دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Svelte از طریق انجام پروژه های واقعی

دانلود Skillshare Svelte Tutorial and Projects Course

12,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Svelte یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Svelte Tutorial and Projects Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 29 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

01 0 course intro
02 1 svelte intro
03 2 course requirements
04 3 vs code setup
05 4 project intro
06 5 starter application
07 6 folder structure
08 7 global css fontawesome
09 8 component theory
10 9 navbar intro
11 10 navbar component
12 11 title component
13 12 props basics
14 13 css
15 14 render lists 1
16 15 sample data
17 16 expenses component
18 17 else and passing data
19 18 expense component
20 19 if block
21 20 event listeners
22 21 component communication
23 22 prop drilling
24 23 setcontext getcontext
25 24 createeventdispatcher
26 25 clearexpenses
27 26 reactivity
28 27 expense form structure
29 28 two way binding
30 29 empty fields functionality
31 30 form submission
32 31 add new expense
33 32 setmodifiedexpense
34 33 display edit values
35 34 editexpense
36 34
37 35 toggle form
38 36 lifecycle functions
39 37 local storage
40 38 afterupdate
41 39 slot basics
42 40 build modal
43 41 transition basics
44 42 transition parameters
45 43 transtion in out
46 44 modal transtions
47 45 simple expense transitions
48 46 key expression animate
49 47 http onmount
50 48 http await block
51 49 deploy netlify drag drop
52 50 deploy continious deployment
53 0 razors intro
54 2 bootstrap app
55 3 folder structure setup files
56 3 vs code setup
57 4 setup project pages
58 5 svelte routing basics
59 6 url parameters
60 7 hero components
61 8 products data structure
62 9 svelte stores basics
63 10 products store setup
64 11 flatten product data
65 12 store unsubscribe
66 13 unsubscribe shorthand
67 14 products component complete
68 15 product component complete
69 16 loading component
70 17 featured components
71 18 derived store
72 19 single product
73 20 svelte head element
74 21 small navbar
75 22 cart button
76 23 big navbar
77 24 links constants
78 25 navbar toggle
79 26 sidebar basics
80 27 global store setup
81 28 global store methods
82 29 use close sidebar method
83 30 sidebar transition
84 31 cart basics
85 32 cart structure
86 33 cart store
87 34 cart list
88 35 single cart item
89 36 cart items list transitions
90 37 cart total
91 38 remove item
92 39 increase amount
93 40 decrease amount
94 40 5 decrease amount refactor
95 41 add to cart 2
96 42 localstorage
97 43 user store setup
98 44 login logout link
99 45 checklist
100 46 strapi stripe info
101 47 bootstrap strapi app
102 48 strapi basics
103 49 content type
104 50 products data
105 51 api access
106 52 getproducts
107 53 products store
108 54 image fix
109 55 login page structure variables
110 56 login page structure html
111 57 login basic functionality
112 58 login general overview
113 59 register function
114 60 loginuser
115 61 user store modifications
116 62 setupuser function
117 63 navigate
118 64 alert basic
119 65 configure alert
120 66 alert with form submission
121 67 alert close settimeout
122 68 check whole login functionality
123 69 checkout page overview
124 70 checkout basics
125 71 restricting access
126 72 empty cart
127 73 form initial setup
128 74 stripe account
129 75 stripe html
130 76 stripe setup js
131 77 get stripe token
132 78 bug fix
133 79 order content type
134 80 submit order
135 81 complete submit order
136 82 complete app
137 84 claudinary account
138 85 strapi claudinary setup
139 86 free heroku
140 87 heroku cli
141 88 deploy on heroku
142 89 production app setup
143 90 deploy svelte

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 29 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare