate Investment Banking Training Bundle 2019

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 46 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Investment Banking Fundamentals :
Introduction to Investment Banking
Mergers in Investment Banking
Trading of Derivatives
Commodity Securities
Characteristics of IB
Role of Investment Banks
Processing..
More On Investment Banks
Structures of Investment Banking
Risk Management
Operations of Back Office
Business Portfolio of IB
Underwriting in IB
Issue Management
Public Issue Management
Concept of Gross Spread
Understanding Right Issue
Concept of ADR and GDR
Private Equity Strategies
Understanding Venture Capital
Venture Capital Unit
Growth Capital
Rescue Financing
Distressed Investment
Prerequisities of PE Fund
Hedge Fund
Corporate Restructuring
Types of Corporate Restructuring
Tender Offer
Examples on Tender Offer
Sell Off and Spin Off
Ownership and Control
Reasons For Buy Back
Acquiring Revenue
Types of Inorganic
Factors Influencing CR
Improving Financial Ratios
Mergers and Acquisition
Asset Purchase
Vertical and Horizontal Mergers
Types of Diversification
Assisting in Finance
Valuation Structuring
Negotiating A Deal
Conclusion on Mergers and Acquisition
Value of Key Principle
Profit After Tax
Forecasting Performance
Steps In Valuation
Cost of An Asset
Market Valuation
Earnings and Income Approach
Analysis of Revenues
Example on Liquidation Cases
Projections and Business Assumptions
Valuer's Questions
Terminal Period
Discount Rate
Discount Rate Determining Risk
Systematic Risk
Contribution Analysis
Recap on DCF
Levered and Unlevered Beta
DCF Merit
Asset Based Valuation
Corporate Valuations
Valuing Firms
Valuing Start Ups
Valuing Private Firms
Issues in Valuing
Valuation of Inatangibles and Conclusion

Discounted Cash Flow - DCF Method of Valuation :
Introduction Discounted Cash Flow
Course Outline
Valuation Methodologies
Relative Valuation
Basic Concepts of DCF
Understand DCF Method
More on DCF Method
Processing..
Using Concept of Terminal Value
Common Trade of DCF Value
Types of DCF
Important Accounting Equations
Advantages of DCF
DCF Versus Comps
Steps of DCF
More on DFC Steps
DCF Predicting the Cash Flows
DCF Predicting the Cash Flows Continues
Starting with the Case Study
Predicting the Cash Flows
Case Study Explained
Predicting Terminal Values
Case study Step 2 Explained
Case study Step 2 Explained Continues
Working on DCF Explain
Net Debt
Cost of Debt
More on Cost of Debt
Cost of Equity
Understand Beta
Beta Continues
Finalizing the case study
Creating a Sensitivity Table
Concluding the Analysis
Common Interview Questions

Relative Valuation :
Introduction to Relative Valuation Siemens
Course Outline
Course Outline Continues
First Valuation Equation
Understand Valuation Terminologies
Second Valuation Equation
Enterprise Value Versus Equity value
Connecting the Two Equations
Valuation Methodologies
Absolute Valuation
Relative Valuation
Usage of Comps
Usage of Comps Continues
About the Company
Steps of Comparable Comps
Selecting the Peers
Selecting the Peers Continues
Selecting the Multiples
Enterprise Value Multiples
Equity Multiples
Industry Specific Multiples
Gathering the Data Part 1
Gathering the Data Part 2
Gathering the Data Part 3
Drawing the Comps Sheet
Drawing the Comps Sheet Continue
Drawing Conclusions
Why not Comps
Common Interview Questions

DCF Modeling using Microsoft Excel :
Introduction to DCF Model
Calculating Cost of Equity Using CAPM Model
Calculating Cost of Debt Using CAPM Model
Meaning of WACC Theory
Example of DCF Model
Example of DCF Model Continues
Calculatin Terminal Value Using Gordon Formula
Intrinsic Value and Market in DCF M odel

Comparable Comps - Comparable Company Analysis :
Introduction to Comparable Comps
Valuation Methodologies
Why Comps
Complement More Detailed and Complex Valuation Method
Steps of Comparable Comps
Selecting the Peers Continues
Selecting the Multiples
Selecting the Multiples Continues
Working on Basic Share Outstanding
Diluated Share Outstanding
Cash and Cash Equivalents
Financial Average
Price by Book Value Multiple
LTM Calculation Example
Gathering the Data
Gathering the Data Continues
Drawing the comps sheet
Takeover Premium
More on Takeover Premium
REIT Valuation
REIT Valuation Continues
Common Interview Questions
Common Interview Questions Continues

Financial Modeling of Siemens AG :
Introduction to Financial Modeling
Course Outline
What is Financial Modeling
Framework of the Model
Prerequisites
Prerequisites Continues
Model Requirements
More on Requirements
Defining the Need
Defining the Need Continues
Defining the User
Bottom Up Curses Top Down
Defining the Macro Environment
Impact of Brexit
Defining the Sector
About the Company
Understanding Accounting Equations
Starting the case study
More on Starting Case Study
Populating the Historical
Populating the Historical Continues
Projecting Income Statement
More on Projecting Income Statement
Key Data on Siemens
Working Capital Schedule
Working Capital Schedule Continues
Property, Plant and Equipment
Understand Intangible Assets
Depreciation Schedule
Long Term Debt
Long Term Debt Continues
Equity Schedule
Working on Cash Flow Statement
More on Cash Flow Statement
Short Term Debt
Interest Income
Basic Shares Calculation
Basic Shares Calculation Continues
Checking Errors and Breaking Circularity
More on Checking Errors
Breaking Circularity
Identify Line Items
Ratio Analysis
Ratio Analysis Continues
Sensitivity Tables
More on Sensitivity Tables
Scenario Analysis
Scenario Analysis Continues
Indexing
DCF Introduction
Best Practices
More on Best Practices
Common Mistakes
Common Interview questions
Common Interview questions Continues

Pitchbook Preparation :
Introduction to Pitchbook Preparation
Types of Pitchbooks
Other Types of Pitchbooks
Art of Writing a Pitchbook
Example of Dell Pitchbook Preparation
Agenda for Dell Investors
Agenda for Dell Investors Continues
Autonomy Example
Silverwood Example
Silverwood Example Continues
8 Ways of Creating Pitchbook
How to Create a Pitchbooks
Key Highlight in the Pitchbook
Priciples and Highlights of Partnership
Key Approval Overview of Pitchbook

Create Strip Profiles for Pitch Books :
Introduction to Pitch Book Presentation
Utility and Solar Energy
Key Stats of The Company
Recent Press Releases
Companies Financials
Companies Financials Continues
Corporate Information
Key Stats and Recent News
Examples on UK Based Company
Key Stats Ownership
News and Course Summary

Merger Modeling - lbemarle Corp and Axiall Chemicals :
Introduction to Financial Statements and Projections
Assumptions
Assumptions Continue
Purchase Price Calculation Part 1
Purchase Price Calculation Part 2
Purchase Price Calculation Part 3
Sources and Uses of Funds
Purchase Price Allocation
ProForma Opening Balance sheet Format
ProForma Opening Balance Sheet Adjustments
Proforma PL Forecast
Proforma P L forecast Continues
Proforma NI and EPS
ProForma Balance Sheet Actuals
Processing..
ProForma Balance Sheet Forecast
Working capital Calculation
ProForma Statement Completion
Prepare ProForma Cash Flow Statement
Axll Debt Repayment Schedule
Debt Repayment Schedule Continues
ALB Debt Repayment Schedule
More on ALB Debt Schedule
Term Loan and Other Debt
Find out Interest Cost
Debt Raised for Acquisitions
Albemarle Standalone EPS
Albemarle Profit and Loss
what is EPS Accretion
Use Data Table
EPS Accretion Sensitivity

