دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کامل Machine Learning در Android

دانلود Udemy The Complete 2021 Android Machine Learning Course

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با یادگیری ماشینی در اندروید یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete 2021 Android Machine Learning Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
معرفی
جاوا: انتخاب یا ضبط تصاویر و نشان دادن فیلم های زنده دوربین:
مقدمه بخش
ضبط تصاویر با استفاده از دوربین در آندروید
گرفتن تصاویر در فرمت bitmap در آندروید
انتخاب تصاویر از گالری در آندروید
نمایش فیلم های زنده دوربین در آندروید با استفاده از دوربین 2 API
تست برنامه خوراک زنده
تبدیل فریم های آندروید فیلم های دوربین زنده به Bitmap
kotlin: انتخاب یا گرفتن تصاویر و نشان دادن فیلم های زنده دوربین:
مقدمه بخش
ضبط تصاویر با استفاده از دوربین در آندروید
گرفتن تصاویر در فرمت bitmap در آندروید
انتخاب تصاویر از گالری در آندروید
نمایش فیلم های زنده دوربین در آندروید با استفاده از دوربین 2 API
تست برنامه خوراک زنده
تبدیل فریم های آندروید فیلم های دوربین زنده به Bitmap
بخش مدل های پیش آموزش شده:
معرفی
معرفی Tensorflow Lite
بخش طبقه بندی تصویر مقدمه
وارد کردن کد برنامه Starter برای طبقه بندی تصویر
توضیح کد برنامه Starter
برنامه برنامه کاربردی طبقه بندی
تست برنامه طبقه بندی تصویر
کلاس طبقه بندی
وارد کردن کد استارتر برای طبقه بندی تصویر خوراک زنده
نسخه ی نمایشی برنامه Starter
فیلم زنده دوربین در آندروید
طبقه بندی تصویر با فریم های فیلم های زنده دوربین
تست برنامه طبقه بندی تصویر خوراک زنده زنده
بخش طبقه بندی تصویر Kotlin:
بخش طبقه بندی تصویر مقدمه
وارد کردن شناسه تصویر برچسب برنامه استارتر
برنامه برنامه کاربردی طبقه بندی
تست برنامه طبقه بندی تصویر
کلاس طبقه بندی
طبقه بندی تصویر با بررسی تصاویر
وارد کردن تصویر برچسب گذاری تصویر زنده برنامه شروع کار
نسخه ی نمایشی برنامه Starter
طبقه بندی تصویر با فریم های فیلم های زنده دوربین
تست برنامه طبقه بندی تصویر خوراک زنده زنده
جاوا: Quantization:
معرفی Quantization
با استفاده از یک مدل کوانتومی در آندروید
kotlin: Quantization:
معرفی Quantization
جاوا: نمایندگان:
نمایندگان مقدمه
نمایندگان در عمل
اسناد نمایندگان
kotlin: نمایندگان:
نمایندگان مقدمه
نمایندگان در عمل
اسناد نمایندگان
تشخیص شیء جاوا:
مقدمه بخش تشخیص شیء
وارد کردن برنامه Starter برای تشخیص شی
انجام تشخیص شی در آندروید
طراحی مستطیل در اطراف اشیاء شناسایی شده
کلاس طبقه بندی برای تشخیص شی
وارد کردن برنامه تشخیص شیء زنده زنده
نسخه آزمایشی تشخیص شیء
تشخیص شی در فریم های فیلم های زنده دوربین
تشخیص شیء Kotlin
بخش تشخیص شیء مقدمه
وارد کردن برنامه Starter برای تشخیص شی
انجام تشخیص شی
طراحی مستطیل در اطراف اشیاء شناسایی شده
کلاس طبقه بندی
مدل Quantized
وارد کردن برنامه تشخیص شیء زنده زنده
DEMO نرم افزار تشخیص شیء زنده
نمایش فیلم های زنده دوربین در آندروید
تشخیص شی در فریم های فیلم های زنده دوربین
تشخیص Object Object Live Feed Overview
جاوا: تقسیم بندی تصویر:
بخش تقسیم بندی تصویر مقدمه
وارد کردن برنامه تقسیم بندی تصویر
چگونه این برنامه کار می کند؟
تقسیم بندی تصویر با استفاده از مدل deeplab
برخورد با پیکسل های جداگانه در آندروید
kotlin: segmentation تصویر:
بخش تقسیم بندی تصویر مقدمه
وارد کردن برنامه تقسیم بندی تصویر
چگونه این برنامه کار می کند؟
تقسیم بندی تصویر با استفاده از مدل deeplab
برخورد با پیکسل های جداگانه در آندروید
جاوا: رگرسیون در آندروید:
مقدمه بخش
مقدمه برنامه رگرسیون پایه
وارد کردن کد برنامه Starter برای رگرسیون
تجزیه و تحلیل مدل و ایجاد مترجم Tensorflow Lite
انجام رگرسیون خطی ساده در آندروید
جاوا: کاربرد پیش بینی کننده سوخت سوخت:
پیش بینی بهره وری سوخت
وارد کردن برنامه Starter و توضیح کد
مقیاس ورودی در آندروید
برنامه کاربردی بهره وری سوخت
تست کاربرد بهره وری سوخت
kotlin: رگرسیون در آندروید:
مقدمه بخش
مقدمه برنامه رگرسیون پایه
وارد کردن کد برنامه Starter برای رگرسیون
تجزیه و تحلیل مدل و انجام رگرسیون خطی در آندروید
تست رگرسیون تست
kotlin: سوخت EFF


