دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کدنویسی JavaScript ES6+ 2020

دانلود Skillshare Modern JavaScript Complete Course ES6+ 2020

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جاوااسکریپت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Modern JavaScript Complete Course ES6+ 2020

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 43 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

432772 01 JavaScript IntroductionSkillsahre
432772 02 1 Welcome to JavaScript
432772 03 2 Writing JavaScript
432772 04 3 JavaScript and HTML
432772 05 4 Comments JavaScript
432772 06 5 Output Options JavaScript
432772 07 6 Output Action Challenge
432772 08 7 JavaScript Variables
432772 09 8 Let and Const JavaScript
432772 10 9 Data Types
432772 11 10 Challenge JavaScript Prompt
432772 12 11 Template Literals
432772 13 12 Prompt Challenge
432772 14 13 Type Conversion and Coercion
432772 15 14 Type Challenge
432772 16 15 JavaScript Operators
432772 17 16 JavaScript Assignment Operators
432772 18 17 JavaScript Comparison Operators
432772 19 18 Truthy and Falsey
432772 20 19 Condition Statements
432772 21 20 Condition Challenge
432772 22 21 Ternary Operator
432772 23 22 Logical Operators
432772 24 23 JavaScript Switch Statement
432772 25 24 Switch Friends Challenge
432772 26 25 JavaScript Functions
432772 27 26 JavaScript Function Parameters
432772 28 27 JavaScript Function Return
432772 29 28 Function Expression
432772 30 29 Function Scope
432772 31 30 Function closures
432772 32 31 Function Recursion
432772 33 32 Number Guesser Challenge
432772 34 33 IIFE functions
432772 35 34 Arrow Functions JavaScript
432772 36 35 JavaScript Objects
432772 37 36 JavaScript Objects Part 2
432772 38 37 Create a Car Object Challenge
432772 39 38 JavaScript Objects Part 3
432772 40 39 Create JavaScript Objects
432772 41 40 JavaScript Arrays
432772 42 41 Values in the Array
432772 43 42 Array Methods JavaScript
432772 44 43 Array Methods Part 2
432772 45 44 Array Methods Advanced
432772 46 45 JavaScript Loops
432772 47 46 Loop Array Contents
432772 48 47 Loop Object Contents
432772 49 48 JavaScript Map
432772 50 49 JavaScript Math
432772 51 50 JavaScript Date
432772 52 JavaScript DOM Introduction
432772 53 1 Welcome to JavaScript DOM
432772 54 2 Select and Element JavaScript DOM
432772 55 3 Element Selectors
432772 56 4 Element QuerySelectorAll
432772 57 5 JavaScript Manipulation InnerContent
432772 58 6 Element Attributes
432772 59 7 Attribute Updates
432772 60 8 JavaScript and Classes
432772 61 9 Element Children and Traversing
432772 62 10 More Traversing
432772 63 11 Element Manipulation Styles
432772 64 12 Create Elements
432772 65 13 Append Prepend Challenge
432772 66 14 Remove an Element
432772 67 15 Element Clones
432772 68 16 Adding Event Listeners
432772 69 17 Bubble and Capture Event Listeners
432772 70 17 JavaScript Event Listeners
432772 71 18 More Event Listeners
432772 72 19 Keyboard Events JavaScript
432772 73 20 List Challenge Events
432772 74 JavaScript Advanced
432772 75 1 JavaScript Number Methods
432772 76 2 JavaScript String Methods
432772 77 3 JavaScript String Methods Part 2
432772 78 4 JavaScript Math Object
432772 79 5 Random Item From Array
432772 80 6 Random Page Background
432772 81 7 JavaScript DOMContentLoaded
432772 82 8 Element Mover Challenge
432772 83 9 JavaScript Date
432772 84 10 JSON parse and Stringify
432772 85 11 LocalStorage HTTP Protocol
432772 86 12 LocalStorage JavaScript
432772 87 13 TimeOuts and Intervals
432772 88 14 Make a prototype
432772 89 15 JavaScript Fetch

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 43 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare