دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کار با امکانات پیشرفته VMware vSphere 6.5

دانلود Skillshare The Complete VMware vSphere 6.5: Beginner to Advanced Part 2/2

11,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با VMware vSphere یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete VMware vSphere 6.5: Beginner to Advanced Part 2/2

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 33 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Introduction
2. Introduction To VMware vSphere
3. The Network configuration for the Lab (Redundancy)
4. Configuring iSCSI Adapters and Storage
5. Multipathing with iSCSI SAN
6. Network Port Binding Path Status
7. Connect Shared Storage Devices to vSphere
8. Introduction to VMotion and Storage VMotion
9. Storage VMotion: Migrating VM on Local Storage to Shared Storage
10. VMotion: Migrate a Virtual Machine to a New Compute Resource
11. Migrate a Virtual Machine to a New Compute Resource and Storage
12. Migration with vMotion in Environments Without Shared Storage
13. Introduction To DRS & Storage DRS
14. Determine How DRS & SDRS Are Applicable To An Environment
15. DRS Affinity / Anti-Affinity Rules
16. Storage DRS Affinity / Anti-Affinity Rules
17. Create and Configure VMware Clusters
18. DRS Automation Level and Migration Threshold
19. Configure vSphere Predictive DRS and VM Automation Levels
20. VM Distribution; Memory Metric for Load Balancing; CPU Over-Commitment
21. Distributed Power Management (DPM) Automation Level and Threshold
22. Turn ON vSphere DRS on Our Home LAB
23. Hot Migration: Live VM on ESXi 1 to ESXi 2
24. Create a VM-VM Affinity & Anti-Affinity Rule: Separate & Keep VMs Together
25. Add VM overrides
26. Create VM/Host Anti-Affinity Rule: Should and Must Not Run on Host in Group
27. Create VM/Host Affinity Rule: Should and Must Run on Host in Group
28. DRS Monitoring And Recommendations
29. Creating a Datastore Cluster with Storage DRS
30. Execute Storage vMotion For Storage DRS Rules
31. The Purpose of vSphere High Availability
32. Enhanced Availability in Case of Hardware Failure
33. Host Failure and Isolation Detection: Master & Slave Hosts
34. vSphere HA and VM/Host Rules
35. vSphere HA Respond to Host Failure and Isolation
36. Datastore With PDL and APD Failure Response
37. VM and Application Monitoring: Heartbeat Sensitivity
38. Proactive HA Failures and Responses
39. vSphere HA Admission Control
40. Host Failures Cluster Tolerates Admission Control Policy
41. Dedicated Failover Hosts
42. Slot Policy Admission Control
43. Performance Degradation VMs tolerate
44. Configure Datastore Heartbeating
45. Enabling VMware High Availability on Our Home LAB
46. vSphere-HA folder And Protected List File
47. vSphere HA Initiated a Failover Action on Virtual Machines
48. vSphere HA Summary
49. Running DRS When The Host Back To The Life
50. Introduction To Resource Pool
51. Resource Allocation Shares
52. Understanding Resource Shares Value
53. vApp Overview
54. Creating and Configuring Resource Pools
55. Resource Pool Reservation and Limit Expandable
56. Add Virtual Machines to a Resource Pool
57. Creating and Configuring vAPP
58. Configure vApp Startup and Shutdown Options
59. Configuring Virtual Machine Options: Guest OS Version
60. Shares, Reservation, Limits -CPU/Memory Resource settings
61. Hard Disk: Shares, Limits IOPs and Flash Read Cache
62. Shared Disk Between VMs
63. Independent Disks & Persistent And Non-Persistent Modes
64. SCSI Controller, Network Adapter, DVD drive, And other Devices
65. Increase CPU while VM is Running: CPU Hot Add
66. Increase Memory while VM is Running: Memory Hot Plug
67. Increasing the size and the number of a virtual disks
68. Adding New Devices to Virtual Machines
69. Add an Existing Hard Disk to a Virtual Machine
70. Add USB Devices from an ESXi Host to a Virtual Machine
71. Vmware Remote Console: Number of Sessions and Power Operations
72. Power Management, Boot and vAPP Options
73. Understanding VM Snapshots
74. The Purpose of VM Snapshots
75. Taking a VM Snapshot
76. Revert to the Latest Snapshot
77. Taking Multiple Snapshots
78. Going Back And Forth Between Different Snapshots
79. Consolidate And Remove All VM Snapshots
80. VM Full Clone Overview
81. VM Linked Clone Overview
82. When shall I Use Linked vs Full VM Clones
83. Duplicate Virtual Machine
84. Cloning A Virtual Machine
85. Cloning A vApp
86. The Purpose of Fault Tolerance
87. Enabling Fault Tolerance Service
88. Fault Tolerance Troubleshooting Issues
89. Turn On Fault Tolerance for Virtual Machines
90. Primary And Secondary VM
91. High Availability Vs Fault Tolerance: Zero Down Time
92. Viewing Information About Fault Tolerant Virtual Machines
93. Migrating Primary And Secondary VM
94. Introduction To VMware Content Libraries
95. Creating A New Content Libraries
96. VM Templates and vApp Templates in Content Libraries
97. Upload ISO Images To The Library
98. vSphere Tags & Custom Attributes
99. List Content Libraries by Using Specific Search Criteria
100. Introduction To VMware Host Profiles
101. Import Host Profile
102. Extract Host Profile
103. Copy and Duplicate a Host Profile
104. Attach Entities To a Host Profile
105. Edit a Host Profile Setting
106. Create a Costume ESXi Host Configuration
107. Create a Costume Host Profile
108. Host Profiles Options on ESXi Host
109. Checking Compliance of a Host Profile
110. Remediating an ESXi Host for Profile Compliance
111. Introduction to vSphere Update Manager
112. Patch Repository and Virtual Appliance Upgrades
113. Create a Host Baseline
114. Configuring Update Manager Setting
115. Remediation Rollback Options
116. Attach Baseline and Initiate a Scan for Updates
117. Viewing Patch Details
118. Staging Patches and Extensions to Hosts
119. Remediate Hosts Against an Upgrade Baseline
120. Configure Host Maintenance Mode Settings
121. Specify the Cluster Options of the Remediation Task
122. Upgrading the VMware Tools On Virtual Machines
123. Introduction to vRealize Operations Manager: vROps
124. Deploy vROps in Your Environment
125. vRealize Operations Manager Health, Risk and Efficiency
126. vRealize Operations Manager Suggested Fix
127. vRealize Operations Manager Dashboards
128. Change the EVC Mode for an Existing Cluster
129. Introduction to VMware Documentation
130. Download All VMware vSphere Documentation

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 12 ساعت و 33 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare