دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

راهنمای نرم افزار اکسل

دانلود PacktPub The Complete Excel Guide: Beginners to Advanced

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اکسل یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete Excel Guide: Beginners to Advanced

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 36 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Excel 2019: Introduction:
Introduction to Excel
What's New in Excel 2019
Course Overview
Overview of the Excel Window
Mouse Features
Backstage View

Excel 2019 Beginner: Creating Workbooks:
Entering Text and Numbers
Creating Basic Formulas
Relative References
Order of Operations
Working with Ranges
Module 2 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginner: Saving Workbooks:
Working with the Save and Save As Commands
File Extensions, Share, Export, and Publish Files
Module 3 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginner: Navigating Workbooks:
Opening a File
Working with Larger Files
Freeze Panes Option
Split Screen Option
Module 4 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginner: Page Setup and Print Options:
Headers and Footers
Print Titles
Comments
Page Setup Options
Fit to Print on One Page
Printing Workbooks
Module 5 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Working with Rows, Columns, and Cells:
Adding and Deleting Rows, Columns, and Cells
Changing Column and Row Widths
Module 6 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Moving Data:
Cut, Copy, and Paste
Copying Formulas
Module 7 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Formulas and Functions:
Overview of Formulas
Create Formulas Using Functions: Part 1
Create Formulas Using Functions: Part 2
Absolute Values
Module 8 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Working with Sheets:
Adding, Deleting, and Renaming Sheets
Additional Sheet Tab Options
Dimensional Formulas
Module 9 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Formatting Worksheets:
Formatting Cells: Part 1
Formatting Cells: Part 2
Formatting Numbers
Borders and Shading
Format as Table
Using Styles
Using Format Painter
Protecting Sheets
Fill Handle and Custom Lists
Module 10 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Charts:
Creating Charts
Types of Charts
Editing Charts: Part 1
Editing Charts: Part 2
Using Graphics to Enhance Charts
Linking Chart Titles
Module 11 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Working with Names:
Creating Range Names
Managing Names
Using Names in Formulas
Module 12 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Sorting and Filtering:
Remove Duplicates
Sort Data
Filter Data
Advanced Filters
Module 13 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Outlining and Subtotaling:
Creating an Outline
Subtotals
Module 14 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Working with Views:
Arranging Files
New Window Option
Custom Views
Module 15 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Linking Files:
Creating Formulas Between Files
Working with Links
Consolidating Data
Module 16 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Advanced Formula Creation:
If Statements
VLOOKUPS
Data Validation
Formula Auditing
Module 17 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: PivotTables:
PivotTables
Pivot Charts
Module 18 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Additional Excel Features:
Slicers
Goal Seeker
Text to Columns
Watch Window
Customizing Ribbons and Tabs
Module 19 - Practice Exercise

Excel 2019 Beginners: Shortcuts:
Excel Shortcuts Every User Should Know

Excel 2019 Beginners: Closing:
Summary

Excel 2019 Advanced: Introduction to Advanced Course:
Introduction
Course Structure

Excel 2019 Advanced: Functions:
Functions - Part 1
Functions - Part 2
Autosum

Excel 2019 Advanced: Date and Time Functions:
How Date and Time Works
Basic Date and Time Functions
Complex Date and Time Functions

Excel 2019 Advanced: Text Functions:
Using Text Functions - Part 1
Using Text Functions - Part 2

Excel 2019 Advanced: Logical Functions:
Logical Functions
Exercise 01

Excel 2019 Advanced: Lookup Functions:
Lookup Functions - Part 1
Lookup Functions - Part 2
Exercise 02

Excel 2019 Advanced: Financial Functions:
Financial Functions and Terminology
Personal Financial Functions
Principal and Interest Payments
Depreciation
Exercise 03

Excel 2019 Advanced: Statistical Functions:
Statistical Functions for Description - Part 1
Statistical Functions for Description - Part 2
Statistical Functions for Forecasting - Part 1
Statistical Functions for Forecasting - Part 2
Exercise 04
One Click Forecasting
Statistical Functions for Inference

Excel 2019 Advanced: Connecting to External Data:
Connecting to Other Workbooks
Connecting to Access Databases
Connecting Web Data Sources
Get and Transform
Exercise 05

Excel 2019 Advanced: Tables:
Introduction to Tables
Working with Tables
Table References
Table Styles
Exercise 6

Excel 2019 Advanced: PivotTables:
Introduction to PivotTables
Working with PivotTables
Filters and Slicers
Pivot and Charts
Exercise 07

Excel 2019 Advanced: Data Analysis:
What If Analysis
Scenario Manager
Goal Seek
Solver
Exercise 08

Excel 2019 Advanced: Graphs and Charts:
Area Charts
Surface Charts
Radar Charts
Bubble Charts
Sparklines
Stock Charts
Exercise 9

Excel 2019 Advanced: Excel Web App:
Web App - Part 1
Web App - Part 2

Excel 2019 Advanced: Course Conclusion:
Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 36 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PacktPub