Introduction :
Introduction

Java: Choose or capturing Images and Showing live camera footage :
Section introduction
Capturing Images using Camera in Android
Getting Images in a Bitmap Format in Android
Choosing Images from gallery in Android
Showing Live Camera footage in Android using Camera 2 API
Testing Live Feed Application
Android converting frames of live camera footage into Bitmap

Kotlin : Choose or capturing Images and Showing live camera footage :
Section introduction
Capturing Images using Camera in Android
Getting Images in a Bitmap Format in Android
Choosing Images from gallery in Android
Showing Live Camera footage in Android using Camera 2 API
Testing Live Feed Application
Android converting frames of live camera footage into Bitmap

Pre-Trained Models Section :
Introduction
Tensorflow lite Introduction

Java Image Classification Section :
Image Classification Section Introduction
Importing Starter application code for Image classification
Explanation of starter application code
Image classification application coding
Testing Image Classification application
Classifier class
Importing starter code for Live Feed Image Classification
Starter Application Demo
Live camera Footage in Android
Image classification with frames of live camera footage
Testing live feed image classification application

Kotlin Image Classification Section :
Image Classification Section Introduction
Importing Image Labeling application starter code
Image classification application coding
Testing Image Classification application
Classifier class
Image Classification with Images Overview
Importing Image Labeling live feed application starter code
Starter Application Demo
Image classification with frames of live camera footage
Testing live feed image classification application

Java: Quantization :
Quantization Introduction
Using a quantized model in Android

Kotlin: Quantization :
Quantization Introduction

Java: Delegates :
Delegates Introduction
Delegates in action
Delegates documentation

Kotlin: Delegates :
Delegates Introduction
Delegates in action
Delegates documentation

Java Object Detection :
Object Detection Section introduction
Importing Starter application for object detection
Performing object detection in Android
Drawing rectangles around detected objects
Classifier class for Object Detection
Importing live feed object detection application
Object Detection Application Demo
Object detection on frames of live camera footage
Kotlin Object Detection
Object Detection Section introduction
Importing Starter application for object detection
Performing object detection
Drawing rectangles around detected objects
Classifier class
Quantized Model
Importing live feed object detection application
Live Feed Object Detection Application Demo
Showing live camera footage in Android
Object detection on frames of live camera footage
Object detection live feed application overview

