دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی وب با Ruby on Rails

دانلود Skillshare Ruby on Rails: A Beginners Guide to Web Development with Rails

11,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Ruby on Rails یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Ruby on Rails: A Beginners Guide to Web Development with Rails

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 14 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. About this class
2. Install Ruby and Rails on Windows (Step by Step)
3. Installing Ruby and Rails on Mac (Step by Step)
4. How to setup a cloud development environment (Step by Step)
5. Setting up a local Ruby on Rails Web Server
6. Creating a Hello World Application
7. Introducing version control with Git
8. Introducing GitHub
9. Deploying to Heroku
10. Introduction to Scaffolding
11. Creating a users resource
12. Introduction to Controllers
13. Creating a resource to receive feedback
14. How to associate models
15. Setting up the Orbit application
16. Creating a HTML controller
17. How to configure Rails routes
18. How to add HTML pages
19. Creating automated tests for page titles
20. Creating dynamic page titles
21. Version control and red green testing
22. Built-in and custom helpers
23. Ruby Strings
24. Objects and message passing
25. How to create methods
26. Application helpers
27. Ruby arrays and ranges
28. Ruby blocks
29. Ruby hashes and symbols
30. Nested hashes
31. Updating CSS
32. Ruby classes
33. Class inheritance
34. Modifying built in classes
35. The controller class
36. The user class
37. Updating the application layout
38. How to add the Bootstrap framework and custom styling
39. Adding a header logo
40. Working with Ruby partials
41. The Asset Pipeline
42. Implementing SASS
43. Adding layout links
44. Rails Routes
45. How to create integration tests
46. Creating the initial user signup
47. Running our first migration
48. Creating the user model
49. User objects
50. Adding user validations
51. Validating for presence
52. Validations for length
53. Validation for correct email address
54. Validating for uniqueness - Part 1
55. Validating for uniqueness - Part 2
56. Adding a password to Orbit
57. Secure passwords and standards
58. How to authenticate a user
59. How to ddd debug information to the application
60. Styling debug information
61. Retrieving users from the database
62. Add a gravatar image
63. Adding a sidebar to user profile page
64. Creating a signup form
65. Handling invalid signups
66. Ruby mass assignment and accepting parameters
67. Creating an error message partial
68. How to test for invalid submissions
69. How to add a flash message to our application
70. Configuring settings for production
71. Creating a basic login sessions controller
72. Creating a login form
73. Finding and authenticating a user
74. Displaying a flash error message
75. Logging in to our application - part 1
76. Creating a current user
77. Logging in to our application - part 2
78. How to test layout changes
79. How to login at signup
80. Logging users out
81. Committing and merging our code
82. Updating user profiles
83. How to handle unsuccessful user profile edits
84. Add testing for unsuccessful edits
85. Introduction to test driven development
86. Add authorization to our application
87. Updating authorization text
88. Ensuring correct user login
89. Adding friendly forwarding to our application
90. Creating a users homepage
91. Adding sample users
92. Adding pagination
93. Add testing to the users homepage
94. Improving the users homepage index
95. Add the ability to delete users - Part 1
96. Add the ability to delete users - Part 2
97. Add tests for user deletion
98. Commit and merge our code
99. Creating a new snapshots table
100. Adding snapshot validations
101. Adding user snapshot associations
102. Improving Orbit snapshots
103. Displaying snapshots
104. Creating sample snapshots
105. Add snapshot tests to the test suite
106. Adding snapshot interface tests
107. Creating a snapshot view
108. Creating a snapshot feed
109. Deleting snapshots
110. Add tests to delete snapshots
111. Adding an image to snapshots
112. Adding image validations
113. Add the ability to resize images
114. How to add images in production
115. Commit and deploy our code - part 1
116. Commit and deploy our code - part 2
117. Add the ability to follow users
118. Adding user relationship associations
119. Implementing follow and following relationships
120. Add follow tests
121. Implement follow buttons to interface
122. Adding pages to display following and follwers
123. Adding follow and unfollow buttons
124. Add a snapshot status feed
125. The final application commit

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 14 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare