در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش تکنیک های نوازندگی Drum

آموزش تکنیک های نوازندگی Drum

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی تکنیک های ساده تا پیشرفته نوازندگی Drum را بخوبی و در پروژه های واقعی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Take your double bass drum technique to the next level

سرفصل ها :


مقدمه:
خوش آمدید! ساختار دوره این روش پاشنه پا: در مقدمه 1 تظاهرات تکنیک
از مفاهیم غلط: پاشنه پا سلام، کلاه، انتظار: کاهش پاشنه پا درام باس مفاهیم غلط: اندازه پا مفاهیم غلط: پدال مفاهیم غلط در: کفش شکست تکنیک
از
عیب یابی از تمرینات مقدماتی: در مقدمه 2 پا زدن ورزش 01 مجموعه ای درام ورزش 01 ورزش و پا زدن 02 مجموعه ای درام ورزش 02 ورزش و پا زدن 03 مجموعه ای درام ورزش 03 ورزش و پا زدن 04 مجموعه ای درام ورزش 04 ورزش و پا زدن 05 مجموعه ای درام ورزش 05 ورزش و پا زدن 06 مجموعه ای درام ورزش 06 ورزش و پا زدن 07 مجموعه ای درام ورزش 07 ورزش و پا زدن 08 مجموعه ای درام ورزش 08 از 16TH / 32TH یادداشت تمرینات: در مقدمه 3 پا زدن ورزش 01 مجموعه ای درام ورزش 01 ورزش و پا زدن 02 مجموعه ای درام ورزش 02 ورزش و پا زدن 03 مجموعه ای درام ورزش 03 ورزش و پا زدن 04 مجموعه ای درام ورزش 04 ورزش و پا زدن 05 مجموعه ای درام ورزش 05 ورزش و پا زدن 06 مجموعه ای درام ورزش 06 ورزش و پا زدن 07 مجموعه ای درام ورزش 07 ورزش و پا زدن 08 مجموعه ای درام ورزش 08 ورزش و پا زدن 09 مجموعه ای درام ورزش 09 ورزش و پا زدن 10 مجموعه ای درام ورزش 10 ورزش و پا زدن 11 مجموعه ای درام ورزش 11 ورزش و پا زدن 12 مجموعه ای درام ورزش 12 ورزش و پا زدن 13 مجموعه ای درام ورزش 13 ورزش و پا زدن 14 مجموعه ای درام ورزش 14 ورزش و پا زدن 15 مجموعه ای درام ورزش 15 ورزش و پا زدن 16 طبل ورزش مجموعه 16 ورزش و پا زدن 17 مجموعه ای درام ورزش 17 ورزش و پا زدن 18 طبل ورزش مجموعه 18 ورزش و پا زدن 19 مجموعه ای درام ورزش 19 ورزش و پا زدن 20 مجموعه ای درام ورزش 20 ورزش و پا زدن 21 مجموعه ای درام ورزش 21 ورزش و پا زدن 22 مجموعه ای درام ورزش 22 ورزش و پا زدن 23 مجموعه ای درام ورزش 23 ورزش و پا زدن 24 طبل ورزش مجموعه 24 ورزش و پا زدن 25 مجموعه ای درام ورزش 25 ورزش و پا زدن 26 مجموعه ای درام ورزش 26 ورزش و پا زدن 27 مجموعه ای درام ورزش 27 ورزش و پا زدن 28 مجموعه ای درام ورزش 28 ورزش و پا زدن 29 طبل ورزش مجموعه 29 ورزش و پا زدن 30 طبل ورزش مجموعه 30 ورزش و پا زدن 31 طبل ورزش مجموعه 31 ورزش و پا زدن 32 مجموعه ای درام ورزش 32 ورزش و پا زدن 33 مجموعه ای درام ورزش 33 ورزش و پا زدن 34 مجموعه ای درام ورزش 34 ورزش و پا زدن 35 مجموعه ای درام ورزش 35 ورزش و پا زدن 36 مجموعه ای درام ورزش 36 ورزش و پا زدن 37 مجموعه ای درام ورزش 37 ورزش و پا زدن 38 مجموعه ای درام ورزش 38 ورزش و پا زدن 39 مجموعه ای درام ورزش 39 ورزش و پا زدن 40 مجموعه ای درام ورزش 40 ورزش و پا زدن 41 مجموعه ای درام ورزش 41 ورزش و پا زدن 42 مجموعه ای درام ورزش 42 تکلیف
از در 8TH توجه سه قلو / تمرینات توجه داشته باشید 16TH: در مقدمه 4 پا زدن ورزش 01 مجموعه ای درام ورزش 01 ورزش و پا زدن 02 مجموعه ای درام ورزش 02 ورزش و پا زدن 03 مجموعه ای درام ورزش 03 ورزش و پا زدن 04 مجموعه ای درام ورزش 04 ورزش و پا زدن 05 مجموعه ای درام ورزش 05 ورزش و پا زدن 06 مجموعه ای درام ورزش 06 ورزش و پا زدن 07 مجموعه ای درام ورزش 07 ورزش و پا زدن 08 مجموعه ای درام ورزش 08 ورزش و پا زدن 09 مجموعه ای درام ورزش 09 ورزش و پا زدن 10 مجموعه ای درام ورزش 10 ورزش و پا زدن 11 مجموعه ای درام ورزش 11 ورزش و پا زدن 12 مجموعه ای درام ورزش 12 ورزش و پا زدن 13 مجموعه ای درام ورزش 13 ورزش و پا زدن 14 مجموعه ای درام ورزش 14 ورزش و پا زدن 15 مجموعه ای درام ورزش 15 ورزش و پا زدن 16 طبل ورزش مجموعه 16 ورزش و پا زدن 17 مجموعه ای درام ورزش 17 ورزش و پا زدن 18 طبل ورزش مجموعه 18 ورزش و پا زدن 19 مجموعه ای درام ورزش 19 ورزش و پا زدن 20 مجموعه ای درام ورزش 20 ورزش و پا زدن 21 مجموعه ای درام ورزش 21 ورزش و پا زدن 22 مجموعه ای درام ورزش 22 ورزش و پا زدن 23 مجموعه ای درام ورزش 23 ورزش و پا زدن 24 طبل ورزش مجموعه 24 ورزش و پا زدن 25 مجموعه ای درام ورزش 25 ورزش و پا زدن 26 مجموعه ای درام ورزش 26 ورزش و پا زدن 27 مجموعه ای درام ورزش 27 ورزش و پا زدن 28 مجموعه ای درام ورزش 28 ورزش و پا زدن 29 طبل ورزش مجموعه 29 ورزش و پا زدن 30 طبل ورزش مجموعه 30 ورزش و پا زدن 31 طبل ورزش مجموعه 31 ورزش و پا زدن 32 مجموعه ای درام ورزش 32 تکلیف
از به رول اصول تمرینات: در مقدمه 5 پا زدن ورزش 01 مجموعه ای درام ورزش 01 ورزش و پا زدن 02 مجموعه ای درام ورزش 02 ورزش و پا زدن 03 مجموعه ای درام ورزش 03 ورزش و پا زدن 04 مجموعه ای درام ورزش 04 ورزش و پا زدن 05 مجموعه ای درام ورزش 05 ورزش و پا زدن 06 مجموعه ای درام ورزش 06 ورزش و پا زدن 07 درو