Java: Image Segmentation :
Image Segmentation Section Introduction
Importing Image Segmentation application
How that application works?
Image Segmentation using Deeplab model
Dealing with segmented pixels in Android

Kotlin: Image Segmentation :
Image Segmentation Section Introduction
Importing Image Segmentation application
How that application works?
Image Segmentation using Deeplab model
Dealing with segmented pixels in Android

Java: Regression In Android :
Section Introduction
Basic Regression Application Introduction
Importing starter application code for regression
Analyze the model and creating the Tensorflow lite interpreter
Performing simple linear regression in Android

Java: Fuel Efficiency Predictor Application :
Fuel Efficiency Prediction Application Introduction
Importing Starter Application and Code Explanation
Scaling the Input in Android
Fuel Efficiency Application Coding
Testing Fuel Efficiency Application

Kotlin: Regression in Android :
Section Introduction
Basic Regression Application Introduction
Importing starter application code for regression
Analyzing the model and performing linear regression in Android
Testing Regression Application

Kotlin: Fuel Efficiency Predictor Application :
Fuel Efficiency Prediction Application Introduction
Importing starter application and code explaination
Adding the model and creating the Interpreter
Scaling the Input
Fuel Efficiency Application Coding
Testing Fuel Efficiency Application

Firebase ML Kit :
Section introduction
Firebase ML Kit Introduction

Java: Section Image Labeling :
Image labeling Section Introduction
Starter application for Image Labeling
Creating a Firebase project and connecting Android Application
Overview of Firebase Android Connection
Firebase Image Labeling documentation
Adding Image Labeling in Android
Testing Image Labeling Application
Whole Process overview
Importing starter code for live feed Image Labeling Application
Starter Application Demo
Explanation of Starter Application
Image Labeling using Frames of Live Camera Footage
Testing Live Feed Image Labeling Application

Kotlin: Image labeling Section :
Image labeling Section Introduction
Starter application for Image Labeling
Starter application explaination
Creating a Firebase project and connecting Android Application
Firebase Image Labeling documentation
Adding Image Labeling in Android
Testing Image Labeling Application
Importing starter code for live feed Image Labeling Application
Live Feed Starter Application Demo
Explanation of Starter Application code
Image Labeling using Frames of Live Camera Footage
Testing Live Feed Image Labeling Application
Building a barcode scanning application using ML Kit

Java: Barcode Scanning Section :
Barcode Scanning section Introduction
Importing starter code for barcode scanning application
Barcode Scanning Documentation
Using barcode scanning in Android
Barcode scanning Application testing
Importing Live Feed Barcode Scanning Starter Application
Starter code explanation
Performing Barcode Scanning with Frames of Live Camera Footage
Testing Live Feed Barcode Scanning Application

Kotlin: Barcode Scanning Section :
Barcode Scanning section Introduction
Importing starter code for barcode scanning application
Barcode Scanning starter code explaination
Barcode Scanning Documentation
Using barcode scanning in Android
Barcode scanning Application testing
Importing Live Feed Barcode Scanning Starter Application
Starter code explanation
Performing Barcode Scanning with Frames of Live Camera Footage
Testing Live Feed Barcode Scanning Application

Java: Smart Reply :
Smart Reply Section Introduction
Importing starter code for smart reply
Smart reply starter application explanation
Adding Smart Reply in Android
Smart Reply Application Testing
Kotlin: Smart Reply
Smart Reply Section Introduction
Importing starter code for smart reply
Smart reply starter application explanation
Adding Smart Reply in Android
Smart Reply Application Testing

Java: Selfie Segmentation :
Selfie Segmentation Section Introduction
Importing starter code for Selfie Segmentation
Selfie Segmentation in Android
Understand separating the background
Making Selfie Transparent
Testing Selfie Segmentation application

Kotlin: Selfie Segmentation :
Selfie Segmentation Section Introduction
Importing starter code for Selfie Segmentation
Selfie Segmentation in Android
Understand separating the background
Making Selfie Transparent
Testing Selfie Segmentation application

Java: Object Detection Using ML Kit :
Section introduction
Importing starter code for object detection application
Object Detection Documentation
Detecting Objects and drawing Rectangles
Drawing Detected class name and Testing application
Kotlin: Object Detection using ML Kit
Object Detection Section introduction
Importing starter code for object detection application
Object Detection Documentation
Performing Object Detection In Android using ML Kit
Drawing rectangles around detected objects
Drawing names of detected classes

Java: Cam Scanner Clone and Text Recognition :
Cam Scanner Section Introduction
Importing starter code for Text Recognition
Text Recognition documentation
Adding Text Recognition code in Android
Testing Text Recognition Application
Importing starter code for Cam Scanner
Theory behind Auto cropping
Auto cropping the document Image in Android
Testing the Auto crop feature
Improving the visibility of document Image
Testing Cam Scanner clone

Kotlin: Cam Scanner Clone and Text Recognition :
Cam Scanner Section Introduction
Importing starter code for Text Recognition
Text Recognition documentation
Adding Text Recognition code in Android
Testing Text Recognition Application
Importing starter code for Cam Scanner
Theory behind Auto cropping
Auto cropping the document Image in Android
Testing the Auto crop feature
Improving the visibility of document Image
Testing Cam Scanner Clone

Java: Text Translation :
Section introduction
Importing starter code for Text Translation Application
Documentation of Text Translation
Performing Text Translation in Android
Testing Text Translation Application
Deleting Downloading Models

Kotlin: Text Translation :
Section Introduction
Importing starter code Text Translation
Documentation of Text Translation
Performing Text Translation in Android
Testing Text Translation Application
Deleting Downloading Models

Java: Face Detection :
Section Introduction
Importing starter application code
Face Detection Documentation
Performing face detection in Android
Drawing rectangles around detected faces
Smile and Contour detection
Drawing whole face contour

Kotlin: Face Detection :
Section Introduction
Importing starter code for face detection
Face Detection Documentation
Face detection using images application code
Drawing rectangles around detected faces
Smile and Contour detection
Drawing whole face contours

Java: Digital Ink Recognition :
Section Introduction
Importing starter code for Digital Ink Recognition
Draw on Screen using Finger
Documentation of Digital Ink
Performing Digital Ink Recognition in Android
Testing Digital Ink Recognition Application
Deleting Downloading Models

Kotlin: Digital Ink Recognition :
Section introduction
Importing starter code for Digital Ink Recognition
Draw on Screen using Finger
Documentation of Digital Ink
Performing Digital Ink Recognition in Android
Testing Digital Ink Recognition Application
Deleting Downloading Models
Java: Pose Estimation
Section introduction
Importing Starter Application code for Pose Estimation
Pose Estimation Documentation
Performing Pose Estimation In Android
Drawing Lines Joining the Body Joints
Firebase ML Kit

Kotlin: Pose Estimation :
Section Introduction
Importing Starter Application code for Pose Estimation
Pose Estimation Documentation
Performing Pose Estimation in Android
Join Body Joints using Lines

Training Image Classification Section :
Section Introduction

Dog Breed Classification using Teachable Machine :
Getting Dog Breed Classification Dataset from Kaggle
Training Dog Breed Classification model using Teachable Machine
Dog Breed Classification using Images
Dog Breed Classification using Live Camera Footage
Testing Live Feed Dog breed Recognition Application
Training an Image Recognition model and building Android Application

Fruit Recognition using Transfer Learning :
Getting Fruits Dataset from Kaggle
Training Fruit Recognition model using Transfer Learning
Model Training Notebook Background
Using Fruit Recognition model with Images
Using Fruit Recognition using Live Camera Footage
Live Feed Fruit Recognition Testing

Qulity :
1
2
3
4
5
6
7