Reverse Merger Modeling and Valuation :
Introduction to M&A
Examples of M&A
Horizontal & Vertical Merger
Horizontal & Vertical Merger Continue
Conglomerate Mergers
Motive of M&A
Life Cycle
Modes of Payment
Dividend Discount Model
Hostile Takeover
Timliness in M&A
Synergy in Basics
Case study - Valuation Techniques
Case study - Valuation Techniques Continue
More on Case study - Valuation Techniques
Key Concepts on Valuations
Key Concepts on Valuations Continue
Valuation Factors
Building Model in TCF Valuation
Free Cash From Equity
Understanding Terminal Value
Estimated Value or Share
Comparatative Value Matrix
Calculating Free Cash Flow
Comparable Company Analysis
Average Takeover Premium
Average Estimated Stock Value
EG on PEG Ratio
Comparable Transaction
Functioning Numbers in Comparable Transaction
Break Up Value Method
Average Capitalization Ratio
Value Based on Market Assets
Earning Value Method
Equity Share Capital
Networth of Equity
Constant Growth Method
Real Time Case Study
Reverse Merger
Concept of Synergy In Totality
Value After Merger
Calculating Maximum Share Price
Market Value of Shares
Cash Deal & Synergy in Earnings
Post Merger PE Ratio
Stock and Synergy in Value
Post Merger Share Price
True Cost of Acquisition
Post Merger EPS
Cross Border Merger
Merger Analysis Model Map
Target Ownership
I Gate Merger Deal
Merger Deal Assumptions
I Gate Financial Statements
Percentage of Sales
Profit After Tax
Gross Profit Margin
Input For Merger Analysis
Acquirer Target Combinations
Drivers and Assumptions
Pre Tax Synergies
Calculating Equity Data
Diluted Earning Per Share
Analysis At Various Prices
Enterprise Value
Target Ownership
Impact of Financing Mix
Issuing New Debt
Amortization of Transaction Fees
Pro Forma Numbers
Merger Plan - Analysis at Various Prices
Share Dynamics
Buyers Share Price
Earn Out Model
Merger Modeling - Comcast Corp and Time Warner Inc
32 lectures
Industry Overview Of Broadcasting And Cable Tv Industry
Market Players In Broadcasting And Cable Tv Industry
Comcast Company Profile
Swot Analysis Of Comcast Corp.
Company Profile - Time Warner Inc
Swot Analysis Of Time Warner Inc
Merger Modeling Overview
Analogy Of Buying A House
Tradeoff Between The Financing Means
Understanding The Merger Fact Sheet
Capital Structure Of The Merger Deal
Transaction Assumptions
Populating The Forecasted Figures Of Income Statement
Importance Of Proforma Income Statement
Combining The Income Statement
Calculating The New Eps
Calculating Accretion And Dilution
Revenue Synergies
Revenue Synergies‚ Cogs And Cost Synergies
Synergy Assumptions
Synergy Calculations
Populating The Forecasted Figures Of Balance Sheet
Combining The Balance Sheets
Calculating The Total Allocable Purchase Premium
Tangible Asset Write Up
Intangible Asset Write Up
New Deferred Tax Liability And Goodwill Creation
Adjusting The Bs
Adjusting The Is
Sensitivity Analysis
Calculating The Free Cash Flows
Summarizing The Model
LBO - Leveraged BuyOut (LBO) Modeling
31 lectures
Overview
Overview part 2
Transaction assumptions
Debt assumptions part 1
Debt assumptions part 2
Sources & uses
Populating the Historical Values
Revenue Build up part 1
Revenue build up part 2
Revenue build up part 3 final
Cost sheet calculations
Working Capital Management part 1
Ratios and Assumptions part 1
Ratios and Assumptions part 2
Capex-Base Equation
Calculating depreciation part 1
Calculating depreciation part 2
Amortization schedule
Linking the income statement
Linking the balance sheet
Linking the cash flow statement
Shareholders equity schedule
Debt schedule part 1
Debt schedule part 2
Debt schedule part 3
Debt schedule part 4
Completing the missing links
calculating IRR part 1
calculating IRR part 2
Sensitivity analysis part 1
Sensitivity analysis part 2
Project Finance Modeling - From Novice to Expert
33 lectures
Introduction To Project Finance‚ Learning Objectives And Overview
What Is Project Finance?
Project Finance Continued..
Estimating The Cost Of The Project
Feasibility Analysis - Part 1
Feasibility Analysis - Part 2
Means Of Finance
Risk Analysis And Mitigation
Important Ratios In Project Finance
Introduction To Project Finance Modeling
Assumptions - Project Model & Steps
Assumptions - Operating
Assumptions - Expenses And Equity
Revenue Indicators And Assumptions
Calculating Operating Revenues
Operating Cost & Tax Calculations
Calculating Project Cost
Calculating Debt Drawals
Idc And Circular Loops
Land Building And Civil Works
Misc Fixed Assets
Idc Allocation
Completing The Income Statement
Calculating Principal Repayments
Completing The Balance Sheet
Completing The Cash Flow Statements
Calculating Dscr
Calculating Project Irr
Calculating Npv
Formatting The Project Model
Sensitivity Analysis - Interest Rate And Irr
Sensitivity Analysis - Parking Charges And Irr
Preparing A Project Finance Report

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 46 ساعت و 38 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy