دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش انجام پروژه های یادگیری ماشینی ( ML ) بوسیله زبان Python و امکانات AWS Rekognition

دانلود Stone River eLearning AWS Rekognition Machine Learning using Python

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Rekognition Machine Learning using Python

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1 Introduction:
1 Introduction Course Agenda
2 What You Should Have
3 Creating a billing alert
4 Amazon Machine Learning Sage Maker
5 AWS Management Console

2 AWS Machine Learning:
6 Complete Machine Learning run through
7 Your First Machine Learning Project
8 Machine learning project cleanup
9 Watch Out For AWS Billing Check Frequently
10 Your Second Machine Learning Project Upload Data Set to S3
11 Creating Training Data Source and Machine Learning Model
12 Generating Predictions
13 Quick check on billing

3 Machine Learning Fundamentals:
14 Machine learning basics
15 Supervised Learning
16 Unsupervised Learning
17 Deep Neural Networks
18 Neural Network Techniques
19 Intro to Reinforcement Learning
20 Reinforcement Learning in Action

4 Core AWS Configurations and Fundamentals:
21 AWSMachine Learning Fundamentals
22 AWS ML Pricing
23 Install AWS CLI
24 Creating AWS Security Group
25 Generating Key Pair
26 Creating AWS Instance
27 Connecting to AWS Instance with Putty For Windows

5 AWS Rekognition Using Python In Depth:
28 Download and Install PyCharm
29 Create a new user ? programmatic access
30 Using Command Line For User Login
31 Install Boto3_ Amazon Web Services AWS SDK for Python
32 Create Images Directory In Pycharm
33 Uploading Images To Web Server
34 Python Pprint
35 Creating Helpers File
36 Fetching lables form image
37 Extracting just labels
38 Face Detection With Python
39 Using S3 Label Detection
40 Limits Of Amazon Rekognition

6 Python Programming For Complete Beginners:
41 Python Introduction and Agenda
42 Why Program
43 Downloading Python 3 5
44 Python Interpreter and Idle
45 Nuts and Bolts of Program
46 Python Strings
47 Getting Input
48 Reading and Writing Files
49 Python Expressions
50 Creating Your First Program Part1
51 Creating Your First Program Part2
52 Placing Comments in Code
53 Introduction To StringsPart1
54 Introduction To StringsPart2
55 What Are Functions
56 Print Function
57 Escape Codes In Python
58 Input Function
59 Global Variables
60 Concept Of Python Dictionaries
61 Concept of Lists
62 What Are Tuples
63 Introduction to Loops
64 Working With Graphics
65 Conditional Execution
66 IF Statement
67 Additional IF Statements
68 The While Loop
69 Project A
70 Project B

7 Python Advanced Programming:
71 Introduction
72 Python Refresher
73 List Comprehension
74 Sets and Dictionaries
75 Looping Techniques
76 Python Modules
77 Python Packages
78 Time Functionality
79 Graphical User Interface Introduction
80 Creating Tk Widget
81 Working With Buttons and Labels
82 Python Message Box
83 Radio Button Implementation
84 Data Entry Widget Creation
85 Working With Oval Objects
86 POST and GET Methods
87 Advanced File Operations
88 Accessing Internet With Python
89 Turtle Star
90 Random Walk
91 Creating Multimedia
92 Text InputPart 1
93 Text InputPart 2
94 Networking With Python
95 Python Debugger
96 Advanced Project A
97 Advanced Project B

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 9 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning