دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش تحلیل آماری در نرم افزار Excel

دانلود Udemy Statistical Analysis and Research using Excel

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با تحلیل آماری در اکسل یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Statistical Analysis and Research using Excel

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 35 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Overview درباره پیشرفت دوره:
مقدمه ای بر آمار:
پایگاه آمار
Excel Environment Setup
مفهوم - جمع آوری پایه
آزمایشگاه - جمع آوری پایه
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نمودار
بررسی دانش 1
اندازه گیری گرایش مرکزی:
اجزای گرایش مرکزی
مفهوم - میانگین ریاضی
Lab - میانگین ریاضی
مفهوم - میانگین هندسی
Lab - میانگین هندسی
مفهوم - میانگین هارمونیک
Lab - میانگین هارمونیک
مفهوم - Median
Lab - Median
مفهوم - Quartile
Lab - Quartile
مفهوم - درصد
آزمایشگاه - درصد
مفهوم - Decile
Lab - Decile
مفهوم - حالت
آزمایشگاه - حالت
بررسی دانش 2
اندازه گیری پراکندگی:
اجزای پراکندگی
مفهوم - محدوده
آزمایشگاه - محدوده
مفهوم - انحراف متوسط
Lab - انحراف متوسط
مفهوم - انحراف کوارتل
آزمایشگاه - انحرافات کوارتتی
مفهوم - انحرافات استاندارد
آزمایشگاه - انحرافات استاندارد
مفهوم - واریانس
آزمایشگاه - واریانس
بررسی دانش 3
همبستگی:
انواع همبستگی
مفهوم - نمودارهای پراکندگی همبستگی
آزمایشگاه - نمودارهای پراکندگی همبستگی
مفهوم - همبستگی پیرسون
آزمایشگاه - همبستگی پیرسون
مفهوم - همبستگی رتبه
Lab - همبستگی رتبه بندی
بررسی دانش 4
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون
مفهوم - تجزیه و تحلیل رگرسیون
آزمایشگاه - تجزیه و تحلیل رگرسیون
مفهوم - تجزیه و تحلیل باقی مانده
آزمایشگاه - تجزیه و تحلیل باقی مانده
مفهوم - رگرسیون چندگانه
آزمایشگاه - رگرسیون چندگانه
بررسی دانش 5
انتساب - تجزیه و تحلیل آماری:
انتصاب - SA 1
انتصاب - SA 2
مقدمه ای بر تحقیق:
مقدمه ای بر تحلیل تحقیق
روش ها و فرآیند تحقیق
منابع داده
فرضیه فرضیه
چک دانش 6
مدیریت اطلاعات پژوهشی:
جمع آوری داده ها
طراحی پرسشنامه
مقیاس اندازه گیری
نمونه برداری
تهیه اطلاعات
بررسی دانش 7
آمار توصیفی:
معرفی به آمار توصیفی
مفهوم - اجزای آمار توصیفی
آزمایشگاه - اجزای آمار توصیفی
چک دانش 8
t تست و آزمون Z:
مفهوم - آزمون t
آزمایشگاه تست
تفسیر - آزمون t
Concept - Z تست
آزمایشگاه آزمایشگاه
تفسیر - z تست
مفهوم - آزمون t زوجی
آزمایشگاه - آزمون t زوجی
تفسیر - آزمون t زوج
بررسی دانش 9
تجزیه و تحلیل مربع چی:
مفهوم - Chi Square
Lab - Chi Square
تفسیر - مربع چی
بررسی دانش 10
مفهوم - آنالیز واریانس یک طرفه
آزمایشگاه - آنالیز واریانس یک طرفه
تفسیر - آنالیز واریانس یک طرفه
مفهوم - آنالیز واریانس دو طرفه
آزمایشگاه - آنالیز واریانس دو طرفه
تفسیر - آنالیز واریانس دو طرفه
بررسی دانش 11
انتصاب 2
انتساب - تحقیق 1
انتصاب - تحقیق 2
خلاصه:
خلاصه ای از دوره


Overview about the Course Progress :

Introduction to Statistics :
Base of Statistics
Excel Environment Setup
Concept - Basic Aggregations
Lab - Basic Aggregations
Statistical Analysis Using Charts
Knowledge Check 1

Measures of Central Tendency :
Components of Central Tendency
Concept - Arithmetic Mean
Lab - Arithmetic Mean
Concept - Geometric Mean
Lab - Geometric Mean
Concept - Harmonic Mean
Lab - Harmonic Mean
Concept - Median
Lab - Median
Concept - Quartile
Lab - Quartile
Concept - Percentile
Lab - Percentile
Concept - Decile
Lab - Decile
Concept - Mode
Lab - Mode
Knowledge Check 2

Measures of Dispersion :
Components of Dispersion
Concept - Range
Lab - Range
Concept - Mean Deviation
Lab - Mean Deviation
Concept - Quartile Deviation
Lab - Quartile Deviations
Concept - Standard Deviations
Lab - Standard Deviations
Concept - Variance
Lab - Variance
Knowledge Check 3

Correlation :
Types of Correlation
Concept - Correlation Scatter Diagrams
Lab - Correlation Scatter Diagrams
Concept - Pearson Correlation
Lab - Pearson Correlation
Concept - Rank Correlation
Lab - Rank Correlation
Knowledge Check 4

Regression :
Introduction to Regression Analysis
Concept - Regression Analysis
Lab - Regression Analysis
Concept - Residuals Analysis
Lab - Residuals Analysis
Concept - Multiple Regression
Lab - Multiple Regression
Knowledge Check 5

Assignment - Statistical Analysis :
Assignment - SA 1
Assignment - SA 2

Introduction to Research :
Introduction to Research Analysis
Methods and Process of Research
Data Sources
Hypothesis
Knowledge Check 6

Managing Research Data :
Data Collection
Questionnaire Design
Measurement Scales
Sampling
Data Preparation
Knowledge Check 7

Descriptive Statistics :
Introduction to Descriptive Statistics
Concept - Components of Descriptive Statistics
Lab - Components of Descriptive Statistics
Knowledge Check 8

T Test and Z Test :
Concept - T Test
Lab - T Test
Interpretation - T Test
Concept - Z Test
Lab - Z Test
Interpretation - Z Test
Concept - Paired T Test
Lab - Paired T Test
Interpretation - Paired T Test
Knowledge Check 9

Chi Square Analysis :
Concept - Chi Square
Lab - Chi Square
Interpretation - Chi Square
Knowledge Check 10

ANOVA :
Concept - One-way ANOVA
Lab - One-way ANOVA
Interpretation - One-way ANOVA
Concept - Two-way ANOVA
Lab - Two-way ANOVA
Interpretation - Two-way ANOVA
Knowledge Check 11
Assignment 2
Assignment - Research 1
Assignment - Research 2

Summary :
Summary of the Course